Afbeelding

Beeld: Shutterstock

Dichtvorm – Acrostichon

Deze week het acrostichon op Schrijven OnlineDe kunst van het dichten kent vele vormen en maten. Toch blijft poëzie vaak wat onderbelicht in Nederland en Vlaanderen. Daarom zet Schrijven Online elke week een dichtvorm online met uitleg, een voorbeeld en een schrijfopdracht. Deze week het acrostichon.

Vorm

Een moeilijke naam, maar we kennen deze dichtvorm allemaal. Een acrostichon is een gedicht waarvan (meestal) de eerste letters van elke zin of strofe achter elkaar ook een woord of zin vormen. Er is geen vast metrum of rijmschema voor deze dichtvorm. Wanneer het niet om de eerste letters van elke zin gaat, maar om de middelste, wordt deze dichtvorm ook wel een mesostichon genoemd.

Er zijn veel voorbeelden van acrostichons terug te vinden in de Nederlandse cultuur. Het bekendste voorbeeld is het Wilhelmus, waarbij de eerste letters van de coupletten de woorden Willem van Nassov vormen. De beginletters van de eerste 15 regels van de Troonrede in 2010 vormden ook dit woord.

Het boek Klaagliederen in de Bijbel vormt, op één hoofdstuk na, het Hebreeuwse alfabet. Een dergelijk acrostichon wordt ook wel een abecedarium genoemd.

Voorbeeld

Het volgende acrostichon is geschreven in het Engels, maar makkelijk te begrijpen. Het is afkomstig van Roger McGough, een Britse dichter die geliefd is bij zowel volwassenen als kinderen.

An Acrostic

A favourite literary devi
Ce is the one whe
Re the first letter
Of each line spell
S out the subject the poe
T wishes to write about.
I must admit, I
Can't see the point myself.

Opdracht

Wanneer je een acrostichon gaat schrijven is het goed om eerst een persoon of voorwerp te kiezen, dat de beginletters van jouw gedicht gaat vormen. Kies hiervoor iets of iemand die vandaag een belangrijke rol voor jou heeft gespeeld, bijvoorbeeld je docent die je iets nieuws geleerd heeft, of je fietsremmen die ervoor zorgden dat je niet tegen dat ene paaltje opknalde.

Bedenk voor jezelf een aantal associaties met dat woord. Vanuit deze associaties ga je het gedicht vormgeven.

Je kunt het gedicht in het reactieveld hieronder plaatsen. Er zal geen redactionele feedback op gegeven worden, maar onderling is er uiteraard ruimte voor feedback.

Dossier