Afbeelding

Waarom is het niet-vertelde verhaal belangrijk?

Lidewijde Paris vertelt hoe lezen kan helpen om een verhaal te beginnen. Daarbij benoemt ze drie soorten verhalen: het vertelde verhaal, het niet-vertelde verhaal en het verhaal van de stille signalen. Waarom is het niet-vertelde verhaal belangrijk?


Paris vertelt dat lezen kan helpen om tot een begin van een verhaal te komen. ‘Begin nooit met iets dat af is,’ vertelt Paris. Een boek dat al is uitgegeven, is al wel af. ‘Dus lees geen boeken?’ Paris bedoelt dat jouw verhaal nog niet af is als je begint met schrijven, terwijl een eindproduct in een boek dat al wel is. Je moet ergens beginnen. Het gaat er volgens haar niet per se om wat je vertelt, maar hoe je het vertelt.  

Er zijn twee manieren om met een verhaal te beginnen:

1. Starten met een verhaal
2. Starten met een verpakking

Als je start met een verhaal, denk je eerst na over waar jouw verhaal over gaat. Dat geeft inzicht in welke boodschap je wil overbrengen aan de lezer. Als je start met een verpakking, denk je eerst na over de plot, de clou, de verwikkeling, een personage, titel en de structuur van jouw verhaal. 

Er zijn drie soorten verhalen binnen een verhaal:

1. Het vertelde verhaal
2. Het niet-vertelde verhaal
3. Het verhaal van de stille signalen

In het vertelde verhaal lees je wat er feitelijk gebeurt. Die feiten interpreteer jij op jouw manier. Het niet-vertelde verhaalis het verhaal dat niet in het verhaal wordt weergegeven. Het is de informatie die achtergehouden wordt. Wat wordt je niet verteld als lezer? Denk aan wat er tijdens een het maken van een tijdsprong is gebeurd. Het verhaal van de stille signalenbestaat uit de motieven, spanning, emoties die het verhaal oproepen en contrasten, maar ook de boodschap.

Hoe uit dit zich in de praktijk? Als voorbeeld benoemt Paris een bekende reclame van Plus over een jongetje uit Syrië dat in Nederland voor het eerst naar school gaat. Het vertelde verhaal zijn de feiten: er komt een Syrisch jongetje voor het eerst in de klas op school. Een Nederlandse jongen wil pas met hem omgaan als hij kan voetballen. Ze leren elkaars cultuur en eten kennen.Het niet-vertelde verhaal kan zijn: waarom en hoe is Ismail met zijn ouders naar Nederland gevlucht? Het verhaal van de stille signalen is het contrast tussen de twee culturen, maar ook de boodschap dat eten mensen met een verschillende achtergrond kan verbinden. 

Waarom is het niet vertelde verhaal belangrijk?

Paris vertelt dat het niet-vertelde verhaal ervoor zorgt dat je als lezer zelf meedenkt. Je vult zelf de gaten in die het verhaal niet vertellen, waardoor je je betrokken voelt bij het verhaal. Een belangrijke tip voor als je zelf schrijft is dus dat je ruimte moet openlaten voor de lezer. 

Techniek