Afbeelding

Is het apriori of a priori?

a priori aprioriRedacteur Hans de Groot geeft elke twee weken Van Dale taaltips. Deze keer geeft hij antwoord op de vraag: Is het apriori of a priori?

De woordenboek schrijven: a priori, ongeacht of het een bijwoord of een zelfstandig naamwoord is.

Bijwoord:
Dat staat niet a priori vast (= bij voorbaat, van tevoren)

Zelfstandig naamwoord:
het a priori, meervoud: a priori’s (= iets wat bij voorbaat vaststaat, een gegeven)

Afleidingen en samenstellingen met ‘a priori’ krijgen een streepje op de plaats van de spatie:
a-priorisch
a-priorisme
a-prioristisch
a-priorikeus

De uitdrukking is afkomstig uit het Latijn. Daarom staat er op de a geen accent, zoals in à la crème, dat uit het Frans komt.