Afbeelding

Bron: Pixabay

Taalpolitie: Is het typfout of typefout?

Je hebt je laptop voor je neergezet en bent druk aan het typen. Je maakt een typefout, of is het een typfout?

Beide spellingen zijn juist. Je mag volgens Onze Taal zowel typfout als typefout schrijven. Een typfout is doorgaans geen taalfout, het komt door slordigheid of haast.

Typefout komt van de samenstelling type en fout. Type betekent oorspronkelijk ‘gegoten letter’. Typefout zou een verkeerde letter in het zetsel betekenen. Maar het zou ook kunnen dat type van het Engelse werkwoord to type komt.

Typfout is in 2015 opgenomen in de Woordenlijst. Deze vorm komt van de werkwoordstam typ (van typen) en fout. Omdat je bij deze vorm van typfout het meest aan typen denkt, wordt met een typfout bedoeld: een fout maken tijdens het typen.

Het meest logisch zou dus de vorm typfout zijn, maar typefout wordt ook goedgekeurd.

Techniek

Dossier