Afbeelding

Meld je nu aan voor de zakelijke schrijftrainingen van Schrijven Magazine!

Schrijfprobleem #18: een slecht functionerende schrijfgroep

Een slechte schrijfgroep werkt averechts voor je schrijfvaardigheid.Een schrijfgroep is handig bij het vaststellen en verbeteren van jouw schrijfvaardigheden. Maar een schrijfgroep kan ook schadelijk werken.

Veel (startende) schrijvers zijn op zoek naar een schrijfgroep. Je kunt kennismaken met andere schrijvers en het is leerzaam en gezellig. Bovendien ben je er met een schrijfgroep van verzekerd dat jouw schrijfwerk wordt proefgelezen en dat je feedback krijgt. Dat valt niet altijd te zeggen van vrienden of familie, die vaak alleen maar reageren met een: ‘Ja, leuk’.

Maar schuilt er een addertje onder het gras. Als je in een schrijfgroep zit met mensen die stuk voor stuk net nieuw zijn in het vak, krijg je weinig advies dat gebaseerd is op eigen ervaringen. Daarvoor heb je doorgaans een professionele schrijver nodig, die weet hoe het is om afgewezen te worden, die weet wanneer welke schrijftechnieken werken en wanneer niet.

Een ander probleem doet zich voor als er één of meerdere personen in de groep zitten die overtuigd zijn van hun eigen kwaliteit (en vaak niet eens gepubliceerd zijn). Deze mensen proeflezen maar al te graag het werk van anderen en zijn vaak zeer negatief in hun feedback. Nu is kritisch commentaar wenselijk, maar het risico bestaat dat dergelijke schrijvers te veel op hun eigen schrijfvaardigheid gericht zijn en daardoor verkeerde feedback geven aan een schrijver die een heel andere, misschien zelfs betere schrijfstijl hanteert. Zo wordt talent tegengehouden.

Ook kan een schrijfgroep veel tijd innemen, tijd die je had kunnen gebruiken om verder te schrijven aan je boek. Bedenk dat je in een schrijfgroep toe moet komen aan het werk van iedereen in de groep. Dat betekent veel leeswerk, veel tijd om te corrigeren en veel tijd om het commentaar op jouw werk te lezen en verwerken. Dit geldt ook voor de andere leden van de groep. Omdat iedereen zoveel verschillende verhalen te lezen krijgt, is het moeilijk om zicht te houden in de roman waar jij mee bezig bent. Dat zorgt voor wisselende of zelfs conflicterende feedback.

Dus, wil je een schrijfgroep oprichten of zit je er al in één? Vraag je dan de volgende dingen af: is er iemand in de groep die spreekt uit ervaring en daardoor nuttige feedback kan geven? Wie kan mij het beste helpen in de stijl en de technieken die ik hanteer? Gebruik ik de tijd die ik in de schrijfgroep steek wel voldoende? Wees vooral kritisch op wie er bij de groep komt. Zo is het altijd verstandig om te vragen of een potentieel groepslid publicaties op zijn/haar naam heeft staan.

Stel ook regels voor de groep op. Als iedereen elkaars werk nakijkt zonder een duidelijk systeem, zal het nut van de feedback al snel verloren gaan. In het ergste geval ontstaat er ruzie, wat alleen maar meer tijd en moeite kost. Een paar regels die elke groep zou moeten hanteren zijn:

  • Geef geen commentaar op inhoud, maar op stijl en techniek. Wees open naar verschillende genres, ook naar een genre waarin jij je niet in thuis voelt.
  • Balanceer negatieve en positieve feedback. Geef nooit alleen maar negatieve of positieve feedback, en begin met het negatieve.
  • Wees duidelijk in je commentaar. Geef details en voorbeelden en zeg niet alleen maar: ‘Goed geschreven’.

Lees hier meer tips over het opzetten van een schrijfgroep, of lees hier tips over hoe je het beste feedback kunt geven op een verhaal.

Bron

www.schrijvenonline.org