Afbeelding

Voorlezen biedt een uitgelegen kans om de taalontwikkeling van het kind te stimuleren.

Voorlezen stimuleert taalontwikkeling kind

Voorlezen aan een kind stimuleert de taalontwikkeling.De resultaten van een Britse enquête tonen aan dat bijna twee derde van de ouders in Groot-Brittannië nooit aan hun kinderen voorlezen. Een Nederlands onderzoek wijst echter een groei uit in ouders die voorlezen.

Volgens het Britse onderzoek missen veel jonge kinderen ‘een cruciaal moment voor taalontwikkeling’ omdat ze niet worden voorgelezen. De enquête, die werd verstuurd door het Britse onderzoeksbureau ICM, werd ingevuld door meer dan vijfhonderd ouders met jonge kinderen. De resultaten: 57% van de ouders had geen kinderboeken in bezit voordat zij er één gratis ontvingen van de Britse instantie Bookstart.

Onderzoek ministerie OCW
Een Nederlands onderzoek dat werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wees echter uit dat ‘ouders zich realiseren dat voorlezen belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen’. Zo concludeerden de onderzoekers dat in 2012 circa 40% van de ouders voorlezen aan hun kinderen, een stijging ten opzichte van 25% in 2009. Bovendien is het percentage van ouders die niet voorlezen flink gedaald: 32% in 2009, tegenover 19% in 2012.

Wat we wel weten, is dat voorlezen belangrijk is. Het vergroot de woordenschat van kinderen en ze raken vertrouwd met de taal, alleen al door te luisteren. Daarnaast stimuleert voorlezen de sociaal-emotionele vaardigheden van het kind. Een kind leeft namelijk mee met de verhalen en leert van de gebeurtenissen die zich erin afspelen.

Bron

www.guardian.co.uk/books/2012/jun/12/two-thirds-parents-never-read-babies