Stijl – Anamneses

Bij het schrijven van een biografie of autobiografie is het de kunst om herinneringen uit een (ver) verleden op een zo levendig mogelijke manier naar voren te halen. Hoe meer je je kunt inleven in het verleden, des te meer het verleden weer gaat leven. Het stijlfiguur Anamneses gaat over het oproepen van herinneringen.

Anamneses

Anamneses ‘herinnering’. Oproepen van herinneringen uit het (verre) verleden. Het kan gaan om gevoelens, belevenissen, gebeurtenissen, ideeën, volkeren en hun geschiedenis, personen en hun leven. In de lof- en de lijkrede worden roemrijke daden gememoreerd, in de elegie gelukkige herinneringen, in gebeden weldaden uit het verleden. Ook autobiografische teksten en gerechtelijke redevoeringen roepen feiten uit het verleden op.

Functies

1 Filosofisch. Bij Plato ontstaat de ware kennis door herinnering aan het hiervoormaals.
2 Retorisch. Opvoeren van het pathos, diepe emotie (meewarig besef van de vergankelijkheid van de dingen, betreuren van vroegere grootsheid en schoonheid).
3 Medisch en psychoanalytisch. Oproepen van de ziektegeschiedenis van de patiënt (bij Freud: zijn traumatische ervaringen) om tot een diagnose te komen
4 Autobiografisch. In de roman À la recherche du temps perdu van Proust wordt het verleden van de ik-figuur langs associatieve weg opgeroepen
5 Liturgisch. In het canongebed na de consecratie in de katholieke misviering wordt herinnerd aan lijden, verrijzenis en hemelvaart van Christus.

Ongemerkt sluipen er in veel van onze teksten fouten die we ondanks aandachtig redigeren over het hoofd zien. In samenwerking met het Groot retorisch woordenboek komt er wekelijks een stijlfiguur aan bod.

Het Groot Retorisch Woordenboek is nu verkrijgbaar voor €22,50. Meer informatie vind je hier.

Tijdelijke aanbieding: wie nu een abonnee werft voor Schrijven Magazine of zelf abonnee wordt, krijgt het Retorisch Woordenboek (t.w.v. € 22,50) cadeau!

Werf een abonnee    Word abonnee    

Bron

www.schrijvenonline.org

Techniek