Afbeelding

Bron Pixabay

Leestekens les 3: Punt, komma, of puntkomma?

De puntkomma. Wat is eigenlijk het bestaansrecht van dat leesteken en hoe gebruik je het?


Het is een veelgestelde vraag aan kunstenaars: wanneer besluit je nu eigenlijk dat je klaar bent? Een schilder zal iets antwoorden als: ‘als er vernis op zit’, en een auteur: ‘als er een kaft om zit’. Veel schrijvers kampen op zinsniveau met dezelfde vraag. Het is dan ook niet altijd zonneklaar wanneer de zin af is en er dus een punt moet volgen, of wanneer nog meer informatie volgt en een komma op z’n plaats is. En hier komt het nut van een even handig als lastig leesteken naar voren: twijfel je tussen een punt en een komma, overweeg dan een puntkomma.

Dubbel genoegen

De puntkomma, of kommapunt en ook wel semicolon, markeert twee gebeurtenissen in één klap: het teken sluit een mededeling af – dus neemt de rol van punt op zich – en het geeft tegelijk aan dat iets volgt dat zeer nauw met die mededeling samenhangt, en gedraagt zich zo als komma. Het leesteken heeft dus niet alleen het uiterlijk van een punt en een komma, maar heeft beide functies van deze leestekens ook in zich verenigd. Hoe ziet dat er in de praktijk uit?

Gelijkwaardige zinnen

Je plaatst de puntkomma tussen gelijkwaardige zinnen die te sterk op elkaar aansluiten om door een punt te worden gescheiden. Een paar voorbeelden.

Nanne viert feest; al zijn vrienden zijn uitgenodigd.
De Nederlandse zeevaarders kwamen overal ter wereld; in de 17e eeuw was Nederland het centrum van de wereldmacht.
Aramees was de taal van het volk; wetenschappers, schriftgeleerden en politici gebruikten vaker Hebreeuws.
De voorbeelden laten zien dat het steeds om twee gelijkwaardige zinnen gaat. De delen zouden ook met met een punt kunnen worden gescheiden, maar dan zou de samenhang minder goed zichtbaar zijn, terwijl die wel van belang is.

Verbindingswoorden

De voorbeeldzinnen laten nog iets zien: je kunt de puntkomma hierin ook vervangen door een komma en een verbindingswoord als want, terwijl of maar, bijvoorbeeld:

Aramees was de taal van het volk, maar wetenschappers, schriftgeleerden en politici gebruikten vaker Hebreeuws.
Deze vervanging door het tegenstellend voegwoord maar illustreert tegelijk dat de puntkomma ook kan worden gebruikt om een contrast te verduidelijken, bijvoorbeeld:
Augustus mag komen; zijn vrouw Livia is niet uitgenodigd.

Opsommingen

De puntkomma heeft nog een belangrijke functie, die vooral in non-fictie tot uitdrukking komt: hij fungeert als scheidingsteken in opsommingen. In een korte reeks voldoet de komma goed, bijvoorbeeld: Een sprookje over de wolf, Roodkapje, haar grootmoeder en een jager. Maar bestaat de opsomming uit grotere delen, dan wordt ieder deel dat met een kleine letter begint op een nieuwe regel geplaatst, voorafgegaan door een opsommingsteken en afgesloten met een puntkomma. Resumé:

Een puntkomma

wordt geplaatst tussen twee gelijkwaardige zinnen;
staat achter de delen in opsommingen als deze met een kleine letter beginnen;
wordt niet geplaatst in andere opsommingen; dan volgt na ieder deel een punt.