Alternatieven op het gebied van auteursbegeleiding en (her)uitgeven van boek

Mijn moeder (woonachtig op het eiland Curaçao) is, heeft een paar boeken uit laten brengen bij een Printing on demand-uitgeverij (POD). Omdat ik zelf in Nederland woon, en meer zicht kan hebben op de boeken-zaken, fungeer ik als de contactpersoon van mijn moeder. Een boekhandelaar heeft destijds mij geadviseerd om laagdrempelig te beginnen en contact op te nemen bij een POD-uitgeverij. (Ik duid dit nu gemakshalve aan met 'POD') Na dit advies te hebben opgevolgd, leek het in het begin een tijdje goed te gaan omdat een deskundige redactrice het manuscript redigeerde. Na een korte tijd dat deze redactrice bezig was met corrigeren van het manuscript, een 'levensverhaal over de jeugdjaren van mijn moeder' alsmede het geven van adviezen en begeleiding, zegde zij ineens het dienstverband op bij POD, en niemand anders nam deze taak over. Sindsdien waren onze ervaringen met de medewerkers van deze POD niet meer zo positief en raakten wij zeer teleurgesteld omdat onze verwachtingen anders waren. We besloten het contract met de POD te ontbinden en ons te richten op een uitgever waar mijn moeder inmiddels 2 boeken heeft laten uitbrengen en met wie we een betere verstandhouding hebben. Op zich is mijn moeder niet ontevreden over de wijze waarop er zaken werd gedaan met deze tweede POD (Gemakshalve noem ik dit even 'POD 2'). We merken echter op dat er ondanks de inspanningen van POD 2 qua promotie, er zeer weinig van de grond komt wat betreft de verkoop van de boeken. POD 2 heeft echter het manuscript niet geredigeerd. Het werd een 'self-made' boek die slechts gecorrigeerd werd op taalfouten door een vriend van me. Dit vond ik echter niet voldoende om op de markt te brengen doch we hebben de sprong toch gewaagd. Het was verder een in mijn ogen een leuk 'ego-document' en vooral vanwege de historische en psychologische waarde ervan. Op zich is het wel zo dat sommige sterke promotie-acties worden gehanteerd door de reguliere uitgeverijen, maar niet door uitgeverijen met het POD-principe. Een reguliere uitgeverij zal eerder meer risico's nemen bij schrijvers waarvan van tevoren een inschatting wordt gemaakt dat het betreffende boek goed zal verkopen, en daarom meer tijd, energie en geld hierin steken. Bij een POD-uitgeverij werkt dit juist andersom. Het is de schrijver die zijn/haar eigen boek zelf verder moet promoten alsmede maandelijks een behoorlijk hoog bedrag moet betalen voor de abonnementskosten terwijl we er amper iets voor terugkrijgen in de vorm van een redelijk verkoopresultaat. We verwachten geen wonderen maar het verkoopresultaat is ondanks onze promotie-acties is zo bedroevend laag, dat dit demotiverend werkt voor schrijvers die iets dergelijks ervaren. Een boek is er immers om te worden gelezen en contact te maken met de lezer die 'met de schrijver van gedachten wisselt'. Het hoeft echt geen bestseller te worden maar het zou wel prettig zijn als het boek een aantal lezers zou bereiken die het misschien wel interessant kan vinden. Ik heb over deze kwestie ook contact opgenomen met POD 2 en het enige antwoord is dat ze het probleem begrijpen maar hier ook weinig aan kunnen doen. Ondertussen betalen we wel steeds een hoog bedrag aan abonnementsgeld hetgeen ons op den duur ook gaat tegenstaan omdat we er zo weinig voor terugkrijgen. Het is ook wel bekend dat het sowieso niet zo goed loopt op de boekenmarkt. De kansen voor een schrijver bij een POD zijn ook nog veel groter om niet te worden opgemerkt, zelfs niet op het internet en dat vind ik heel jammer. Het internet zou immers een krachtig medium zijn om een boek te tonen aan een groot lezerspubliek. Zowel reguliere als POD-uitgeverijen hanteren het internet als verkoop-strategie. POD- uitgeverijen hebben helaas nog steeds een bepaald imago, nl. dat de boeken die daar worden uitgebracht van mindere kwaliteit zijn dan die van de reguliere uitgeverijen. Maar ik weet niet of het alleen daaraan ligt. Ik denk ook dat reguliere uitgevers veel meer doen voor hun schrijvers zoals het actief betrekken van de schrijver bij allerlei door hen geplande activiteiten als interviews en boekpresentaties. Als men bij toeval een boek ontdekt op een bepaalde boekensite, denk ik dat het niet zo zal uitmaken bij welke uitgever het boek is gepubliceerd. Het gaat er dan om of het onderwerp of titel van het boek het lezerspubliek zal aanspreken. Een van de boeken die mijn moeder heeft laten uitbrengen betreft een autobiografie. Naar mijn mening is dit een zeer interessante weergave van de gebeurtenissen uit de tijd waarin zij heeft geleefd, zowel historisch, sociologisch, psychologisch als filosofisch. Ondanks dat er vanuit POD 2 berichten zijn gestuurd dat het boek is verschenen naar een zeer groot aantal boekhandels en websites, zijn er echter amper exemplaren verkocht, maar volgens POD 2 hoeft dat niet eens te liggen aan de omslag, titel of inhoud van het boek. Nu zijn we eigenlijk al een hele tijd op een 'dood' spoor beland en weten niet meer hoe we verder moeten en vragen ons af of we weer moeten uitkijken naar een andere uitgever. POD 2 is wel laagdrempelig maar er is zo weinig dynamiek wat betreft activiteiten voor schrijvers. Zo had ik eigenlijk verwacht dat er af en toe wat georganiseerd zou worden, zoals een open dag of kennismakingsdag en dergelijke. Maar dat gebeurt niet en dat vinden we erg jammer. Het is best mogelijk is dat we iets over het hoofd hebben gezien bij het aangaan van het contract, en in het algemeen bij de uitgave van de boeken (autobiografie en dichtbundel). We zouden derhalve graag naar andere haalbare mogelijkheden zoeken om deze boeken onder de aandacht te brengen van het lezerspubliek en in hoeverre we het contract met POD 2 ook moeten ontbinden en in hoeverre dat wordt toegestaan. Want we hadden eigenlijk met een reguliere uitgeverij in zee willen gaan omdat die gewoon professioneel is en alle promotie voor de schrijver regelt. Maar het is uiteraard zeer de vraag in hoeverre een schrijver door de selectie-procedure komt. Er is zoveel concurrentie. Bij een POD-uitgever lijkt iedereen door de selectie heen te komen maar in feite komt het erop neer dat een POD-uitgever in feite een veredelde drukkerij is, terwijl de schrijver zelf voor alle promotie moet zorgen. Ondanks alle goede promotietips die zijn aangereikt, en andere goedbedoelde adviezen blijkt het toch geen succes. Mijn moeder heeft jaren geleden haar manuscript naar een reguliere uitgeverij gestuurd doch kreeg na pas 1 jaar een reactie en die was ook nogal negatief waardoor zij besloot om mij in Nederland te vragen of er andere mogelijkheden waren om haar boek uit te geven. Dit is dus inmiddels al gebeurd doch op een andere manier is het een teleurstelling gebleken zoals hierboven beschreven. Graag willen we de biografie opnieuw laten uitbrengen maar we willen POD 2 niet voor het hoofd stoten hoewel we wel graag willen weten of het geoorloofd is het betreffende boek voor een derde keer uit te laten brengen onder een andere titel en/of omslag. Graag zou ik het boek ook eens willen laten beoordelen door een professional hoewel dit waarschijnlijk wel een dure onderneming zou kunnen zijn. Wellicht zijn er tussenvormen van uitgeverijen die zowel in de rol van reguliere als POD-uitgever iets meer kunnen betekenen. Wat zouden we mogelijkerwijs nog kunnen ondernemen op het gebied van uitgave, heruitgave,opnieuw laten redigeren, vormgeving, promotie, en dergelijke? Zijn er nog niet al te dure wegen te bewandelen? (bijvoorbeeld een betrouwbare literair agent?)

Lid sinds

14 jaar 9 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
 • Pluslid
 • Moderator
Graag willen we de biografie opnieuw laten uitbrengen maar we willen POD 2 niet voor het hoofd stoten hoewel we wel graag willen weten of het geoorloofd is het betreffende boek voor een derde keer uit te laten brengen onder een andere titel en/of omslag.
Dit staat in het contract.
Wat zouden we mogelijkerwijs nog kunnen ondernemen op het gebied van uitgave, heruitgave,opnieuw laten redigeren, vormgeving, promotie, en dergelijke? Zijn er nog niet al te dure wegen te bewandelen? (bijvoorbeeld een betrouwbare literair agent?)
Je kunt altijd een literair agent aanschrijven, zie de gegevens elders op deze site: http://www.schrijvenonline.org/schrijfgids/litera…
5 maart 2015 - 11:29

Lid sinds

11 jaar 7 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Hallo Therese, Bedankt voor uw reactie. Is het dus wel mogelijk om het boek onder een andere titel uit te geven? Ik heb van diverse mensen vernomen dat de titel nogal oubollig klinkt. Wellicht komt het daardoor dat het boek slecht verkoopt. Een ander boek, een spreukenbundel heeft echter naar mijn mening een grappige titel maar verkoopt ook slecht. Beide boeken staan op allerlei boekensites en staan daar wel in de spotlights maar van de POD-uitgever krijg ik wel soms een creditnota dat er een boek is verkocht maar dit gebeurt zelden. Ik vraag me nu wel bezorgd af of deze POD-uitgever wel eerlijk is in het verstrekken van informatie over de huidige verkopen en of ze misschien geen informatie achterhouden m.b.t. de royalties. In elk geval bedankt voor de link en de tip m.b.t het inschakelen van een literair agent!
7 maart 2015 - 2:19

Lid sinds

11 jaar 7 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Hallo Maria, Dank voor uw reactie. Ja, het boek is ook als e-boek uitgegeven maar niks geen verkopen tot nu toe! Dit vind ik zeer verontrustend. De boeken zijn in het Nederlands.
7 maart 2015 - 2:21

Lid sinds

14 jaar 4 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Wat heb je aan promotie gedaan? Lokale pers ingeschakeld? Boekpresentatie gehouden? Recensie-exemplaren gestuurd naar relevante sites? Iedereen moet moeite doen om boeken te verkopen. Niet alleen als je via een POD uitgeeft. Ook bij de kleinere reguliere uitgeverijen zul je er zelf hard aan moeten trekken.
7 maart 2015 - 8:50

Lid sinds

12 jaar 8 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Ik zou er niet meteen vanuit gaan dat de POD uitgever je bedondert over de royalties. Het is nu eenmaal een feit dat een groot deel van de zelf uitgegeven boeken weinig (of zelfs nooit) verkocht worden. Veel hangt af van welke POD uitgever je hebt en waar deze de boeken heen distribueert. Als ze bijvoorbeeld een boek (of ebook) alleen op hun eigen website zetten en misschien bij het CB, wil dat niet zeggen dat het boek veel onder de ogen van potentiele kopers komt. Ik zou dus uitzoeken naar welke sites de POD uitgever distribueert. Dit geldt helemaal voor ebooks. Deze verkopen eigenlijk alleen maar via de grote websites, zoals Bol.com, Kobo en de Apple Istore (en voor Engelse ebooks Amazon). Dus als het ebook van je moeder daar niet op terecht is gekomen, dan is het niet raar dat je weinig verkopen hebt. Verder is bij het zelf uitgeven het genre van de boeken erg belangrijk. Op dit moment zijn fantasie (denk vampiers en zombies), mysterie, en 'romance' ('dokters' romans, streek romans e.d.) populair. En erotisch getinte boeken gaan altijd als warme broodjes over de toonbank. Memoires en gedichtenbundels verkopen moeilijker, zoals je al hebt gemerkt. Naast een fantastisch goed geschreven boek (dat professioneel is geredigeerd), zijn een pakkende titel, een aansprekende voorkant en een hele goede flaptekst van groot belang om kopers te trekken. Als je dus overweegt om het boek opnieuw uit te geven, zou ik over deze laatste dingen eens goed nadenken. Succes! Maria
9 maart 2015 - 16:27

Lid sinds

11 jaar 7 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Hallo Via, Hierbij geef ik een antwoord op je vragen zoals je hebt geciteerd: 'Wat heb je aan promotie gedaan? Lokale pers ingeschakeld? Boekpresentatie gehouden? Recensie-exemplaren gestuurd naar relevante sites?' Reactie: Van alles heb ik gedaan aan promotie doch waarschijnlijk is het niet genoeg gebleken. Het probleem is dat de schrijfster van de boeken op Curacao woont, mijn moeder dus. Dit kan een handicap zijn. Zo zijn er in een vroeg stadium al diverse personen geweest (een boekhandelaar en een radioprogramma-medewerker) die mijn moeder graag hadden willen interviewen. (Zij kan niet zomaar het huis waarin zijn woont, alleen laten omdat niemand op het huis kan passen, zodat ze een tijdje naar Nederland kan komen) Ik moet dus toegeven dat er gemiste kansen zijn geweest maar zoals ik al aangaf was het praktisch niet zomaar te realiseren dat mijn moeder naar Nederland kan. Ik heb naar mogelijkheden gezocht en de oplossing was dat ik dan haar contactpersoon zou zijn, die voor haar de promotie doet. Op Curacao wordt relatief weinig gelezen. Dat is heel jammer dus is zij aangewezen op de publiciteit in Nederland. Ik heb wel allerlei flyers laten maken en die uitgedeeld en op diverse plaatsen neergelegd zoals in de bibliotheek, de boekhandels en dergelijke. Recensie-exemplaren heb ik wel opgestuurd zoals naar recensenten van de POD-uitgeverij en er zijn recensies van haar boeken in de Antilliaanse pers. De recensie van de POD-recensent staat op de site, zo ook werd er een speciaal auteursprofiel van mijn moeder bij de POD-uitgever, dat er heel interessant uitziet met een link naar een speciale website waar mijn moeder ook haar kunst op Curacao promoot. (In de kunst heeft zij een heel curriculum); ik heb ook diverse boekhandels en instanties telefonisch en per mail benaderd met een beschrijving van het boek, en met het doel een presentatie te houden of/en om het thema aandacht te geven omdat de betreffende instantie er iets mee kan doen (bijvoorbeeld als voorlichtingsmateriaal); ook staan de boeken op diverse sites doch na het intypen van de zoektermen (naam van de auteur en/of de titel van het boek); ook heb ik diverse mensen, bekenden enzo benaderd maar er kwam weinig enthousiasme. De regionale pers was ook niet geïnteresseerd omdat het onderwerp van de boeken niet regio-gebonden is. In feite heb ik nog geen boekpresentatie gehouden omdat ik op een gegeven moment dacht dat het misschien geen zin meer had. Ik werd onzeker van de lauwe reacties van diverse instanties na zo vaak aan de bel te hebben getrokken. Op een gegeven moment bleek het voor de hand te liggen waarom de verkoopresultaten uitbleven. Ik kwam erachter dat er steeds meer aanwijzingen waren dat POD-uitgeverijen minder doen voor de auteur dan de reguliere uitgeverijen. Ook willen boekhandels bij voorkeur alleen boeken aanbieden van reguliere uitgeverijen.
16 maart 2015 - 0:10

Lid sinds

11 jaar 7 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Hallo Maria, Het is inderdaad te hopen dat de POD-uitgeverij ons niet bedondert en ik ga er maar vanuit dat het aan iets anders ligt dat de boeken niet of nauwelijks worden verkocht. Er zijn erg veel boeken op de markt en bij toeval kunnen ze worden ontdekt. Nou, deze POD-uitgever heeft naar een groot aantal websites als bol.com en Amazon gedistribueerd. Daarom verbaast het me ook zo dat de verkoop zo moeilijk loopt. Als het nou zou liggen aan alleen de omslag, of de titel of een combinatie. Als ik maar wist waar het nog meer aan zou kunnen liggen, dan kreeg in de feedback, kritiek, commentaar en in ieder geval de reacties en dan had het niet uitgemaakt of die positief of negatief waren geweest. Immers, ik zou graag leren van andermans zienswijze, oordeel, enz. Maar geen reactie betekent dat er niks is waar we vanuit kunnen gaan zodat er dan tenminste een houvast is en te bekijken hoe we andere mogelijke wegen kunnen bewandelen. Er is een e-boek uitgebracht van de autobiografie naast de fysieke uitgave. Het andere (spreuken)boek is alleen fysiek uitgebracht omdat we eerst wilden testen hoe het andere boek als e-boek zou aanslaan. Er dient nl. voor beide uitgaves hoge abonnementskosten te worden betaald. Je kunt bij deze POD nl. diensten ‘kopen’. Beide genres die zijn uitgebracht behoren echter niet tot de categorie ‘fantasy/thriller’ e.d. Een boek als ’50 tinten grijs’ is het zeker niet maar ik begrijp dat erotiek de laatste jaren en meestal erg goed verkoopt, ook al betreffen het niet altijd literaire hoogstandjes. Vaak gaat het om het onderwerp en minder om de literatuur en dat is erg jammer. De doelgroep die we willen bereiken bij de boeken die mijn moeder heeft uit laten brengen is vooral van 50 plussers en mensen uit haar jeugd ten tijde van de 2e Wereldoorlog. Maar ook voor degenen met interesse voor geschiedenis, psychologie en sociologie. Het gaat met name om dit boek. De spreukenbundel heeft in eerste instantie wel hogere ogen gegooid en er werden best een aantal verkocht maar toen bleef het stil. De bundel heeft een vrolijke cover en geestige tekst en in het algemeen is het een gezellig boekje. Wat me op een gegeven moment is opgevallen dat mensen graag van spanning enzo houden omdat we in een jong, wild en snel tijdperk leven maar het is jammer dat er een ook minderheid is die juist het tegenovergestelde wil, nl. de meer filosofische, beschouwelijke verhalen. Daar moet toch ook nog toch een markt voor zijn? Uiteraard is een goede flaptekst, cover en titel van doorslaggevend belang om met het boek goed voor de dag te komen maar ook de juiste kruiwagens/netwerk. Belangrijk vind ik op dit moment om ideeën op te doen, met anderen van gedachten wisselen hierover, vooral experts op dit gebied om advies te vragen (of instanties) om de juiste (misschien niet de meest ideale maar wel betere ) wegen te bewandelen. Daarom wil ik jou ook bedanken voor je goede adviezen bij deze. Mochten er nog meer suggesties zijn, dan hoor ik het graag!
16 maart 2015 - 21:21

Lid sinds

17 jaar

Rol

 • Gewone gebruiker
Hoi Alcoris, Wat steek jij hier veel tijd en moeite in! Daar heb ik veel bewondering voor. Zal niet meevallen om ondanks al jullie teleurstelling hiermee door te gaan. Ik vrees een beetje dat je de kracht van regulier uitgeven onderschat. Die is nog steeds groot, denk ik. Niet alleen omdat reguliere uitgeverijen meer kennis en mogelijkheden hebben om een boek goed in de markt te zetten, maar ook als vorm van selectie. Er komen zo ongelooflijk veel boeken uit, lezers, boekhandelaren en de media moeten wel schiften. Velen doen dat volgens mij door weinig/geen boeken van POD-uitgeverijen te kiezen. Voor veel mensen een prima selectiemethode, want het overgrote deel van de boeken die daar uitkomen, zal nooit door de selectie van een reguliere uitgeverij heen komen, daarvoor is het zo'n beetje uitgevonden. Natuurlijk kan je moeders boek een uitzondering zijn, dat kan ik vanaf hier niet beoordelen. Maar in dat geval is het dus een enorm nadeel dat het via POD is uitgegeven. Helaas willen de meeste reguliere uitgeverijen geen boeken uitgeven die al via POD zijn uitgegeven, dus ik weet eerlijk gezegd niet of daar nu nog iets aan te doen valt. Je lijkt heel erg te zoeken naar wat jullie verkeerd doen, maar misschien doen jullie wel niet echt iets verkeerd, dat is geloof ik wat ik wil zeggen. Ik snap dat dat niet is wat je wilt horen, maar ik wilde het toch zeggen, omdat de teleurstelling anders misschien alleen maar groter wordt.
17 maart 2015 - 8:39

Lid sinds

14 jaar 4 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Ik vrees ook dat er weinig meer is dat je nog kunt doen. Mensen kopen nu eenmaal geen boeken van schrijvers die ze niet kennen, tenzij ze in grote stapels bij de Bruna liggen. En dan nog. Ik had hier een stapel van 10 exemplaren bij de plaatselijke Bruna in consignatie liggen. En in eigen dorp heb ik enorm gepromoot. Een aantal keer het plaatselijke krantje gehaald, een winactie, ook via de plaatselijke nieuwssite op Facebook, boekpresentatie waarvan aankondigingen in boekwinkel en Bruna, radio-interview, mezelf promoten op een culturele middag. Op de culturele middag heb ik één boek verkocht. Aan de vader van een kennis. En bij de Bruna zijn er nul verkocht. En dan hebben we het dus wel over een populair genre (thriller). Ligt het aan het boek? Dat geloof ik niet. Alle recensies die er zijn verschenen zijn (zeer) positief. De uitgever heeft dan ook tientallen recensie-exemplaren verstuurd, en daar zie je ook maar van een klein deel een recensie verschijnen. Ik heb er zelf wel een stuk of dertig, veertig verkocht tijdens de boekpresentatie en aan bekenden. En daarnaast zijn er nog wat tientallen verkocht via de uitgever, via bol.com en als e-book. Maar daar blijft het dan ook bij. Dankzij de uitgever is er wel een heel mooi aantal door de bibliotheken ingekocht. Zij zijn heel kritisch in wat ze opnemen, het overgrote deel van de POD-boeken wordt niet gerecenseerd. Dat was ik dus zonder uitgever misgelopen. En het boek wordt enorm goed uitgeleend! Dat is mooi, want elke uitlening levert toch weer een paar cent op. Dus zonder de biebs had ik wel heel erg getwijfeld of ik überhaupt nog zin zou hebben om een tweede thriller te gaan schrijven.
17 maart 2015 - 9:31

Lid sinds

12 jaar 8 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Hoi Arcolris, Als je me een persoonlijk bericht stuurt met een link naar het ebook van je moeder op Amazon, dan wil ik er wel even naar kijken. Met name dan de voorkant, flaptekst e.d. Maria
18 maart 2015 - 15:50

Lid sinds

11 jaar 7 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Hoi Elo, Dank voor je complimenten voor het inderdaad harde werk aan de promotie! Nee hoor, ik weet dat reguliere uitgeverijen erg veel doen voor de auteur maar ik heb ook begrepen van iemand dat ze evenveel zouden doen als een POD uitgeverij in dit zin dat de auteur zelf veel aan promotie zou moeten doen ook al zou hij of zij een boek uitgegeven bij een reguliere uitgeverij. Dat het boek niet is uitgebracht bij een reguliere uitgeverij heeft z'n redenen. Vooral omdat mijn moeder slechte ervaringen heeft met de reguliere uitgeverij waar zij haar manuscript eerst naar had verstuurd. Het duurde wel 1 heel jaar voordat ze iets had vernomen hierop. Ook werd toen pas gezegd dat ze het genre van autobiografie niet uitgeven. Toen kreeg ik het idee om te rade te gaan (in 2011) bij een eigenaar van een in de regio bekende boekhandel die mij adviseerde om met een POD uitgeverij in zee te gaan. Maar toen wist ik nog niet dat dit veel nadelen met zich mee zou brengen. Bij een reguliere uitgever is er zoveel concurrentie qua selectie dat de kans miniem is om er doorheen te komen. Daarom was POD toch een optie. Maar het boek moet natuurlijk wel worden gelezen en als dat niet gebeurt omdat er amper afnames zijn van POD-producten, dan is het deprimerend om bij een POD uberhaupt een boek te laten uitgeven. Dus daarom sta ik met mijn handen in het haar wat dat betreft. Fijn om te horen dat het niet ligt aan iets dat we perse verkeerd zouden doen maar omdat er zo weinig feedback is geweest vanaf het begin omtrent de aanpak en ook dat we met de promotietips voor auteurs weinig zijn opgeschoten, rest me alleen te zoeken naar een frisse start. Ik weet dat het moeilijk is om dit te realiseren maar ik blijf wel geloof houden in het boek. Toch bedankt voor je reactie!
20 maart 2015 - 20:42

Lid sinds

11 jaar 7 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Hallo Via, Uiteraard worden van de bekende schrijvers meer verkocht. Maar als men alleen maar van bekende schrijvers koopt, dan is er stilstand in schrijversland en dat is niet de bedoeling. Ook denk ik dat een goede titel sowieso meer kans heeft om te verkopen. Als alleen de bekende schrijvers de trend bepalen, dan zou hetzelfde dus moeten gelden voor uitvindingen die worden gedaan op medisch of technologisch gebied. Daar is ook geen stilstand. Het maakt dus niet uit wie een boek schrijft. Naar mijn mening gaat het vooral om het onderwerp en/of de titel. Natuurlijk wordt het voor bekende schrijvers gemakkelijker gemaakt, dankzij vaak de sterkte promotieacties door de reguliere uitgeverij waar zij hun boeken laten uitbrengen. Bovendien is het triest dat de trend ook is dat men niet noodzakelijkerwijs een goed schrijver moet zijn wil men zijn boek op de markt brengen. Als het maar een bekende Nederlander is, hoe slecht die ook zou schrijven (immers worden dikwijs ghostwriters ingezet) en dat is natuurlijk zorgelijk. Want dan gaat het niet meer om literatuur en zelfs niet meer als het een psychologisch onderwerp betreft maar om heel oppervlakkige zaken. Jij hebt wel heel erg je best gedaan in je promotieacties! Leuk dat je ook in de bibliotheek bent opgenomen! Knap hoor, je hebt toch nog tientallen verkocht. Dat vind ik toch nog een leuk aantal. Ik ben dus wel realistisch. Het hoeven er geen honderden te zijn, maar als er geen enkel boek wordt verkocht, ga ik me toch ernstig zorgen maken, dus in mijn geval. Ik denk dat het voornamelijk ook ligt in het feit dat mijn moeder, de schrijfster dus, in het buitenland woont, en het voor haar momenteel heel lastig is om naar Nederland te komen wegens de redenen die ik eerder heb vermeld. Dus ik denk dat het ook ligt aan haar persoonlijke situatie want anders was het hier een stuk beter gegaan. Men wil de schrijver graag zelf ontmoeten en niet de vertegenwoordiger of contactpersoon. Maar er zouden ook andere leuke creatieve manieren zijn om mijn moeder te interviewen maar daarvoor zou er iemand van een radioprogramma of tijdschrift naar het buitenland moeten afreizen of/en daar toevallig ook moeten zijn. Wellicht zijn er nog leuke andere suggesties?
23 maart 2015 - 18:31

Lid sinds

11 jaar 7 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Hallo allemaal! Voordat ik verder ga met het opvolgen van alle tips van jullie, nog even wat vraagjes: Graag wil ik het boek opnieuw laten uitbrengen bij een andere uitgever en dan denk ik dat dat alleen onder een andere naam en cover kan. Het boek is echter reeds opnieuw uitgegeven bij de huidige POD-uitgeverij na slechte ervaringen bij de eerste POD. Dit zou betekenen dat we het boek voor de derde keer gaan laten uitbrengen. Kan en mag dat zomaar? Ik wil het er nl. op wagen om het manuscript naar een reguliere uitgever te sturen maar zoals ik het heb begrepen nemen reguliere uitgevers geen boeken aan die reeds bij een POD uitgever zijn uitgebracht. Indien ik het bij POD moet blijven zoeken, welke is volgens jullie dan een betrouwbare en professionele? Ik heb begrepen dat Free Musketeers een goed alternatief is maar ook heb ik elders in het forum vernomen dat ze een vertaal-dienst hebben (American Stars of zoiets) en dat ze hun beloftes niet waarmaken. Klopt dat? Bij voorbaat dank voor jullie reacties! :)
24 maart 2015 - 1:13

Lid sinds

14 jaar 9 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
 • Pluslid
 • Moderator
Het boek is echter reeds opnieuw uitgegeven bij de huidige POD-uitgeverij na slechte ervaringen bij de eerste POD. Dit zou betekenen dat we het boek voor de derde keer gaan laten uitbrengen. Kan en mag dat zomaar?
Het hangt er vanaf wat er in je contract met de POD(s) staat; dat kunnen wij niet weten.
Indien ik het bij POD moet blijven zoeken, welke is volgens jullie dan een betrouwbare en professionele? Ik heb begrepen dat Free Musketeers een goed alternatief is maar ook heb ik elders in het forum vernomen dat ze een vertaal-dienst hebben (American Stars of zoiets) en dat ze hun beloftes niet waarmaken. Klopt dat?
Via de zoekfunctie kun je op deze vragen erg veel antwoorden vinden. Probeer dat eerst eens.
24 maart 2015 - 9:44

Lid sinds

12 jaar 8 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Het maakt dus niet uit wie een boek schrijft. Naar mijn mening gaat het vooral om het onderwerp en/of de titel. Natuurlijk wordt het voor bekende schrijvers gemakkelijker gemaakt, dankzij vaak de sterkte promotieacties door de reguliere uitgeverij waar zij hun boeken laten uitbrengen. Bovendien is het triest dat de trend ook is dat men niet noodzakelijkerwijs een goed schrijver moet zijn wil men zijn boek op de markt brengen.
Wat jij beschrijft is de 'oude' situatie. Daarmee bedoel ik dat er wereldwijd een omslag plaatsvindt waarin niet de uitgeverijen meer beslissen welke boeken populair worden, maar de lezers zelf. Door het internet en ebooks is het voor schrijvers nu een stuk makkelijker geworden hun eigen boeken uit te geven. In de Engelstalige wereld zijn ebooks al zo populair dat zelfs bekende, regulier uitgegeven schrijvers besluiten de self-publish route te gaan. We hebben het dan niet over een POD uitgeverij die terloops ook nog 'even' een ebook op de markt brengt, maar schrijvers die in eerste instantie alleen hun nieuwe boek uitgeven als ebook en pas later ook nog als papieren boek via POD. Ja, die schrijvers doen veel aan promotie, maar doordat hun ebooks professioneel (lees: ze hebben een redacteur, illustrator e.d. in de arm genomen) zijn uitgegeven, beseffen de lezers niet eens dat het ebook een zelf uitgegeven ebook is en niet eentje van een reguliere uitgeverij. Er is na onderzoek zelfs gebleken dat een lezer het niets uitmaakt of een boek nu zelf of regulier is uitgegeven. De lezer wil een leuk boek dat lekker weg leest, en goed in elkaar zit qua plot en hoofdpersonen. Ook willen ze een boek voor een betaalbare prijs. In Nederland is het bovenstaande nog lang niet zo gewoon als in de Engelstalige wereld. Voor mijn gevoel komt dit omdat de Nederlandse lezers het ebook nog niet zo hebben omarmt als de Engelstalige lezers. Dit komt voor een groot gedeelte omdat Nederlandse ebooks naar verhouding erg duur zijn. Wij zijn een zuinig volkje en willen altijd de beste deal. Misschien dat het daardoor ook wel komt dat het zonder daarvoor te betalen downloaden en overnemen van ebooks gebruikelijk lijkt te zijn. Naar mijn gevoel zal zelfs de Nederlandse lezer wel iets willen neertellen voor een ebook, als de prijs maar goed genoeg is (lees: ongeveer een kwart van wat er voor hetzelfde papieren boek betaald moet worden). Met de komst van Brave New Books, Kobo en Amazon NL wordt Nederlandse schrijvers nu de mogelijkheid geboden hun ebooks zelf (bijna) gratis uit te geven. Hiermee kan, net als in de Engelstalige wereld, een beweging op gang komen van goedkopere ebooks, waardoor de Nederlandse lezer meer ebooks legaal gaat aanschaffen. Daarmee wordt het dus mogelijk dat het niet meer uitmaakt of een schrijver al bekend is of niet. Deze omslag is m.i. iets dat Nederlandse schrijvers zelf te weeg moeten brengen, net zoals hun Engelse collega's daar al een jaar of vijf mee bezig zijn. Ik heb het boek van je moeder bekeken op Amazon, Arcoris. Ik zal je hierover even een persoonlijk bericht sturen via de email. Maria
24 maart 2015 - 10:00

Lid sinds

14 jaar 9 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
 • Pluslid
 • Moderator
@ 22: Mooi betoog - alleen moet je in de conclusies ook meenemen dat in de 'Engelstalige wereld' andere wetten gelden dan in de Nederlandstalige. In Engeland kent men bijvoorbeeld geen Wet op de vaste boekenprijs en is er geen btw op boeken; in Amerika gelden in de diverse staten diverse wetten. Daarbij is het Engelse taalgebied natuurlijk immens veel uitgestrekter dan het Nederlandse. Dat hoeft niet per se een voordeel te zijn; het is afhankelijk van je doel, ook publiceren in een niche-taal kan goede resultaten opleveren. In Nederland zijn uitgevers - en boekverkopers - gebonden aan de Wet op de vaste boekenprijs en wordt er btw geheven (6% op papieren boeken en 21% op e-books). Het royale gebaar waarmee je boeken aan de man kunt brengen, varieert daarom nogal per land, tenminste als je niet alleen je boek wilt uitgeven (lees in dit geval: weggeven), maar ook iets aan je inspanningen wilt overhouden. Het is eigenlijk niet helemaal duidelijk wat Arcolris en zijn moeder zich in dit opzicht ten doel gesteld hebben.
24 maart 2015 - 12:21

Lid sinds

11 jaar 7 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Therese, Graag zou ik de inhoud van het contract ken baar willen maken maar weet niet of dat mag, behalve dan dat ik de naam van de POD uitgeverij niet zou noemen. Nu heb ik weliswaar de naam genoemd van Free Musketeers omdat het in de context van mijn verhaal wel kon en ikzelf daar geen boek heb laten uitbrengen. Het is echter de vraag of ik ook de naam zou mogen vermelden van de huidige POD uitgever (waar ik het boek heb laten uitbrengen) op Schrijven Online. Weet niet of dat onethisch zou zijn?
24 maart 2015 - 14:50

Lid sinds

14 jaar 9 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
 • Pluslid
 • Moderator
Graag zou ik de inhoud van het contract ken baar willen maken maar weet niet of dat mag, behalve dan dat ik de naam van de POD uitgeverij niet zou noemen. Nu heb ik weliswaar de naam genoemd van Free Musketeers omdat het in de context van mijn verhaal wel kon en ikzelf daar geen boek heb laten uitbrengen. Het is echter de vraag of ik ook de naam zou mogen vermelden van de huidige POD uitgever (waar ik het boek heb laten uitbrengen) op Schrijven Online. Weet niet of dat onethisch zou zijn?
Als je gewoon je ervaringen laat weten - ik bedoel: objectief en eerlijk - is dat geen bezwaar. We hebben aardig wat topics met ervaringen met diverse uitgeverijen; misschien vind je daar ook nog iets waar je wat mee kunt: http://www.schrijvenonline.org/search/node/ervari… Het contract op zich mag je in verband met auteursrecht niet publiceren; wel mag je vertellen wat erin staat (tenzij erin staat dat je dat niet mag en jij dat ondertekend hebt).
24 maart 2015 - 16:58

Lid sinds

11 jaar 7 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Graag zou ik de inhoud van het contract ken baar willen maken maar weet niet of dat mag, behalve dan dat ik de naam van de POD uitgeverij niet zou noemen. Nu heb ik weliswaar de naam genoemd van Free Musketeers omdat het in de context van mijn verhaal wel kon en ikzelf daar geen boek heb laten uitbrengen. Het is echter de vraag of ik ook de naam zou mogen vermelden van de huidige POD uitgever (waar ik het boek heb laten uitbrengen) op Schrijven Online. Weet niet of dat onethisch zou zijn?
Als je gewoon je ervaringen laat weten - ik bedoel: objectief en eerlijk - is dat geen bezwaar. We hebben aardig wat topics met ervaringen met diverse uitgeverijen; misschien vind je daar ook nog iets waar je wat mee kunt: http://www.schrijvenonline.org/search/node/ervari… Het contract op zich mag je in verband met auteursrecht niet publiceren; wel mag je vertellen wat erin staat (tenzij erin staat dat je dat niet mag en jij dat ondertekend hebt).
Prima! Bedankt.
24 maart 2015 - 19:12