Afbeelding

Photo by Dylan Siebel on Unsplash

Boek schrijven? Begin eens in het midden

Begin eens in het midden schrijftechniek

Aan beginnende schrijvers wordt vaak het advies gegeven om bij het begin te beginnen en het verhaal chronologisch te schrijven. Maar als je je lezer direct het verhaal in wilt trekken, kan juist beginnen in het midden een heel krachtig middel zijn.

In Medias res

Er is zelfs een term voor: in medias res. Dat betekent ‘in het midden van de zaken’ in het Latijn. Homerus deed het al toen hij Odysseus schreef. Hij beschrijft niet hoe Odysseus afscheid neemt van zijn vrouw en aan boord stapt van zijn schip om zijn reis te beginnen. Nee, we ontmoeten Odysseus opgesloten in een grot. Alles wat daarvóór gebeurde, komen we te weten door middel van flashbacks.

Joe Speedboot

Een recenter voorbeeld is Joe Speedboot van Tommy Wieringa. Dit boek begint in het ziekenhuis waar het hoofdpersonage, Fransje Heimans, in coma ligt. Een belangrijke gebeurtenis in het verhaal: het ongeluk waardoor Fransje in het ziekenhuis belandde, heeft dan al plaatsgevonden.

Voordelen

Door je verhaal te beginnen met een spannende scène vol actie grijp je direct de aandacht van de lezer. Er staat meteen iets op het spel. Het is ook makkelijker om de aandacht van de lezer vast te houden want, hij of zij wil niet alleen weten hoe het afloopt, maar ook hoe het personage in deze situatie terechtgekomen is. Het geeft je als schrijver veel mogelijkheden om de aanloop naar de beginscène en de afloop zo te verweven dat er een maximale spanningsboog ontstaat.

Hoe doe je het

Denk goed na over waar je het verhaal wilt laten beginnen. Het beginpunt wordt de scheidslijn tussen het achtergrondverhaal en alles wat er na gebeurt. Vanaf het beginpunt schrijf je in chronologische volgorde de gebeurtenissen die volgen op de beginscène. Alles wat daarvoor gebeurde, het achtergrondverhaal, verweef je door middel van flashbacks in het verhaal.

Oefening voor beginnen in het midden

Om deze techniek in de vingers te krijgen kun je het best beginnen met bestuderen van het werk van anderen. Zoek een aantal boeken die in medias res beginnen en analyseer hoe de schrijver het achtergrondverhaal en het verhaal met elkaar heeft verweven. Welk effect heeft dit op jou als lezer?

Zelf aan de slag

Neem een aantal post-its. Schrijf de beginscène in steekwoorden op de eerste, en schrijf daarna op andere post-its in steekwoorden de stappen die tot die scène geleid hebben. Schrijf ook op welke stappen daarop volgen. Rangschik nu de post-its op verschillende manieren, net zo lang tot je tevreden bent over de verhaallijn.

Techniek