Afbeelding

Bron Pexels

Groot deel van digitale publicaties houdt waarschijnlijk hoog BTW-tarief

De Nederlandse staatssecretaris van Financiën Menno Snel is van plan om de BTW op digitale publicaties te verlagen. Wie een digitale publicatie koopt betaalt dan over de kale verkoopprijs niet het hoge tarief van 21%, maar het lage tarief van 9%. Het nieuwe tarief voor onder andere e-books zou gelden vanaf 1 januari 2020.

Het wetsvoorstel is gepresenteerd op de website van de overheid. Het Nederlandse ministerie van Financiën heeft, vergeleken met de andere landen in de EU, erg strenge voorwaarden bedacht waar een publicatie aan moet voldoen om het lage BTW-tarief te mogen voeren. De belangrijkste voorwaarde is dat de vorm van digitale uitgaven niet mag verschillen van de vorm van papieren uitgaven. Zo mogen de digitale uitgaven onder het lage tarief bijvoorbeeld geen video’s bevatten. Nieuwswebsites vallen volgens het voorstel ook niet onder het lage tarief. Die websites hebben namelijk geen vast uitgiftemoment, zoals kranten die wel hebben. Inmiddels heeft het ministerie van Financiën de reacties van belanghebbenden op dit wetsvoorstel ontvangen. Het voorstel wordt opnieuw onderzocht en onderhandeld.

Een van de reacties die wordt meegenomen in de nieuwe onderhandelingen komt van de Mediafederatie. Deze federatie komt op voor de belangen van Nederlandse mediabedrijven, en adviseert om ‘niet de kenmerken van papieren uitgaven als uitgangspunt te nemen, maar te beoordelen of digitale publicaties qua doel, inhoud en gebruik overeenkomen met gedrukte publicaties’.

Bronnen: Mediafederatie & GEU.nl

Beeld: Pexels

Uitgeven