Afbeelding

Beeld: Shutterstock

4 tips om Flash Fictie te schrijven

Hoe schrijf je Flash Fictie? Lees het op Schrijven OnlineBij Flash Fictie draait het om beknoptheid: een verhaal mag niet langer zijn dan 1000 woorden. Niet de makkelijkste vorm van schrijven. Schrijven Online helpt je op weg met deze 4 tips en bijbehorende oefeningen. De antwoorden kunnen geplaatst en besproken worden op het forum.

Verhaal in de leegte

De omlijning van een verhaal komt meer naar voren in de uitsparingen dan in de woorden zelf. Let dus op de leegtes: tussen woorden, zinnen, paragrafen en ook om het verhaal zelf heen. In deze gaten bevindt zich de spanning die je verhaal interessant maakt. Eén doel waar je bij het schrijven van Flash Fictie op moet richten is suggestiviteit.

Oefening: schrijf een kort verhaal van ong. 500 woorden. Herschrijf het verhaal dan tot zo’n 250 woorden. Herhaal dit nog één keer, maar beperk je nu tot 100 woorden. Kijk hoe het verhaal verandert en misschien zelfs verbetert naarmate je meer weglaat.

Poëtische beknoptheid

Flash Fictie heeft wel iets weg van een lyrisch gedicht, zoveel symbolische kracht zit erin. Het geeft je de kans om te focussen op bijvoorbeeld ritme en metaforen.

Oefening: kies een gedicht en herschrijf het als een verhaal. Focus op één detail, bijvoorbeeld een verlaten straat, en kijk hoe je een verhaal kunt bedenken door het gevoel wat je erbij creëert.

Wel of geen plot

De meeste Flash Ficties zijn opgebouwd zoals langere verhalen dat ook zijn: met een begin, midden, en eind, vormgegeven door conflict en de ontwikkeling van een personage. Er is dus wel een plot, alleen niet zo groot of aanwezig als in een langer verhaal. Het zijn de kleinere kernpunten waar de actie zich bevindt.

Oefening: schrijf een Flash stuk over één moment, bijvoorbeeld een gesprek tijdens het avondeten. Nadat je dit gedaan hebt probeer je het keerpunt in je verhaal te vinden. Welke ontwikkeling vindt er plaats in je personage?

Personages

Flash Fictie heeft simpelweg niet de ruimte om veel achtergrondinformatie over een personage te geven. Je geeft dus alleen maar een vluchtig profiel en laat onnodige zaken achterwege.

Oefening: schrijf een Flash stuk over een persoon op een foto. Vertel niet het hele levensverhaal achter deze persoon, maar focus op het ene moment waarop de foto vastgelegd is en probeer de essentie van wie hij/zij is weer te geven.

Bij Flash Fictie kun je experimenteren met vormgeving. Schrijf je verhaal bijvoorbeeld alsof het op een Post-it is neergekrabbeld. Laat je creativiteit de vrije loop.

Bron: Writer’s Digest, mei/juni 2015

Techniek