5 tips om kinderen te laten schrijven

Ouders zien soms met lede ogen aan hoe hun kind zijn vrije tijd opvult met het spelen van games en televisiekijken. Hoe stimuleer je hun creativiteit zonder dat je je kinderen direct iets oplegt? 5 tips om je kinderen net zo enthousiast te maken voor schrijven als jij!


1. Leg de verschillende schrijfmogelijkheden voor

Benadrukken dat je kind een verhaal moet schrijven kan ontmoedigen. Laat je zoon of dochter daarom eerst kennismaken en oefenen met verschillende schrijfmogelijkheden. Zo kan je kind ontdekken waar zijn of haar interesse ligt. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld het bijhouden van een dagboek, het starten van een briefwisseling met een familielid of penvriend, of het verslagleggen van een bijzondere gebeurtenis in een zelfgemaakte krant.

2. Zorg voor rust en concentratie

Kinderen worden gekenmerkt door hun grote hoeveelheid energie. Om kinderen te laten schrijven moeten ze eerst rustig en geconcentreerd zijn. Zorg daarom dat ze eerst een moment hebben gehad om al hun fysieke energie kwijt te kunnen, door ze bijvoorbeeld buiten te laten spelen met sportartikelen bij Lobbes.nl. Je zal zien dat ze daarna gemakkelijker en langer stil kunnen zitten.

3. Laat je kind zijn omgeving ontdekken

Voor schrijven is inspiratie nodig, maar die is er natuurlijk niet altijd. Neem je kind mee naar buiten en wijs ze op opvallende voorwerpen, mensen en dieren in de omgeving. Maak er een spel van en reik ze materiaal aan waarmee ze zich iets voor kunnen stellen. Wijs ze bijvoorbeeld op dat jongetje daarginds dat zijn hond uitlaat. Wat zou er gebeuren wanneer hij per ongeluk de riem loslaat?

4. Bedenk samen een schrijfplan

Sommige kinderen vinden het moeilijk hun ideeën naar papier te vertalen. Stel daarom samen met hen een schrijfplan op, zodat ze houvast hebben. Help ze bijvoorbeeld bij het bepalen van het hoofdpersonage en of hem iets gaat overkomen of dat hij juist wat wil bereiken. Draag ideeën aan voor andere personages en verzin samen hoe het verhaal moet eindigen. Eventueel kan je deze tips daarbij gebruiken.

5. Geef nuttige en stimulerende feedback

Kinderen willen graag het gevoel hebben dat ze het goed doen. Negatieve feedback zal hen niet stimuleren verder te schrijven. Stimuleer je kind daarom met opbouwende kritiek. In plaats van ideeën af te wijzen, kun je je kind ook op andere gedachten proberen te brengen.

Techniek