Afbeelding

6 tips voor het schrijven van interacties tussen personages

Pexels.com

Interactie tussen personages schrijven? Hier vind je 6 tips

Of je nou over een dievenbende of een romantische relatie schrijft, er komt altijd wel interactie tussen personages bij kijken. Dialogen, vriendschappen, teamwerk of stille ruzies: hier vind je 6 tips voor het schrijven van karakterdynamiek.


1. Zorg voor duidelijke verschillen tussen je personages

Als je personages te veel op elkaar lijken, onthoudt de lezer ze moeilijker. Bovendien is het saai. Maak dus duidelijke verschillen tussen je personages. Dit geldt voor hun uiterlijk en naam, maar vooral voor hun persoonlijkheid. Geef ieder personage iets wat zijn karakter uniek maakt: een sterke karaktertrek of een bijzondere kijk op de wereld. Meningsverschillen maken interactie tussen de personages mogelijk én interessant. Hierbij hoeft er geen 'juiste' en 'onjuiste' mening te zijn.

2. Geef ze ook overeenkomsten en overlap

Dit betekent overigens niet dat ze geen overeenkomsten mogen hebben; integendeel, dat versterkt hen juist verder. Tussen twee of meer personages zal altijd wel ergens overlap zitten, of dat nu een persoonlijkheidstrek is of een gedeelde interesse. Bedenk wat ieder personage met één van de anderen gemeen heeft.

Schrijf je over een groep, dan zal groepsidentiteit ook een rol spelen. Delen ze bepaalde geheimen, interesses of humor? Een groep met erg veel personages kun je onderverdelen in kleinere groepen. Binnen de negen reisgenoten uit de Lord of the Rings-trilogie hebben de hobbits bijvoorbeeld een gezamenlijke identiteit, waardoor ze bepaalde eigenschappen en persoonlijke interacties delen. Zo missen ze op avontuur hun gezellige thuisland en alle extra maaltijden die bij hun cultuur horen.

3. Geef ieder personage een eigen stem

Laat ieder personage op hun eigen manier praten. Verwerk zijn persoonlijkheid, houding, emoties en achtergrond hierin. Heeft hij hoogopgeleide ouders? Dan gebruikt hij mogelijk moeilijkere woorden. Is zij impulsief? Misschien praat ze in korte, directe zinnen, of juist in een lange, chaotische woordenbrij.

Hetzelfde kun je toepassen op hun gedachten. Als je vanuit het perspectief van één of meerdere personages schrijft, kun je de schrijfstijl laten kleuren door het karakter en wereldbeeld van het personage.

4. Houd rekening met hun posities tegenover elkaar

De posities van jouw personages tegenover elkaar zullen hun interacties sterk beïnvloeden. Een rebels personage neemt een andere houding aan tegenover de autoriteiten dan onderling met andere rebellen, of met zijn favoriete oma. En twee zussen gedragen zich anders tegen elkaar dan een gevangene en haar bewaker, ook al zijn het verder precies dezelfde twee personages.

5. Denk aan hun emotionele verhoudingen

Ook binnen hetzelfde relatietype verschillen de rollen. Kijk dus naar hun emotionele verhouding tegenover elkaar. Een moeder kan een lieverd of een tiran zijn, een ongehoorzame leerling kan plagen of juist weigeren contact te maken en vriendschappen bestaan er in alle soorten en maten. Met de ene vriend deel je al je problemen; met de ander zit je vooral veel te lachen.

Neem hun meningen over elkaar hierin mee. Waar zijn ze het over eens en waarover oneens? In welke opzichten kijkt de één tegen de ander op of kijkt hij juist op haar neer? Wat vindt hij goed en minder goed aan haar? Waar is hij jaloers over?

6. Verwerk dit allemaal in hun interacties

Het gaat er niet om dat je dit netjes op een rijtje in je hoofd hebt, maar dat je dit verwerkt in het schrijven. Als Katja Roland niet mag, laat dat dan voelbaar zijn op de pagina, bijvoorbeeld door een sterk gekleurde beschrijving van hem vanuit haar perspectief, of door haar houding wanneer ze met hem praat. Misschien praat zij feller tegen hem en trekt sneller conclusies, misschien ontwijkt ze zijn oogcontact, of misschien doet ze juist overdreven aardig met de nodige gespannen sfeer.