Afbeelding

Berichtgeving NOS over selfpublishers te rooskleurig

Vorige maand verscheen er een nieuwsbericht met zeer positieve cijfers over de markt voor selfpublishers. Maar liefst 6.745 boeken zouden er in 2016 zijn uitgegeven via Brave New Books, Pumbo en Mybestseller. Na uitgebreide rondvraag van Schrijven Online blijkt dit cijfer een stuk hoger dan in werkelijkheid.

Voorop staat dat er zeker een sterke groei zichtbaar is op de markt van selfpublishers. De mogelijkheid om zelf een boek uit te geven wordt steeds bekender en normaler. In 2011 stonden er 1.861 zelfstandige uitgeverijen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en in 2016 waren dit er 1.968. Maar dat er alleen al via de drie grootste selfpublishingplatforms (Brave New Books, Pumbo en Mybestseller) bijna zevenduizend boeken zijn uitgegeven, klopt niet.

Reactie Brave New Books, Pumbo en Mybestseller

De genoemde uitgevers gaven zelf ook aan verbaasd te zijn over het hoge cijfer van 6.745 boeken in 2016. In dit hoge cijfer is waarschijnlijk een flink aantal uitgaven dubbel geteld, bijvoorbeeld boeken die als e-book, paperback én hardcover worden uitgegeven.

Pumbo liet ons weten of haar cijfers: ‘Als we alle titels meenemen zonder de ebook en print dubbel te tellen, dan komen we uit op 1.150 titels voor 2016.’

Ook met Brave New Books hebben we contact gehad en zij gaven aan in 2016 1.204 titels bij het CB te hebben aangeleverd. Dit zou een redelijke indicatie zijn voor het unieke aantal titels.

Mybestseller merkt op dat er, naast boeken die via het Centraal Boekhuis worden geleverd, ook veel auteurs privétitels uitgeven die ze rechtstreeks verkopen via sociale media. Verder zijn er e-books die niet bij het CB worden aangemeld maar die bijvoorbeeld via Kobo worden verkocht. Mybestseller schat in dat als je alle buiten het CB om uitgegeven titels meerekent, het door NOS genoemde aantal zou kunnen kloppen.

Spelers op de markt

Boekscout

Boekscout neemt een aparte plaats in. De grootste poot in het bedrijf wordt gevormd door een uitgeverij die bijna 900 nieuwe titels uitgaf in 2016. Naast de uitgeverij produceert Boekscout via eigen beheer ongeveer 250 unieke titels, waarvan sommige voor privégebruik zijn bestemd.

Paris Books

Geert Kimpen van Paris Books gaf in 2016 circa 50 boeken uit met als uitgangspunt less is more. Zijn reactie: ‘Mijn God, 1150 boeken op een jaar? Dat zijn er drie per dag, en dan moet je ook op Kerstdag er drie uitgeven!  Hoe dan ook is het algemeen bekend dat zowel schrijvers als uitgevers altijd graag overdrijven wat oplages betreft.’

Naast de genoemde uitgeverijen en dienstverleners zijn er nog  talloze andere partijen actief op de markt voor uitgeven in eigen beheer. Schrijven Online houdt de marktontwikkeling op dit voor schrijvers belangrijke gebied goed in de gaten. Ben jij eigenaar van een selfpublishingplatform en wil je ook meegenomen worden in een volgend overzicht? Mail naar redactie@schrijvenonline.org

De NOS was niet bereid toelichting te geven op de gepubliceerde cijfers.

Bronnen:
NOS
Brave New Books
Pumbo
Boekscout
Paris Books