Afbeelding

5 tips om op nieuwe ideeën te komen om over te schrijven

Pixabay.com

5 tips om op schrijfideeën te komen

Een goed verhaal begint met een goed idee. Maar wat als je even zonder ideeën zit? Hier een aantal tips die je dan kunt inzetten om de bron met ideeën aan te boren en de inspiratie te laten stromen.

5 tips om op nieuwe ideeën te komen om over te schrijven

1. Roep associaties op

Gedachten worden vaak getriggerd door de situatie waar we ons in bevinden of door onze zintuigelijke ervaringen. Geur is bijvoorbeeld een krachtig middel om associaties en herinneringen op te roepen. Duik dus je keukenkastjes in en snuif aan het vers geopende koffiepak, het kaneelpotje of loop naar buiten en ruik het net gemaaide gazon. Wat komt er in je op? Schrijf een scene naar aanleiding van je herinnering. Misschien een mooi begin van een verhaal?

Ook beelden kunnen je op ideeën brengen. Blader eens door tijdschriften of gebruik Google Afbeeldingen om inspirerende plaatjes te zoeken. Je kunt ook je eigen beeld creëren door een collage te maken.

2. Lees de krant

Juist de kleine berichtjes in lokale huis-aan-huis-bladen kunnen je nieuwsgierigheid opwekken. De politieberichten, of contactadvertenties bijvoorbeeld, zelfs vraag-en-aanbod-advertenties kunnen leuke ideeën opleveren.

3. Zorg dat je altijd een boekje bij je hebt

Je weet nooit wanneer een idee in je opkomt. Zorg dus dat je altijd een boekje bij je hebt om ideeën in te noteren. Ook handig als je observaties wilt noteren die je in een verhaal kunt verwerken: dat intrigerende gesprek in de trein, hoe het licht tussen bomen door valt of het geluid dat de tram maakt in een bocht.

4. Combineer

Soms heb je een heldere ingeving waar je meteen mee verder wilt, maar vaak is het eerste idee dat in je opkomt niet het beste. Neem de tijd om al je ideeën op te schrijven. De leukste ideeën zijn vaak combinatie van verschillende invalshoeken. Kijk naar je lijst met ideeën, zie je interessante combinaties?

5. Doe mee met schrijfoefeningen

Geen inspiratie? Dan is blijven schrijven toch belangrijk. Door bezig te blijven ontwikkel je schrijfdiscipline en maak je meters. Heb je zelfs na deze tips geen idee waar je mee aan de slag wilt? Dan kun je natuurlijk altijd meedoen aan een schrijfopdracht.

Wat is een idee eigenlijk?

Volgens Elisabeth Gilbert, schrijfster van Eten, Bidden, Beminnen, leiden ideeën een eigen leven. In haar boek Big Magic, waarin ze haar visie op een creatief leven uiteenzet, schrijft ze: 'Ideeën zijn een onstoffelijke energetische levensvorm'. Niet alleen planten, dieren en mensen bewonen onze planeet, ook ideeën waren hier rond, op zoek naar iemand die met ze aan de slag gaat. '

Elizabeth Gilbert is niet de enige schrijver die er een wat fantastische kijk op ideeën op na houdt. Volgens Stephen King zijn verhalen gevonden voorwerpen, fossielen in de grond, restanten uit onontdekte wereld die niet meer bestaat. Het vinden van zo'n fossiel is het idee en het opgraven ervan het uitwerken.

Automatisch gedachtenproces

Elisabeth Gilbert schetst een mooi beeld van ideeën die over de wereld reizen en bij mensen aankloppen net zo lang tot iemand 'ja' tegen ze zegt en met ze aan de slag gaat. Je kunt dit natuurlijk kolder vinden, maar misschien zit er toch een kern van waarheid in. Ideeën zijn net als andere gedachten, ze ploppen te pas en te onpas op in ons hoofd. Het is vervolgens aan ons om te bepalen wat we er mee doen. In die zin heeft Gilbert gelijk, we hebben niet de volledige controle over welke ideeën wanneer in ons opkomen, maar we bepalen wel zelf wat we er mee doen.

Het oerverhaal

Ook in Stephen Kings's metafoor van de fossiel zit een kern van waarheid. Renate Dorrestein zei eens dat elk verhaal al eens verteld is en Joseph Cambell schrijft in De held met de duizend gezichten dat er een vast patroon te zien is in alle mythen en legenden uit de wereldgeschiedenis. Mieke Bouma noemt het in haar Storytelling in 12 stappen de oerstructuur: orde, chaos, resolutie. Heeft Stephen King een uitgangspunt: personen in een situatie, dan gaat hij graven net zolang hij net zolang tot hij het patroon heeft gevonden die zijn personages nodig hebben om zich uit de beginsituatie te redden.