Afbeelding

pijl

-

Schrijfwoordenboek: 'Flashforward'

Als je goed wilt leren schrijven, is het handig om schrijftermen te kennen. Zo kun je beter leren begrijpen hoe een verhaal is opgebouwd. Ook wanneer je in gesprek gaat met een uitgeverij is het belangrijk om te weten wat de verschillende schrijftermen betekenen. Hoor of lees je een schrijfterm waarvan je de betekenis niet (meer) weet? In het Schrijfwoordenboek van Schrijven Online verzamelen we alle schrijftermen én lichten we ze kort toe.

 Mis je een schrijfterm waar je meer over wilt weten? Mail dan naar redactie@schrijvenonline.org. Deze keer: flashforward. Wikipedia geeft de volgende uitleg bij dit woord:

‘Een flashforward is een techniek die in literatuur en film vaak wordt toegepast om de lezer/kijker een blik in de (verre) toekomst van een verhaal te geven.’

A Christmas Carol

Een bekend en toepasselijk voorbeeld van een flashforward in de literatuur, is het welbekende boek A Christmas Carol van Charles Dickens. In het verhaal wordt de rijke en verbitterde oude man Ebenezer Scrooge de nacht voor kerstmis bezocht door een geest die hem zijn toekomst laat zien, die eindigt in zijn eenzame dood. Scrooge gebruikt deze informatie uiteindelijk om zijn leven te beteren en zijn sombere toekomst af te wenden. 

Extern en intern

Bij een flashforward wordt er onderscheid gemaakt tussen een externe en een interne variant. Bij een interne flashforward speelt een gebeurtenis zich af ‘binnen’ de tijdspanne van het verhaal. Een voorbeeld: een meisje krijgt ruzie met haar vriendje, maar uiteindelijk maken de twee het goed en doet de jongen haar een huwelijksaanzoek. Als je tussen punt A (de ruzie) naar punt B (aanzoek) een flashforward maakt, dan is dit ‘binnen’ het verhaal. Een externe flashforward is een kijk in de ‘verre toekomst’ die zich buiten het verhaal afspeelt. Stel dat je jongen en het meisje uiteindelijk een kind krijgen (maar dit voor de rest geen onderdeel is van het verhaal), dan kun je met een flashforward naar deze gebeurtenissen verwijzen. Bijvoorbeeld: ‘in 2033 krijgen zij een zoon.’ Soms gebruiken schrijvers deze techniek om aan de lezer te laten weten hoe het de personages is vergaan in de toekomst, terwijl het verhaal nog bezig is. Een kleine paragraaf aan het eind van het boek is namelijk een epiloog.

Spanning

Een flashforward kun je in een verhaal gebruiken om spanning op te bouwen en om de nieuwsgierigheid van de lezer te prikkelen. Zo kun je bijvoorbeeld een spannende maar vage gebeurtenis aankondigen in de nabije toekomst, zonder de details hiervan weg te geven. Zo wil de lezer weten wat er is gebeurd, en blijft hij/zij verder lezen.

Foreshadowing

Een schrijftechniek die erg lijkt op een flashforward is foreshadowing. Toch verschillen beide technieken op een aantal punten van elkaar. Het belangrijkste verschil tussen een flashforward en een foreshadowing is dat een foreshadowing enkel een voorspelling is. Het is niet zeker of iets daadwerkelijk zal gebeuren, maar je weet het maar nooit. Een ander verschil is dat een foreshadowing iets is wat wordt gezegd of geïmpliceerd op de huidige tijdlijn in het boek, terwijl een flashforward de lezer meeneemt naar de toekomst in het boek.

Foto: Pixabay