‘Dagboeken, korte verhalen en versjes zijn het populairst onder creatieve schrijvers.'

Vooral dagboeken (32%), korte verhalen (27%) en poëzie (26%) zijn populair bij amateurschrijvers. Creatief schrijven wordt het meest gedaan door jongeren van 12 tot 19 jaar, wat opmerkelijk is, omdat deze groep tegelijkertijd ook minder dan gemiddeld leest. Dit blijkt uit een onderzoek van de Boekmanstichting naar creatieve schrijvers.

Patronen
Plezier, ontspanning en zelf iets creëren zijn de belangrijkste beweegredenen (80-90%) voor creatieve schrijvers. Daarentegen zijn sociale motieven van ondergeschikt belang. Mensen met dezelfde interesses ontmoeten en gezellig doen, is veel minder belangrijk. Schrijven wordt gezien als een meer ‘solistische’ creatieve activiteit. Kinderen en jongeren hechten wel meer waarde aan het delen van hun werk en het krijgen van waardering hiervoor.

Publiek maken
Meer dan de helft van de (amateur)schrijvers verspreidt zijn/haar werk via digitale podia. Hierbij is er weinig onderscheid in leeftijdscategorieën. Een derde maakt weleens iets publiek via printmedia zoals kranten, tijdschriften en boeken. Vooral oudere schrijvers gebruiken printmedia als podium. 

Tekstsoorten
Vooral dagboeken (32%), korte verhalen (27%) en versjes/rijmpjes (26%) zijn populair. Novelles, romans en songteksten worden het minst geschreven. Het is opmerkelijk dat de literaire roman één van de populairste genres is bij het lezen, maar dat romans niet erg populair zijn om zelf te schrijven.

Achtergrondkenmerken van (amateur)schrijvers
Voor vrijwel alle vormen van creatieve/kunstzinnige vrijetijdsbestedingen geldt dat meer vrouwen dan mannen hier tijd aan besteden. Naar verhouding zijn er meer jongeren dan volwassenen die dit doen. Creatief schrijven wordt het meest gedaan door jongeren van 12 tot 19 jaar, wat opmerkelijk is, omdat deze groep tegelijkertijd ook minder dan gemiddeld leest. De mate waarin mensen aan creatief schrijven doen, hangt meer samen met opleidingsniveau dan andere creatieve vrijetijdsbestedingen zoals muziek spelen. Hoe hoger opgeleid, hoe meer men schrijft en leest.
Amateurschrijvers lezen bovengemiddeld veel; meer dan de helft leest dagelijks of meerdere keren per week een boek, tegenover een gemiddelde van 42%. Literaire romans en spannende fictie worden het liefst gelezen.

De Boekmanstichting heeft in samenwerking met het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en KVB Boekwerk een interessant onderzoek naar de creatieve schrijver gepubliceerd. In het onderzoeksrapport wordt gekeken naar o.a. achtergrondkenmerken, motieven en patronen van mensen die in hun vrije tijd aan creatief schrijven doen. Ruim 1 miljoen Nederlanders doen in hun vrije tijd aan creatief schrijven, blijkt uit onderzoek van LKCA. Gemiddeld wordt er door deze amateurschrijvers drie uur per week geschreven.

Meer weten over creatieve schrijvers? Je kunt het hele rapport van de Boekmanstichting hier lezen.

Bron

Boekmanstichting