Taaltip: Is het hoorn of horen?

Redacteur Hans de Groot geeft Van Dale taaltips. Deze keer geeft hij antwoord op de vraag: schrijf je hoorn of horen?

Als het gaat om de uitsteeksels op het hoofd van sommige dieren kun je zowel spreken van ‘hoorn’ als ‘horen’. ‘Hoorn’ heeft wel de voorkeur. In de Dikke Van Dale staat zelfs alleen die vorm vermeld, maar het Groene Boekje geeft beide.

‘Hoorn’ heeft twee meervouden: hoorns en hoornen.

‘Horen’ heeft alleen het meervoud: horens.

Taaltip: Hoe schrijf je late night show?

 

Redacteur Hans de Groot geeft Van Dale taaltips. Deze keer geeft hij antwoord op de vraag: hoe schrijf je late night show?

In het Engels kun je late-night gebruiken om aan te geven dat iets zich in de late avond of zelfs ’s nachts afspeelt:

late-night shopping 
late-night film/movie (bij ons: nachtfilm)

Welke kerstwoorden schrijven we met hoofdletter?

Als lid van de ‘Prozawerkgroep Korte Verhalen’ van de Zoetermeerse bibliotheek schrijf ik korte verhaaltjes. Op de maandelijkse bijeenkomst worden alle ingezonden verhalen gelezen en door de andere deelnemers van vriendelijk en opbouwend commentaar voorzien. Laatst was er een discussie over het al of niet gebruiken van hoofdletters bij woorden die te maken hebben met Kerstmis. Ik beloofde het een en andere uit te zoeken en na het raadplegen van de allernieuwste uitgave van de Spellingwijzer Onze Taal laat ik jullie weten wat ik heb ontdekt in de soms verwarrende spellingsregels.

Taaltip: is het bv , b.v., BV of B.V.?

Als het gaat om de afkorting voor ‘besloten vennootschap’ is het: bv. Je schrijft kleine letters, omdat het onderliggende woord geen naam is. Je kunt het ook in het meervoud gebruiken: twee bv’s.

Doe de test: Hoofdletter of kleine letter?

Een losse letter in een samenstelling schrijf je meestal met een kleine letter, maar er zijn uitzonderingen. Je schrijft een hoofdletter als het gaat om de vorm, de status of om een internationale afkorting die met een hoofdletter wordt geschreven.

Taaltip: wordt of word?

Iedereen maakt weleens een dt-fout. Het vervelende is dat je er moeilijk op kunt zoeken, want of het bijvoorbeeld ‘word’ of ‘wordt’ moet zijn hangt af van de context. De spellingcontrole van een tekstverwerker zal beide vormen goedkeuren.

Doe de test: ontmasker de pseudo-buitenlandse woorden

Het Nederlands leent regelmatig woorden uit andere talen en soms zijn die woorden goed herkenbaar als buitenlands woord omdat de spelling ervan gehandhaafd blijft. Bijvoorbeeld: computer (Engels), coûte que coûte (Frans), knäckebröd (Zweeds).