Afbeelding

zes

Pixabay

Schrijfwoordenboek: six word story

Deze week in het schrijfwoordenboek: ‘six word story.’ Eerder in het schrijfwoordenboek hebben we termen behandeld als ‘setting’, ‘antagonist’ en ‘epiloog’, waar je als schrijver van lange verhalen en romans vaak mee te maken hebt. Deze week richten we ons juist op een term bij het schrijven van een heel kort verhaal.


De naam zegt het eigenlijk al. Een six word story is een verhaal van zes woorden. Een schrijver probeert hierbij een tekstje te maken waar een heel verhaal mee wordt verteld, ondanks dat er maar zes woorden aan te pas komen.

Één van de meest bekende six word story’s komt van de beroemde schrijver Ernest Hemmingway. De tekst luidt: ‘For sale: baby shoes, never worn.’ Afhangend van de context kan dit verhaaltje erg droevig of luguber overkomen. De meest voor de hand liggende betekenis achter dit verhaaltje is dat een ouder niet-gedragen babyschoentjes verkoopt omdat het kind vroegtijdig is gestorven. Er zit dus een heel verhaal achter zes woorden, en toch is er ruimte om te speculeren.

Een gevouwen vlag

Een andere voorbeelden van een six word story is: ‘An only son, a folded flag’. Deze tekst refereert hoogstwaarschijnlijk naar een enig kind die gesneuveld is als soldaat (in de VS wordt een Amerikaanse vlag opgevouwen wanneer een soldaat is gestorven) maar het is dus niet zeker. Net als bij de show-don’t-tell methode wordt er dus ruimte overgelaten voor de interpretatie van de lezer.

Gelukkig zijn er ook genoeg grappige en leuke six word stories die je als schrijver kunt bedenken.

Dichtvorm

Hoewel six word story’s dus geschreven kunnen worden als zeer korte verhaaltjes, kan het concept ook gebruikt worden als dichtvorm of als een versje. Wat dat betreft doet het denken aan een haiku, waarbij ook zo weinig mogelijk woorden gebruikt worden om als het ware een ‘vingerhoed van emotie’ te creëren. Het verschil is dat er bij een haiku gekeken wordt naar de hoeveelheid lettergrepen, in plaats van de woorden.

Punctuatie en lidwoorden

Bij een six word story is punctuatie erg belangrijk. Verkeerd gebruik van leestekens (waaronder de dubbele punt, komma en puntkomma’s) kan afdoen aan de kwaliteit en de betekenis van een six word story. Let er dus goed op, want je hebt immers maar zes woorden om je uit te drukken. Loop je te worstelen met deze zes woorden? Vergeet niet dat je bepaalde ‘onnodige’ woorden (zoals lidwoorden) kunt schrappen en woorden kunt samenvoegen, zodat je de ruimte die je hebt goed besteed. Een voorbeeld: ‘de kerstlichtjes zijn aan’. Met deze zin heb je al vier woorden gebruikt. Als je het afkort naar ‘kerstlichtjes aan’, blijft de essentie hetzelfde, maar gebruik je maar twee woorden. Wees dus ruimte-efficiënt.

Abstracte verhalen

Vergeet niet dat niet alle verhalen hoeven te kloppen qua zinsbouw. Een verhaal mag abstract zijn. Denk daarbij aan de woorden die volgens jou de meeste passie bevatten, die jou beschrijven of waar je wel of niet van houdt. Het is uiteindelijk aan de lezer om er een betekenis uit te halen. De essentie van een six word story is immers dat je zo veel mogelijk betekenis kan verwerken in zo weinig mogelijk woorden.