Afbeelding

ruziende mensen

Foto door Vera Arsic via Pexels

Zo houden acties het verhaal spannend

Vorige week bespraken we intern conflict al: hoe zorgt het conflict in je personages voor spanning. Vandaag is het in het schrijfwoordenboek tijd voor extern conflict. Wat houdt het in en hoe gebruik je het?


Intern of extern conflict?

Misschien is het verwarrend, wanneer schrijf je nu intern conflict en wanneer is het extern. Hier leggen we je wat meer uit over de techniek. Kort gezegd speelt intern conflict zich af in een personage, terwijl extern conflict juist gaat om wat er van buitenaf komt. Om een spannend boek te schrijven, combineer je de twee vaak.

Doorbreek de normale gang van zaken

Er gebeurt iets met je personage en dat heeft gevolgen. Wanneer er dingen gebeuren die geen invloed hebben op je personage, veroorzaken deze weinig conflict. Een voorbeeld: je hoofdpersonage wordt gepest, maar is dit gewend en trekt zich er weinig van aan. Normaalgesproken zou je denken dat pesterijen wel conflict en spanning veroorzaken. Als dit de normale gang van zaken is, vormt het meer de achtergrond. Het zou dan een conflict kunnen worden als je hoofdpersonage voor het eerst terugvecht of actie onderneemt omdat ze er eindelijk klaar mee zijn. Deze actie moet dan wel consequenties hebben en iets veranderen.

Consequenties

De consequenties van de actie zijn belangrijk. Ze maken het verhaal spannend. Door de consequenties heeft je lezer iets om te hopen of te vrezen. Denk aan: dit kan alleen gebeuren als… of: maar wat als… Doordat actie gevolgen heeft, hangt er veel van het conflict af. Hoe groter deze gevolgen, hoe meer spanning het conflict opwekt. 
Niet zozeer het conflict zelf is belangrijk, maar de gevolgen ervan. Hoe gaan twee vrienden verder na een ruzie? Hoe reageert je hoofdpersonage op een mysterieus telefoontje? Dit zet het verhaal in gang en zorgt ervoor dat de lezer wil weten hoe het verder gaat.

Combineren

Om de spanning in je verhaal op te bouwen, maak je gebruik van een combinatie. Zowel intern conflict als extern conflict speelt een rol. Het één leidt vaak tot het ander. Komt iemand bijvoorbeeld in een gevecht terecht? Dan is dit een extern conflict, maar kan dit weer leiden tot een intern conflict: hoe reageer je erop en hoe ga je hiermee om? Misschien ontstaat er twijfel: wraak nemen of het laten gaan? Dat conflict is natuurlijk weer van grote invloed op de verloop van de rest van het verhaal.