Afbeelding

Bron Pexels

Schrijfwoordenboek: plot

Als je goed wilt leren schrijven, is het handig om schrijftermen te kennen. Zo kun je beter leren begrijpen hoe een verhaal is opgebouwd. Ook wanneer je in gesprek gaat met een uitgeverij is het belangrijk om te weten wat de verschillende schrijftermen betekenen. Hoor of lees je een schrijfterm waarvan je de betekenis niet (meer) weet? In het Schrijfwoordenboek van Schrijven Online verzamelen we alle schrijftermen én lichten we ze kort toe.

Mis je een schrijfterm waar je meer over wil weten? Mail dan naar redactie@schrijvenonline.org. Deze keer: de plot. Van Dale geeft de volgende uitleg bij het woord: ‘verwikkeling van een verhaal’.

Een of meerdere plots

De plot is de verhaallijn, de opeenvolging van gebeurtenissen. Een verhaal kan meerdere plots hebben. Zo kunnen er bijvoorbeeld meerdere hoofdpersonages zijn die de lezer kan volgen in de loop van het verhaal. Ook kan een personage dat in het verhaal minder belangrijk is, op de achtergrond toch een eigen plot hebben. De plots zijn meestal niet gelijkwaardig: vaak is er één hoofdplot dat door het hele verhaal aanwezig is. Een voorbeeld van een samengevat hoofdplot is: ‘Berooide vrouw probeert opnieuw te beginnen in een totaal andere omgeving’. Een subplot kan dan zijn: ‘Nostalgische onruststoker probeert een jeugdvriendin terug te vinden’. De plots zijn met elkaar verbonden, en de problemen die een ontmoeting tussen de twee personages tot gevolg kan hebben, helpen de gebeurtenissen in het verhaal op gang te houden.

Lees meer over de term ‘plot’ op Schrijven Online:

- In 3 stappen naar een onvergetelijk personage                                                                                              - Taaltip: Is het de of het plot?

- Hoe schrijf je een goed plot?                                                                                                                            - Stapsgewijs een verhaal bedenken                                                                                                                - Acht basisregels voor een bestseller plot                                                                                                        - Acht plotfouten: hoe voorkom je ze?   

Lees meer over de term ‘plot’ op andere websites:                                                                                                    

- encyclo.nl                                                                                                                              - sarahdewaard.nl                                                                                                                                    - ensie.nl

Beeld Pexels