Alternatieven op het gebied van auteursbegeleiding en (her)uitgeven van boek

Mijn moeder (woonachtig op het eiland Curaçao) is, heeft een paar boeken uit laten brengen bij een Printing on demand-uitgeverij (POD). Omdat ik zelf in Nederland woon, en meer zicht kan hebben op de boeken-zaken, fungeer ik als de contactpersoon van mijn moeder. Een boekhandelaar heeft destijds mij geadviseerd om laagdrempelig te beginnen en contact op te nemen bij een POD-uitgeverij. (Ik duid dit nu gemakshalve aan met 'POD') Na dit advies te hebben opgevolgd, leek het in het begin een tijdje goed te gaan omdat een deskundige redactrice het manuscript redigeerde. Na een korte tijd dat deze redactrice bezig was met corrigeren van het manuscript, een 'levensverhaal over de jeugdjaren van mijn moeder' alsmede het geven van adviezen en begeleiding, zegde zij ineens het dienstverband op bij POD, en niemand anders nam deze taak over. Sindsdien waren onze ervaringen met de medewerkers van deze POD niet meer zo positief en raakten wij zeer teleurgesteld omdat onze verwachtingen anders waren. We besloten het contract met de POD te ontbinden en ons te richten op een uitgever waar mijn moeder inmiddels 2 boeken heeft laten uitbrengen en met wie we een betere verstandhouding hebben. Op zich is mijn moeder niet ontevreden over de wijze waarop er zaken werd gedaan met deze tweede POD (Gemakshalve noem ik dit even 'POD 2'). We merken echter op dat er ondanks de inspanningen van POD 2 qua promotie, er zeer weinig van de grond komt wat betreft de verkoop van de boeken. POD 2 heeft echter het manuscript niet geredigeerd. Het werd een 'self-made' boek die slechts gecorrigeerd werd op taalfouten door een vriend van me. Dit vond ik echter niet voldoende om op de markt te brengen doch we hebben de sprong toch gewaagd. Het was verder een in mijn ogen een leuk 'ego-document' en vooral vanwege de historische en psychologische waarde ervan. Op zich is het wel zo dat sommige sterke promotie-acties worden gehanteerd door de reguliere uitgeverijen, maar niet door uitgeverijen met het POD-principe. Een reguliere uitgeverij zal eerder meer risico's nemen bij schrijvers waarvan van tevoren een inschatting wordt gemaakt dat het betreffende boek goed zal verkopen, en daarom meer tijd, energie en geld hierin steken. Bij een POD-uitgeverij werkt dit juist andersom. Het is de schrijver die zijn/haar eigen boek zelf verder moet promoten alsmede maandelijks een behoorlijk hoog bedrag moet betalen voor de abonnementskosten terwijl we er amper iets voor terugkrijgen in de vorm van een redelijk verkoopresultaat. We verwachten geen wonderen maar het verkoopresultaat is ondanks onze promotie-acties is zo bedroevend laag, dat dit demotiverend werkt voor schrijvers die iets dergelijks ervaren. Een boek is er immers om te worden gelezen en contact te maken met de lezer die 'met de schrijver van gedachten wisselt'. Het hoeft echt geen bestseller te worden maar het zou wel prettig zijn als het boek een aantal lezers zou bereiken die het misschien wel interessant kan vinden. Ik heb over deze kwestie ook contact opgenomen met POD 2 en het enige antwoord is dat ze het probleem begrijpen maar hier ook weinig aan kunnen doen. Ondertussen betalen we wel steeds een hoog bedrag aan abonnementsgeld hetgeen ons op den duur ook gaat tegenstaan omdat we er zo weinig voor terugkrijgen. Het is ook wel bekend dat het sowieso niet zo goed loopt op de boekenmarkt. De kansen voor een schrijver bij een POD zijn ook nog veel groter om niet te worden opgemerkt, zelfs niet op het internet en dat vind ik heel jammer. Het internet zou immers een krachtig medium zijn om een boek te tonen aan een groot lezerspubliek. Zowel reguliere als POD-uitgeverijen hanteren het internet als verkoop-strategie. POD- uitgeverijen hebben helaas nog steeds een bepaald imago, nl. dat de boeken die daar worden uitgebracht van mindere kwaliteit zijn dan die van de reguliere uitgeverijen. Maar ik weet niet of het alleen daaraan ligt. Ik denk ook dat reguliere uitgevers veel meer doen voor hun schrijvers zoals het actief betrekken van de schrijver bij allerlei door hen geplande activiteiten als interviews en boekpresentaties. Als men bij toeval een boek ontdekt op een bepaalde boekensite, denk ik dat het niet zo zal uitmaken bij welke uitgever het boek is gepubliceerd. Het gaat er dan om of het onderwerp of titel van het boek het lezerspubliek zal aanspreken. Een van de boeken die mijn moeder heeft laten uitbrengen betreft een autobiografie. Naar mijn mening is dit een zeer interessante weergave van de gebeurtenissen uit de tijd waarin zij heeft geleefd, zowel historisch, sociologisch, psychologisch als filosofisch. Ondanks dat er vanuit POD 2 berichten zijn gestuurd dat het boek is verschenen naar een zeer groot aantal boekhandels en websites, zijn er echter amper exemplaren verkocht, maar volgens POD 2 hoeft dat niet eens te liggen aan de omslag, titel of inhoud van het boek. Nu zijn we eigenlijk al een hele tijd op een 'dood' spoor beland en weten niet meer hoe we verder moeten en vragen ons af of we weer moeten uitkijken naar een andere uitgever. POD 2 is wel laagdrempelig maar er is zo weinig dynamiek wat betreft activiteiten voor schrijvers. Zo had ik eigenlijk verwacht dat er af en toe wat georganiseerd zou worden, zoals een open dag of kennismakingsdag en dergelijke. Maar dat gebeurt niet en dat vinden we erg jammer. Het is best mogelijk is dat we iets over het hoofd hebben gezien bij het aangaan van het contract, en in het algemeen bij de uitgave van de boeken (autobiografie en dichtbundel). We zouden derhalve graag naar andere haalbare mogelijkheden zoeken om deze boeken onder de aandacht te brengen van het lezerspubliek en in hoeverre we het contract met POD 2 ook moeten ontbinden en in hoeverre dat wordt toegestaan. Want we hadden eigenlijk met een reguliere uitgeverij in zee willen gaan omdat die gewoon professioneel is en alle promotie voor de schrijver regelt. Maar het is uiteraard zeer de vraag in hoeverre een schrijver door de selectie-procedure komt. Er is zoveel concurrentie. Bij een POD-uitgever lijkt iedereen door de selectie heen te komen maar in feite komt het erop neer dat een POD-uitgever in feite een veredelde drukkerij is, terwijl de schrijver zelf voor alle promotie moet zorgen. Ondanks alle goede promotietips die zijn aangereikt, en andere goedbedoelde adviezen blijkt het toch geen succes. Mijn moeder heeft jaren geleden haar manuscript naar een reguliere uitgeverij gestuurd doch kreeg na pas 1 jaar een reactie en die was ook nogal negatief waardoor zij besloot om mij in Nederland te vragen of er andere mogelijkheden waren om haar boek uit te geven. Dit is dus inmiddels al gebeurd doch op een andere manier is het een teleurstelling gebleken zoals hierboven beschreven. Graag willen we de biografie opnieuw laten uitbrengen maar we willen POD 2 niet voor het hoofd stoten hoewel we wel graag willen weten of het geoorloofd is het betreffende boek voor een derde keer uit te laten brengen onder een andere titel en/of omslag. Graag zou ik het boek ook eens willen laten beoordelen door een professional hoewel dit waarschijnlijk wel een dure onderneming zou kunnen zijn. Wellicht zijn er tussenvormen van uitgeverijen die zowel in de rol van reguliere als POD-uitgever iets meer kunnen betekenen. Wat zouden we mogelijkerwijs nog kunnen ondernemen op het gebied van uitgave, heruitgave,opnieuw laten redigeren, vormgeving, promotie, en dergelijke? Zijn er nog niet al te dure wegen te bewandelen? (bijvoorbeeld een betrouwbare literair agent?)

Lid sinds

11 jaar 7 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Hallo Elo, Hierbij kom ik nog even terug op hetgeen je citeerde: 'Natuurlijk kan je moeders boek een uitzondering zijn, dat kan ik vanaf hier niet beoordelen. Maar in dat geval is het dus een enorm nadeel dat het via POD is uitgegeven. Helaas willen de meeste reguliere uitgeverijen geen boeken uitgeven die al via POD zijn uitgegeven, dus ik weet eerlijk gezegd niet of daar nu nog iets aan te doen valt'. Het is inderdaad lastig te beoordelen of mijn moeders boek een uitzondering is maar duidelijk is dat het boek beter uitgebracht had moeten worden bij een reguliere uitgever. Het probleem echter is dat we voor POD hebben gekozen omdat dit werd voorgesteld door een eigenaar van een bekende boekhandel in Breda (waar ik woon). Mijn moeder heeft ooit wel een reguliere uitgever benaderd en haar manuscript daarheen gestuurd. Zij moest wel 1 heel jaar wachten op een reactie van die uitgever. Bovendien was deze reactie volgens mijn moeder ook niet positief en onaardig/kil van toon. (Mijn moeder is de Nederlandse cultuur ook grotendeels ontgroeid dus is zij deze reactie niet gewend). Toen ik dit vertelde aan de eigenaar van die boekhandel, heeft hij mij dus geadviseerd het via POD uit te brengen omdat dit laagdrempelig zou zijn (dat klopt ook wel) en voor de meesten met schrijverstalent toegankelijk. De eigenaar van de boekhandel heeft mij ook nog verwezen naar een bepaalde POD en toen ben ik direct aan de slag gegaan in plaats van verder te onderzoek te doen in schrijversland. De nadelen had ik toen nog niet voor ogen. Tja!
24 maart 2015 - 22:27

Lid sinds

12 jaar 8 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
@ 22: Mooi betoog - alleen moet je in de conclusies ook meenemen dat in de 'Engelstalige wereld' andere wetten gelden dan in de Nederlandstalige. In Engeland kent men bijvoorbeeld geen Wet op de vaste boekenprijs en is er geen btw op boeken; in Amerika gelden in de diverse staten diverse wetten. In Nederland zijn uitgevers - en boekverkopers - gebonden aan de Wet op de vaste boekenprijs en wordt er btw geheven (6% op papieren boeken en 21% op e-books).
In de Engelstalige wereld gelden inderdaad ander wetten en regels dan in Nederland, maar ik zie dat niet als een belemmering om zelf boeken uit te geven. Bovendien geld de Wet op de vaste boekenprijs in Nederland niet voor ebooks. Wat natuurlijk als voordeel heeft dat je als self-pubber je ebooks goedkoper kunt prijzen. En juist het goedkoper prijzen van ebooks is een belangrijk 'wapen' in de 'strijd' tegen piraterij. Als ebooks goedkoper worden, is men sneller bereidt er voor te betalen en voelt men het als minder 'oneerlijk' dat, zo als nu veelal het geval, ebooks bijna even duur zijn als de paperback versie. Dit werpt wrevel op, aangezien men redeneert dat een ebook geen papier- en drukkosten heeft, geen plek inneemt in opslag en geen verzendkosten heeft. Een lagere ebookprijs zou daarom 'logischer' zijn. Ook is een lagere ebookprijs een belangrijke tool om als onbekende schrijver voet aan de grond te krijgen. Webshops als Bol en Amazon werken op zo'n manier dat hoe meer er ergens iets van wordt verkocht, hoe hoger dit product op hun pagina's komt te staan. Dit verhoogt de zichtbaarheid van het product, waardoor het nog weer meer wordt verkocht. Het kan een marketingtool zijn om een tijdje wat minder geld over te houden van de verkoop van je ebooks, als je daarmee je naamsbekendheid vergroot. Dit geldt in de Engelstalige wereld, maar net zo goed in Nederland.
Het royale gebaar waarmee je boeken aan de man kunt brengen, varieert daarom nogal per land, tenminste als je niet alleen je boek wilt uitgeven (lees in dit geval: weggeven), maar ook iets aan je inspanningen wilt overhouden. Het is eigenlijk niet helemaal duidelijk wat Arcolris en zijn moeder zich in dit opzicht ten doel gesteld hebben.
Ik denk dat juist de variatie van boeken uitgeven per land steeds meer hetzelfde wordt. Wat verschilt is in hoeverre het land ebooks al heeft 'aangenomen' als een 'normale' manier van lezen. Dat is in Nederland nog minder dan in bijv. Amerika. Daardoor komt het, denk ik, dat Nederlandse schrijvers ebooks nog minder zien als een goede manier om geld te verdienen (als geld verdienen hun doel was). Persoonlijk vind ik dit een zeer interessante discussie, die wellicht niet helemaal van toepassing is in deze thread. Wij weten inderdaad niet wat Arcolris en zijn moeder als doel hebben met de verkoop van haar boeken. Ik denk echter dat zelfs in het relatief kleine Nederlandse taalgebied, schrijvers heel goed geld kunnen verdienen met de verkoop van boeken, alhoewel 100% ervan rondkomen moeilijk is. Maar dat is zelfs voor schrijvers in de Engelstalige wereld moeilijk.
25 maart 2015 - 9:50

Lid sinds

14 jaar 9 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
 • Pluslid
 • Moderator
Dank voor je reactie, Maria aka fritztheknife, :) .
Persoonlijk vind ik dit een zeer interessante discussie, die wellicht niet helemaal van toepassing is in deze thread.
Eens. Het laatste woord is er ook nog niet over gezegd. Even zoeken of er al een draad is, hierover, en anders er misschien een openen?
25 maart 2015 - 10:39

Lid sinds

11 jaar 7 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Wat betreft het openen van een draad naar deze discussie: ik denk dat alles wat te maken heeft met het schrijversvak, alsmede alles wat daarmee samenhangt als de keuze van de uitgever, het redigeren, de distributie, kortom...alles wat er maar bij komt kijken om het boek onder de lezers te brengen, zeer belangrijk is om er een discussie over te hebben. Ook de factor ''geluk' is beslissend is het hebben van succes of althans, het kunnen bewandelen van de juiste wegen naar de lezer. Er zijn ook zoveel wegen die naar Rome leiden dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet qua mogelijkheden. Wat is de juiste weg? De ervaring zal het leren. Graag wil ik nog ingaan op de andere zeer goede reacties van iedereen op wie ik nog niet heb gereageerd maar vandaag hoop ik dat te kunnen doen. Fijn dat er zoveel mensen meedenken. Nogmaals bedankt!
25 maart 2015 - 13:11

Lid sinds

12 jaar 8 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Persoonlijk vind ik dit een zeer interessante discussie, die wellicht niet helemaal van toepassing is in deze thread.
Eens. Het laatste woord is er ook nog niet over gezegd. Even zoeken of er al een draad is, hierover, en anders er misschien een openen?
Ik zal wel even kijken, Thérèse. Anders start ik wel een nieuwe. :) Maria
25 maart 2015 - 14:39

Lid sinds

12 jaar 8 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Ook de factor ''geluk' is beslissend is het hebben van succes of althans, het kunnen bewandelen van de juiste wegen naar de lezer.
In mijn ervaring is 'geluk' inderdaad een zeer belangrijke factor in het succesvol worden als self-pubber. En als dat een handje geholpen kan worden is dat alleen maar positief. Maria
25 maart 2015 - 14:43

Lid sinds

14 jaar 9 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
 • Pluslid
 • Moderator
ik denk dat alles wat te maken heeft met het schrijversvak, alsmede alles wat daarmee samenhangt als de keuze van de uitgever, het redigeren, de distributie, kortom...alles wat er maar bij komt kijken om het boek onder de lezers te brengen, zeer belangrijk is om er een discussie over te hebben.
Daarom hebben we dit forum - met een schat aan informatie en ervaringen.
25 maart 2015 - 16:12

Lid sinds

15 jaar

Rol

 • Gewone gebruiker
 • Pluslid
Je zult toch eerst het contract bij je huidige uitgever moeten opzeggen. Dan wachten tot die termijn voorbij is, alvorens je naar een andere uitgever kunt overstappen, tenzij er in het contract staat dat de rechten bij de auteur liggen. FM lijkt me geen goed alternatief.
25 maart 2015 - 16:30

Lid sinds

11 jaar 7 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Hoi Maria, Inderdaad zie ik steeds meer die nieuwe trend dat de lezer bepaalt welke boeken populair worden. Ik durf zelfs te beweren dat uitgevers geen tijd meer hebben om manuscripten te lezen ofwel doen ze een snelle scan of bekijken ze heel vluchtig een boekfragment. Het tijdperk waarin we leven is ook snel en vluchtig waardoor er ook zo ontzettend veel mogelijkheden zijn maar daarmee ook beperkingen. Men ziet als bezoekers van allerlei websites zoveel boeken dat het moeilijk is te kiezen. Er is dus veel veranderd, dat is waar. Het kunnen uitgeven van ebooks is een uitstekende mogelijkheid en heeft als bijkomende voordeel dat de boekenprijs aanmerkelijk lager ligt dan de papieren versie. Klopt wat je zegt over het gegeven dat lezers soms of vaak niet eens door hebben dat een ebook van een niet-reguliere uitgeverij afkomstig is. Naar mijn idee gaat het ook in de eerste plaats om de boekomslag, de titel en het onderwerp van het boek. Zelf zou het me niet uitmaken van welke uitgeverij het afkomstig is omdat een boek immers meestal met hart en ziel is geschreven en daar gaat het me vooral ook om. Wat ik nu zelf dus jammer vind is dat het boek van mijn moeder als e-book is uitgegeven en voor een heel betaalbare prijs en nog zijn er amper verkopen. Vandaar dat ik begon te denken in hoeverre de POD-uitgever waar het boek is uitgebracht, royalties zou achterhouden maar ok, ik wil daar niet vanuit gaan en denk dat het aan iets anders zou liggen maar waar het aan zou liggen weet ik nog steeds niet. Daarom vind ik het een goed initiatief om een paar boekfragmenten te plaatsen op het gedeelte van ‘proeflezen’ op Schrijven Online. Dit vind ik een heel goed idee. Zelf vind ik bijvoorbeeld de titel wel mooi maar eens zei iemand dat het nogal oubollig is. Tja, kan me voorstellen maar het is dan ook een autobiografie uit de crisisjaren en de Tweede Wereldoorlog. Daar kwam dergelijk taalgebruik ook voor. Maar het is ook mogelijk dat fictie zoals thrillers enzo meer verkopen dan autobiografieën. Dus vandaar ook mijn zoektocht naar antwoorden welke wegen ik dan zou kunnen bewandelen. Overal staat het ebook van mijn moeder op allerlei websites. Wellicht moet ik het boek voor een ‘weggeefprijs’ verkopen, bijvoorbeeld voor 2 euro en dit gewoon proberen? Want inderdaad is de e-book-formule lang niet zo bekend in Nederland en aangezien, zoals je zegt, dat Nederlanders een zuinig volkje zijn, zou het best kunnen dat ze dan meestal graag voor een dubbeltje op de eerste rij zitten! Het boek van mijn moeder is te zien op zowel Amazon en Bol com en Kobo. Wellicht is er een inwerkingsperiode voor nodig bij de Nederlanders in het algemeen om ook boeken te vinden op dit soort websites. Ik had gedacht dat zeker middels deze sites toch al meer op gang zou zijn gekomen maar de verkoopcijfers blijven momenteel op vrijwel 0 staan. Maria, bedankt dat je me een persoonlijk bericht wil sturen doch op welke wijze gaat dat normaliter? Via het persoonlijke email adres van de leden op Schrijven Online? Groetjes, Iris
25 maart 2015 - 17:02

Lid sinds

11 jaar 7 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Hallo Therese, Het is zeker belangrijk om rekening te houden met de verschillende wetgeving op internationaal niveau. Het zou een voordeel zijn om een Nederlandstalig boek te vertalen naar het Engels om zo een groter publiek te verwerven. Probleem hierbij zijn de vaak hoge vertaalkosten alsmede het gegeven dat je bepaalde typisch Nederlandse zegswijzen niet zomaar kunt vertalen omdat men anders de ‘clue’ mist van het verhaal. Ik denk wel dat een dichtbundel of spreukenbundel qua kosten wel te doen is om te vertalen. Men kan in dit geval zelf vertalen. Wat is eigenlijk de definitie een ‘niche-taal’? Uitgevers zijn inderdaad gebonden aan de Wet op de vaste boekenprijs. Er lijkt echter een soepeler beleid te zijn aangaande de e-books. Ik heb gemerkt dat er veel prijsverschil kan zijn. De boekhandel bepaalt ook zelf of het boek voor een bepaalde prijs wordt verkocht. Ik wist alleen niet dat er zoveel btw wordt geheven op e-books! Om je vraag te beantwoorden over wat mijn moeder en ik (Iris) als doel hebben gesteld is om uiteraard, zoals iedereen die een boek heeft uitgegeven, een zo groot lezerspubliek te bereiken. Dit lijkt me toch wel ieders doel! Wellicht kun je nog wat specifieker zijn in je vraagstelling(en) hieromtrent?
25 maart 2015 - 19:51

Lid sinds

11 jaar 7 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Hallo Tja, Dank voor je reactie. Inderdaad dien ik eerst het contract op te zeggen bij mijn huidige uitgever, ofwel moet ik een andere formule bedenken. Ik moet dit nog even goed nagaan in het contract. Inmiddels heb ik ook van Elo vernomen dat het moeilijk is om het manuscript naar een reguliere uitgever te versturen omdat reguliere uitgevers in de regel geen manuscripten zouden aannemen van degenen die reeds bij een POD hebben uitgegeven. Indien FM geen goed alternatief is, wat zouden de alternatieven kunnen zijn? Bestaan er sowieso tussenvormen van uitgeverijen? (Dus tussen POD en regulier)? Via boekenwebsites zal de lezer echter niet zo stilstaan bij het feit of een boek via POD of regulier is uitgegeven. Wel is van belang een goede promotieactie en welke verstandige start kan worden gemaakt in het heruitgeven van het boek. Zelf denk ik dat boekenpresentaties en interviews bijvoorbeeld sterke promotieacties zijn. Wellicht kan er nog aan iets anders worden gedacht, nl. aan de mogelijkheid om bij een adviesbureau of literair agent of auteursbegeleider te rade te gaan, die het misschien afraad om bij de huidige uitgeverij weg te gaan maar naar andere mogelijkheden zoekt. Ik denk zelf dat een regulier uitgever hun auteurs naar voren schuift in de zoektermen op de websites wat POD uitgeverijen in de regel niet doen. Met andere woorden, het betreffende boek moet meteen dienen op te vallen op de allereerste pagina die men bezoekt en niet nog eens gaan zoeken op naam, titel enz. Reguliere uitgevers maken dus meer reclame voor hun schrijvers en zijn dus actiever bezig met promotie.
25 maart 2015 - 20:06

Lid sinds

11 jaar 7 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
ik denk dat alles wat te maken heeft met het schrijversvak, alsmede alles wat daarmee samenhangt als de keuze van de uitgever, het redigeren, de distributie, kortom...alles wat er maar bij komt kijken om het boek onder de lezers te brengen, zeer belangrijk is om er een discussie over te hebben.
Daarom hebben we dit forum - met een schat aan informatie en ervaringen.
Klopt! Ik vind dit forum ook zeer verrijkend!
25 maart 2015 - 20:56

Lid sinds

11 jaar 7 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Maria, Ben het eens met jouw gedachtegang over de ebookprijs en de redenen daarvoor! Daarom heb ik ook besloten om een lagere verkooprijs voor de autobiografie vast te laten stellen. Zoals ik eerder heb aangegeven, heeft dit nog niet geresulteerd tot betere verkopen. Een lagere verkoopprijs is helaas nog geen garantie voor meer succes. Maar wellicht meer succes in de Engelstalige wereld.
25 maart 2015 - 21:08

Lid sinds

11 jaar 7 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
UitgeverijEigenzinnig is een tussenvorm.
Bedankt voor de tip, Tja! Ik zal de website bezoeken.
25 maart 2015 - 21:10

Lid sinds

12 jaar 8 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Hoi Iris, Ik heb je al een persoonlijk bericht gestuurd. Deze is als het goed is aangekomen op het emailadres dat je hebt gebruikt toen je lid werd van Schrijvenonline. Mijn forumnaam fritztheknife is verwerkt in mijn email en dat is zichtbaar in jou postvak. Laat het maar weten als je de email niet gekregen hebt, dan moeten we wat anders verzinnen. Maria
25 maart 2015 - 21:14

Lid sinds

14 jaar 9 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
 • Pluslid
 • Moderator
Wat is eigenlijk de definitie een ‘niche-taal’?
Een niche is een kleine specialisatie, gericht op een kleine doelgroep. Een niche-taal als zodanig bestaat misschien niet, maar het gegeven niche heb ik gekoppeld aan taal: het Nederlands is een kleine, specifieke taal voor een kleine, specifieke groep gebruikers. Niet veel mensen spreken - buiten de grenzen van Nederland - Nederlands.
Uitgevers zijn inderdaad gebonden aan de Wet op de vaste boekenprijs. (...) De boekhandel bepaalt ook zelf of het boek voor een bepaalde prijs wordt verkocht.
De boekhandel bepaalt dit niet; dat doet de uitgever, althans voor papieren boeken. Voor e-books hoef je niet naar de boekhandel.
Om je vraag te beantwoorden over wat mijn moeder en ik (Iris) als doel hebben gesteld is om uiteraard, zoals iedereen die een boek heeft uitgegeven, een zo groot lezerspubliek te bereiken. Dit lijkt me toch wel ieders doel! Wellicht kun je nog wat specifieker zijn in je vraagstelling(en) hieromtrent?
Heel specifiek gesteld: waarom waarom willen jullie een groot lezerspubliek bereiken? Hoe hebben jullie het doel gedefinieerd?
25 maart 2015 - 21:30

Lid sinds

11 jaar 7 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Hoi Maria, Inderdaad is je bericht niet aangekomen in mijn postvak, ook kwam ik jouw forumnaam in mijn postvak niet tegen. Ik heb nog gekeken in 'mijn profiel' maar ook daar is niets te vinden. Ik denk te weten waardoor dat komt. Als het klopt, dient men eerst toegang te krijgen tot een bepaald contactformulier. Ik heb de redactie van Schrijven Online gemaild dat ik daar echter geen toegang voor krijg omdat men pluslid ofzo moet worden? Enfin, ik weet verder niet wat de voorwaarden zijn maar kan men zomaar het persoonlijk email adres vermelden in dit forum?
25 maart 2015 - 21:55

Lid sinds

11 jaar 7 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Wat is eigenlijk de definitie een ‘niche-taal’?
Een niche is een kleine specialisatie, gericht op een kleine doelgroep. Een niche-taal als zodanig bestaat misschien niet, maar het gegeven niche heb ik gekoppeld aan taal: het Nederlands is een kleine, specifieke taal voor een kleine, specifieke groep gebruikers. Niet veel mensen spreken - buiten de grenzen van Nederland - Nederlands. Nu is het duidelijk!
Uitgevers zijn inderdaad gebonden aan de Wet op de vaste boekenprijs. (...) De boekhandel bepaalt ook zelf of het boek voor een bepaalde prijs wordt verkocht.
De boekhandel bepaalt dit niet; dat doet de uitgever, althans voor papieren boeken. Voor e-books hoef je niet naar de boekhandel. Klopt. Ik vind de ebooks-formule wel een mooie uitvinding!
Om je vraag te beantwoorden over wat mijn moeder en ik (Iris) als doel hebben gesteld is om uiteraard, zoals iedereen die een boek heeft uitgegeven, een zo groot lezerspubliek te bereiken. Dit lijkt me toch wel ieders doel! Wellicht kun je nog wat specifieker zijn in je vraagstelling(en) hieromtrent?
Heel specifiek gesteld: waarom waarom willen jullie een groot lezerspubliek bereiken? Hoe hebben jullie het doel gedefinieerd?
Nou, het zou uiteraard toch mooi zijn als iemand het boek zou lezen? Een groot lezerspubliek hoeft niet noodzakelijkerwijs als het maar door een aantal mensen of instellingen wordt gelezen. In feite heeft het boek naar onze mening ook een maatschappelijke functie en is ook van historische waarde. Het is niet zomaar een roman wat je gezellig leest. Het doel is in de eerste plaats om van gedachten te wisselen over het boek (zoals met een boekenclub), dat er gereageerd wordt (via reviews), en dat het ook als voorlichtingsmateriaal fungeert (maatschappelijke instellingen bijvoorbeeld)
25 maart 2015 - 22:26

Lid sinds

12 jaar 8 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Om je vraag te beantwoorden over wat mijn moeder en ik (Iris) als doel hebben gesteld is om uiteraard, zoals iedereen die een boek heeft uitgegeven, een zo groot lezerspubliek te bereiken. Dit lijkt me toch wel ieders doel! Wellicht kun je nog wat specifieker zijn in je vraagstelling(en) hieromtrent?
Er zijn veel verschillende doelen die een schrijver kan hebben met het op de markt brengen van een boek. Sommige willen inderdaad dat het boek door zo veel mogelijk mensen wordt gelezen. Anderen zijn bewust bezig er hun beroep van te maken, zodat ze door de verkoop van hun boeken in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Er zijn ook schrijvers die na het schrijven een paar exemplaren laten drukken, om die uit te delen aan familie en vrienden en verder niets. Maar veelal zal een schrijver toch eerst zelf plezier beleven aan het schrijven en dan pas gaan beseffen dat ze er wellicht van kunnen leven, of dat ze het leuk lijkt dat ook onbekenden hun boeken gaan lezen. Uit jou antwoord hierboven begrijp ik dat het jij en je moeder niet perse te doen is om er geld mee te verdienen. Geen probleem. Wil je echter reacties hebben op het boek, zul je het toch wat anders moeten aanpakken, denk ik. Vragen die je jezelf zou kunnen stellen, en acties die je kan ondernemen zijn bijv.: Wat voor maatschappelijke instellingen denk je aan? Waarom zouden deze geïnteresseerd kunnen zijn in jouw moeders boek? Wat maakt jouw moeders boek dat het gebruikt kan worden als voorlichtingsmateriaal? Als het gezien kan worden als een historisch document, kan je bijv. een exemplaar aan een lokale historische vereniging schenken. Google eens wat boekclubs en mail hen met de vraag of ze je moeders boek willen behandelen. Stuur een exemplaar naar de lokale krant van het gebied waar het boek zich afspeelt. Wellicht willen die er een artikel over schrijven? Schenk het aan een lokale bibliotheek in het gebied waar het boek over gaat. Hou in de gaten dat de review functie op Amazon, Bol en Kobo eigenlijk alleen wordt gebruikt door lezers om te zeggen of ze het een goed boek vonden of niet. Ik heb nog nooit gezien dat op deze sites ook een discussie los kwam over het onderwerp van het boek zelf. En dan is er nog het feit (en dat klinkt misschien wat hard) dat memoires veelal alleen echt interessant zijn voor familieleden en vrienden. Dus wat maakt jouw moeders boek zo speciaal dat onbekenden het willen lezen? (Als voorbeeld, mijn vader heeft memoires geschreven over de periode dat hij als ondervoed kind in een vakantiekolonie op Schiermonnikoog terecht kwam om aan te sterken. Hij schreef dit omdat hij deze, voor hem toch mooie tijd, wilde delen met zijn familie. Toen bleek dat er tijdens een reunie van de vakantiekolonie andere, nu volwassen, kinderen waren die zijn boek wilden lezen. Ondertussen zijn, 15 jaar na dato, ruim 3000 exemplaren verkocht. Allemaal aan mensen die een connectie hebben met de vakantiekolonie op Schiermonnikoog en die er nog eens iets over wilden lezen. Dit laat zien dat als je het juiste 'publiek' weet te vinden voor je moeders boek, er wellicht wel exemplaren verkocht gaan worden.) In mijn mail aan jou (die dus niet aankwam) had ik met name wat reacties geplaatst over hoe het boek beter verkocht zou kunnen worden (denk aan andere titel, voorkant en flaptekst). Ook had ik nog wat opmerkingen over het ebook zelf (er zijn storende fouten in geslopen toen de POD uitgeverij het boek omzette van een papieren boek naar ebook en m.i. is het goed de POD uitgeverij hiervan op de hoogte te stellen). Als je alsnog mijn reacties wilt lezen, dan is het denk ik het handigst dat je hieronder mijn in het grijs afgedrukte website link aanklikt en dan op mijn website, via het contact forumlier even een mailtje aan mij stuurt. Dan heb ik je rechtstreekse emailadres en kan ik je terug mailen. Maria
26 maart 2015 - 8:51

Lid sinds

11 jaar 7 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Je hoeft geen pluslid te zijn om mailtjes te ontvangen. Zet het bij je profiel.
Ik heb de email-functie bij mijn profiel aangevinkt maar het icoontje verschijnt niet ondanks dat ik de stappen volg om mijn profiel te bewerken.
26 maart 2015 - 18:30

Lid sinds

11 jaar 7 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Als je bij de zoekfunctie boekpromotie intikt, kom je heel veel pagina's tegen die over dit onderwerp gaan.
Ja, dit heb ik reeds gedaan. Misschien moet ik toch meer accent leggen op boekpromotie-acties die functioneler zijn dan andere promo-acties.
26 maart 2015 - 18:32

Lid sinds

11 jaar 7 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Maria, ik heb je al een berichtje gestuurd via het contactformulier op jouw website. Dat is nog de enige mogelijkheid behalve dat je ook een mail naar mijn email adres kan sturen. Ik ben na het bewerken van mijn profiel echter geen icoontje van een email postvak tegengekomen.
26 maart 2015 - 18:35

Lid sinds

11 jaar 7 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Hallo Maria, Ondanks dat ik het icoontje hiervan heb aangevinkt, ontvang ik dus geen berichtjes op mijn email adres via het contactformulier. Zie hieronder: Persoonlijk contactformulier Als je dit aanzet kunnen andere gebruikers je een mailtje sturen via je persoonlijk contactformulier. Je e-mailadres wordt niet openbaar tenzij je vanuit je eigen mailprogramma een mailtje terugstuurt.
26 maart 2015 - 18:43