Afbeelding

Bij het Citatenmuseum kun je elke dag een schrijfoefening maken.

Schrijven bevordert gezondheid

Volgens enkele onderzoeken is creatief schrijven goed voor je gezondheid.Creatief schrijven is goed voor je mentale, emotionele en soms ook fysieke gesteldheid. Dat is de conclusie van enkele onderzoeken naar het gezondheidseffect van korte schrijfsessies.

Emotionele verwerking
In 2005 werden de resultaten van het onderzoek Emotional and physical health benefits of expressive writing gepubliceerd door Karen A. Baikie, klinisch psycholoog, en Kay Wilhelm, consulterend psychiater. Deelnemers aan het onderzoek werden meerdere keren gevraagd vijftien tot twintig minuten te schrijven over traumatische, stressvolle en emotionele situaties. ‘Degenen die dat deden hadden [na het onderzoek] over het algemeen betere fysieke en psychologische waarden in vergelijking met degenen die over neutrale onderwerpen schreven,’ luidt de conclusie van het onderzoek.

Eerdere onderzoeken wezen ook uit dat schrijven over heftige emotionele onderwerpen aanvankelijk negatieve gevolgen heeft (stress, somberheid, et cetera). Op lange termijn deden zich echter positieve effecten op de gezondheid voor. Deelnemers maakten bijvoorbeeld ‘minder bezoeken aan hun dokter, hadden een lagere bloeddruk dan voorheen, haalden hogere cijfers op school en gaven aan zich psychologisch beter te voelen’.

Het onderzoek van Baikie en Wilhelm levert enkele verklaringen voor deze effecten van creatief schrijven. Eén verklaring is de cognitieve verwerking van de ervaringen: ‘Het is waarschijnlijk dat schrijven helpt bij het reorganiseren en structureren van traumatische herinneringen, wat resulteert in een beter aanpassingsvermogen voor interne schema’s.’

Ziekenhuisbezoek
Een soortgelijk onderzoek van James W. Pennebaker  gaf vrijwel hetzelfde resultaat. Studenten kregen de opdracht om vier dagen lang elke dag vijftien minuten te schrijven over een traumatische ervaring in hun leven, of over een neutraal onderwerp. De eerste groep gaf in de zes maanden na het onderzoek aan dat ze minder naar de dokter of het ziekenhuis gingen en minder pijnstillers gebruikten dan de tweede groep. Ook ervoeren deelnemers op lange termijn minder stress.

Pennebaker vermoedde aanvankelijk dat het onderzoek zou uitwijzen dat creatief schrijven helpt met het doorbreken van een emotionele barrière. Mensen zouden zich zo over een traumatische ervaring heen kunnen zetten. Pennebaker concludeerde echter dat het gecompliceerder ligt dan dat: ‘Denken aan een ervaring, zowel als het uiten van emoties, lijkt belangrijk te zijn. Schrijven op deze manier helpt mensen hun gedachten te organiseren en betekenis te geven aan een traumatische ervaring.’

Twee minuten
Maar is vijftien à twintig minuten schrijven per dag een vereiste? Volgens een onderzoek uit 2007 door The British Psychological Society niet. In het onderzoek lieten professors Chad M. Burton en Laura A. King de deelnemers voor twee dagen elke dag maar twee minuten schrijven. De deelnemers schreven over een persoonlijk trauma, een positieve levenservaring of een neutraal onderwerp.

Vier tot zes weken na de opdracht werd de fysieke en mentale gesteldheid van de deelnemers gemeten. De mensen die schreven over een traumatische of positieve gebeurtenis gaven in een enquête aan zich beter te voelen dan voorheen. Volgens de onderzoekers stelde de korte tijdsduur van het onderzoek mensen in staat gebeurtenissen sneller af te sluiten, vergelijkbaar met de conclusie van het onderzoek van Pennebaker. Eén van de voornaamste conclusies van Burton en King was dat ‘zelfs maar twee minuten schrijven over een traumatisch of positief onderwerp als belangrijk ervaren wordt.’

Bron

http://apt.rcpsych.org/content/11/5/338.full