Afbeelding

Wees niet te kritisch op jezelf tot je een eerste versie af hebt.

Schrijven met de hand sterft uit

Schrijven met de hand sterft uit, zo blijkt uit een Brits onderzoek.Een Brits onderzoek wijst uit dat de gemiddelde persoon al 41 dagen niet meer met de hand heeft geschreven. Het toetsenbord, de gsm en spellingcontrole zouden het nut van schrijven met de hand vrijwel geheel hebben weggenomen, wat de taalontwikkeling van kinderen niet ten goede komt.

Onderzoek handgeschreven tekst

Print- en mailbedrijf Docmail hield een enquête onder tweeduizend Britten. Eén derde van hen geeft toe al zes maanden lang geen reden te hebben om met de hand te schrijven. Twee derde van de geënquêteerden zegt dat als ze eens met de hand moeten schrijven het meestal neer komt op een vlug geschreven notitie. Een deel van hen heeft bovendien moeite met het teruglezen van het eigen handschrift. Vooral opvallend is dat een zesde van de geënquêteerden niet vindt dat schrijven met de hand op school nog aangeleerd hoeft te worden.

‘Mensen zoeken altijd naar een snellere manier om hun leven makkelijker te maken,’ aldus Dave Broadway, directeur bij Docmail. ‘Vandaar dat technologie zo prominent is vandaag de dag.’ Uit het onderzoek blijkt dat schrijven met de hand bijna geen plek meer heeft in onze huidige samenleving, waarin mensen zo vlug mogelijk anderen moeten bereiken. Veertig procent van de mensen geeft om die reden aan volledig te vertrouwen op de spelling- en grammaticacontrole van hun tekstverwerkingsprogramma.

Afhankelijk van technologie

Het resultaat van het onderzoek geeft aan dat toekomstige generaties waarschijnlijk geheel afhankelijk worden van toetsenborden om schrijvend te communiceren. In een Brits onderzoek uit 2010 werd al duidelijk dat 26 procent van alle Britse kinderen nog nooit een brief had geschreven. Bijna de helft van hen (49 procent) communiceerde regelmatig via e-mail of een sociaal netwerk.

Een handgeschreven brief is veel persoonlijker dan elektronische communicatie.Toch gaf een groot deel van de kinderen aan verheugd te zijn als ze een handgeschreven brief ontvingen. ‘Handgeschreven brieven zijn veel persoonlijker dan elektronische communicatie,’ aldus kinderonderwijs expert Sue Palmer. ‘Door de moeite te nemen om fysiek woorden op papier te zetten, toont de schrijver een investering in een relatie.’ Bovendien: ‘Als kinderen geen brieven schrijven of ontvangen, dan missen ze belangrijke ontwikkelingsvoordelen.’

Taalontwikkeling

Die ontwikkelingsvoordelen werden in kaart gebracht door een Amerikaans onderzoek uit 2011. De conclusies: schrijven met de hand stimuleert hersenontwikkeling, verbetert motorische vaardigheden en kan het succes van een kind op school beter voorspellen dan schrijven op een toetsenbord dat kan. Onderzoekers van de Indiana University onderzochten dat door middel van scans waarmee de hersenactiviteit  van kinderen die leerden schrijven werd gemeten. Kinderen die woorden schreven en leerden van papier lieten veel meer hersenactiviteit zien dan kinderen die de woorden vanaf een scherm leerden.

Ook concludeerden de onderzoekers dat middelbare scholieren sneller schreven met een pen dan met een toetsenbord en grammaticaal betere zinnen schreven. Bovendien zou schrijven met de hand het geheugen ondersteunen en het zelfvertrouwen versterken. Toch kan de hedendaagse technologie van pas komen bij het aanleren van handgeschreven teksten. Zo bestaan er apps voor een gsm of tablet waarmee je handgeschreven notities kunt maken, zoals de Use Your Handwriting app.

Hoe vaak schrijf jij met de hand?
Schrijf je nog regelmatig met de hand, of gebruik je alleen nog maar de computer of laptop? Wat betekenen handgeschreven brieven voor jou? Bespreek het hier op het forum.

Bron

http://news.cfhdocmail.com/2012/06/research-commissioned-from-print-and.html