Afbeelding

AIB: Waarom koos Jack van Weimar voor uitgeven in eigen beheer én een pseudoniem?

 Jack van Weimar meldde zijn boek aan voor de Alice Indie Boekprijs 2019. Hij besloot zijn boek Palimpsest onder een pseudoniem in eigen beheer uit te geven. Waarom koos hij daarvoor?

 

Je hebt ervoor gekozen om onder pseudoniem te publiceren om zowel je omgeving als jezelf te beschermen. Heb je na verschijnen reacties gehad, waardoor je zegt: dat is de beste keuze geweest?

'Er is eigenlijk nooit een keuze geweest om al of niet onder pseudoniem te schrijven. Daarvoor is het onderwerp van ‘Palimpsest’ veel te explosief. Als je er goed over nadenkt, dan zijn de cartoons van Charlie Hebdo of de kritische blik van Salman Rushdie eigenlijk kinderspel vergeleken bij een boek dat de hele basis van de islam ter discussie stelt. Als je een cartoon van de profeet al schokkend vindt, hoe reageer je dan op een verhaal dat aantoont dat deze profeet waarschijnlijk nooit heeft bestaan?

Tot mijn opluchting heb ik nog geen negatieve reacties gehad. Via de website van Gabriel Publicaties, na recensies in de media of online heb ik eigenlijk alleen nog maar positieve reacties ontvangen. Voor veel lezers is het de eerste confrontatie met de wortels van de islam en dan is het een echte ‘eyeopener’. 

Wat was het moeilijkste deel van Palimpsest om te schrijven? Waarom?

'Het moeilijkst bij het schrijven van ‘Palimpsest’ was het bewaren van de juiste balans tussen een spannend, Dan Brown-achtig verhaal en de feiten die je de lezer wilt meegeven om de achtergronden te begrijpen.'

Wat hoop je vooral met het boek te bereiken?

'Religie is volgens mij ook niets anders dan een idee, een concept in je hoofd. Er is heel veel ellende in de wereld doordat mensen zich compleet ondergeschikt maken aan een dergelijk idee. In het geval van de islam wordt dit concept nog versterkt doordat steeds wordt herhaald dat de Koran het directe woord van god is en dat profeet Mohammed de laatste van de profeten was; het laatste woord. Afvalligheid van het geloof wordt zeer zwaar bestraft. Je hoort dan ook zelden kritische vragen over de oorsprong van deze religie. Maar de gevolgen van een blind geloof in deze religie zien we dagelijks op het journaal.

Ik ben niet uit op de belediging van een religie of van gelovigen. Waar ik op hoop is dat men zich realiseert dat de oorsprong niet zo vast staat als velen denken. Ik zou erg gelukkig zijn als dit tot bezinning leidt. Want als die oorsprong niet waar is, wat is dan wel de essentie, wat is het goede in de islam? Het christendom heeft een paar eeuwen geleden eenzelfde ontwikkeling doorgemaakt.'

Je hebt voor de romanvorm gekozen. Heb je nooit overwogen om het in de vorm van een meeslepend non-fictie te boek te schrijven?

'Nee, eigenlijk niet. Er zijn zoveel goede wetenschappelijke auteurs die prima non-fictie publicaties hebben geschreven over de historie van de islam. Ik wilde juist een boek schrijven dat spannend was, voor de lijst gelezen zou kunnen worden op middelbare scholen en tot nadenken zou aanzetten. Bovendien is het vreselijk leuk om een roman te schrijven! De personages begonnen op een gegeven moment een eigen leven te leiden en deden dingen die ik als schrijver eigenlijk niet voor ze had bedacht. Dat is een heel bijzondere ervaring.'

Heb je vanaf het begin af aan het boek in eigen beheer willen uitbrengen?

'Nee, ik had aanvankelijk helemaal geen plannen om het uit te geven. Ik was begonnen met het vastleggen van Koran- en Mohammed-feiten om deze daarna verder uit te werken. Al snel ontwikkelde de verpakking zich tot een spannende roman. Pas nadat een paar vrienden de eerste versie hadden gelezen en hun reactie was: “dit moet je uitgeven!”, ben ik op zoek gegaan naar een uitgever. Dat viel niet mee. Een onbekende auteur, wonend in het buitenland met een zeer gevoelig onderwerp… Uiteindelijk hebben we met deskundige hulp de imprint Gabriel Publicaties opgezet en is ‘Palimpsest’ daadwerkelijk uitgegeven.'

Heb je tips voor andere Indie-auteurs?

'Als je een onbekend auteur bent, met een goed verhaal, maak de zaak dan niet gecompliceerder door ook nog absoluut anoniem te willen blijven. Dat zorgt ervoor dat je geen publiciteit kunt zoeken, geen vrienden kunt benaderen, geen social media campagne kunt opzetten, geen handtekeningen sessies in je geboorteplaats kunt verzorgen, niets, niets. Dat maakt je verkooppositie vrijwel onmogelijk. Vandaar dat ik Schrijven Online erg dankbaar ben voor het kleine podium dat ik hier krijg. Het boek ‘Palimpsest’ is het echt waard!'