Afbeelding

Schrijftechniek deep point of view

Foto: Pexels

Schrijftechniek: deep point of view

Op het forum van Schrijven Online kwam het begrip deep point of view voorbij, afgekort deep POV. Voor menig forummer, en wellicht ook voor andere schrijvers, een onbekend begrip. Wat wordt verstaan onder het deep point of view en hoe gebruik je het?


Wat is een point of view?

Voor we kunnen ingaan op het deep POV, moet duidelijk zijn wat een point of view is, zonder diep te zijn. Onder point of view wordt verstaan: het standpunt van een personage ten opzichte van de gebeurtenissen in een verhaal – ook genoemd diens perspectief

Nu gaan we meteen een stukje de diepte in, want perspectief heeft behalve het standpunt   nóg een dimensie: de beleving van een personage ten aanzien van die gebeurtenis. Deze beleving noemt men focalisatie.

Schrijver en verteller: twee aparte rollen

Perspectief en focalisatie zijn de twee pijlers waarop het deep point of view rust. Daarover straks meer, maar eerst aandacht voor een derde belangrijke factor: de schrijver. Hij is immers de schepper van het verhaal. Echter, hij is doorgaans níet de verteller ervan; hij schrijft het alleen op. De verteller is degene vanuit wiens standpunt en beleving de schrijver het verhaal schrijft. Een voorbeeld: Bonuskind van Saskia Noort begint met: ‘Mama is dood.’ 


Afbeelding

Cover Lucinda Riley

Dit artikel is verschenen in Schrijven Magazine 1 van 2021.
Abonnee worden? 

Ja graag!     Geef Schrijve Magazine cadeau


Techniek

Schrijver