Afbeelding

cijfers getallen of uitschrijven

Bron Pixabay

Schrijf je getallen in letters of cijfers?

cijfers getallen of uitschrijvenOver het opschrijven van getallen bestaat veel verwarring. Is het ‘3 weken geleden’ of ‘drie weken geleden’? En schrijf je ‘50%’ of ‘vijftig procent’?

Er zijn geen vaste regels voor het opschrijven van getallen, maar wel richtlijnen en algemeen geaccepteerde schrijfvormen.

De volgende getallen schrijf je uit in woorden:

  • Getallen onder de twintig (vijf, zestiende)
  • Tientallen onder de honderd (dertig, zeventigste)
  • Honderdtallen tot duizend (tweehonderd, zevenduizendste)
  • Duizendtallen tot en met twaalfduizend (tweeduizend, tienduizend)
  • Woorden als miljoen en miljard. Deze kunnen gecombineerd worden met cijfers: 12 miljoen

Uitzondering: Wanneer je een reeks getallen opnoemt waarvan een deel in cijfers moet en een deel in letters, wordt aangeraden alles in cijfers te schrijven. In plaats van: ‘Van de 45 proefpersonen was 18% man en waren vijf personen onder de 25’, schrijf je: ‘Van de 45 proefpersonen was 18% man en waren 5 personen onder de 25.’

De volgende getallen schrijf je over het algemeen in cijfers:

  • Exacte getallen, waaronder maten, temperaturen, jaartallen en gewichten (120 km/u, 23 graden, 100 euro)
  • Getallen die onderdeel zijn van een reeks, waaronder hoofdstukken en paragrafen (hoofdstuk 4, paragraaf 3, groep 5)
  • Percentages (50%/50 procent)

Huisstijlen

Uitgeverijen en redacties hebben meestal een huisstijl, waarin ook vastgesteld staat hoe getallen geschreven dienen te worden. Aangezien de regels niet erg streng zijn hiervoor, kan het zijn dat er toch gekozen wordt voor een andere schrijfwijze. In boeken gaat de voorkeur vaak uit naar het zoveel mogelijk gebruiken van woorden om getallen aan te duiden.

Bron: OnzeTaal

Techniek

Dossier