Afbeelding

Bron Pixabay

Anglicismen: Nederlandse fouten door de Engelse taal

Een anglicisme is een taaluitdrukking die rechtstreeks uit het Engels vertaald is, maar in het Nederlands geen correcte uitdrukking is. Hoe zit dat?

Voorbeelden anglicismen

Op de site van Onze Taal vind je een uitgebreid overzicht van anglicismen, inclusief de juiste Nederlandse uitdrukking die gebruikt hoort te worden.
Enkele voorbeelden:

  • Adresseren (to address) – aan de orde stellen

  • In ander nieuws (in other news) – verder in het nieuws

  • Onder constructie (under construction) – in aanbouw

  • In andere woorden (in other words) – met andere woorden

  • Laag in calorieën (low in calories) – caloriearm/met weinig calorieën

  • De nummer 1 [zelfstandig naamwoord] (the number one + zelfst. nw.) – de beste, de grootste

  • Een beslissing maken (to make a decision) – een beslissing nemen

  • Karakter (character) - personage

Geaccepteerde anglicismen

Net als veel andere foutieve taaluitdrukkingen (bijvoorbeeld contaminaties) worden anglicismen steeds vaker gewoon goedgerekend. De grootste overwinning ooit (the greatest victory ever) zit bijvoorbeeld in de overgangsfase naar correct Nederlands. Oorspronkelijk zou hier De grootste overwinning aller tijden/tot nog toe juist zijn.

De Nederlandse taal is altijd al in ontwikkeling geweest, dus je zou ook kunnen stellen dat het verengelsen van de taal gewoon een natuurlijke verschijning is. Hier is altijd veel discussie over gaande: worden veelgemaakte taalfouten uiteindelijk gewoon correct Nederlands? We gebruiken tenslotte ook geaccepteerde leenwoorden zoals camping en branche. Of een anglicisme écht fout is, is dus nog maar de vraag.

Meer Engelse verschijnsels

Naast anglicismen worden door de Engelse taal ook vaak fouten gemaakt met spaties. Waar het in het Engels gebruikelijk is om samenstellingen los van elkaar te schrijven, moet dat in het Nederlands gewoon aan elkaar. Bijvoorbeeld: christmas tree en kerstboom.

Wat vind jij, vallen anglicismen onder ‘veranderende taal’ of onder taalfouten?

Bron: Onze Taal

Techniek

Dossier