Afbeelding

Beeld: Shutterstock

Taaltip: verbaasd of verbaast?

Iedereen kent wel ‘t kofschip. Dit ezelsbruggetje heeft er een aantrekkelijk broertje bij gekregen: ’t sexy fokschaap. Maar zoals vaker bij ezelsbruggetjes: we kennen ze allemaal, maar waar gebruiken we ze ook alweer precies voor en bovenal, hoe gebruiken we ze goed? Schrijven Online legt je ’t sexy fokschaap uit.


’t Sexy Fokschaap

Dit ezelsbruggetje bestaat uit de stemloze medeklinkers ch, f, k, p, s, c, j (in de combinaties sj en tsj) en x. Het is eigenlijk een korte, makkelijk te onthouden weergave van de Nederlandse klankwet. Wanneer een klank stemloos is, betekent het dat je je stembanden niet gebruikt wanneer je deze klank uitspreekt.

De klankwet bepaalt of een werkwoord in de verleden tijd of een voltooid deelwoord een d of een t aan het einde krijgt. De regel geldt dus niet voor de tegenwoordige tijd!


Afbeelding

Vrouw schrijft op een laptop

Iedere week taal- en schrijftips in je inbox?

Schrijf je nu vrijblijvend in en krijg iedere dinsdag:

✅ Schrijfoefeningen en inspiratie
✅ Tips voor beginnende & gevorderde schrijvers
✅ Taaltips om beter te leren schrijven
✅ Het laatste nieuws over uitgeverijen
✅ De nieuwste schrijfwedstrijden

Ja, ik ontvang graag de nieuwsbrief!


Toepassen

Wanneer je wilt weten of een werkwoord in de verleden tijd de of toch te krijgt op het einde, pak je eerst de stam van het werkwoord. Dit is het hele werkwoord zonder –en. Vervolgens kijk je op welke letter de stam eindigt. Daarna zoek je op welke klank deze letter heeft in het hele werkwoord. Als de klank in ’t sexy fokschaap voorkomt, komt er te achter de stam, zo niet, dan de.

Voorbeeld: de stam van het werkwoord verbazen is verbaas. Verbaas eindigt op de klank s, maar heeft in het volledige werkwoord de klank z. Deze klank komt niet voor in ’t sexy fokschaap. De verleden tijd van verbazen is dus verbaasde.

Het voltooid deelwoord wordt van de verleden tijd afgeleid en krijgt eenzelfde d danwel t.

Voorbeeld: de verleden tijd van verbazen is verbaasde. De voltooid verleden tijd krijgt dus ook een d

Bron: Onze Taal 

Dossier