Afbeelding

Beeld: Shutterstock

Ruimte voor universitaire schrijfopleiding

Er lijkt ruimte te zijn voor een universitaire opleiding creatief schrijven.Onlangs nodigde Schrijven Online je uit om deel te nemen aan een enquête over schrijfopleidingen creatief schrijven in Nederland en Vlaanderen. Hieruit bleek dat er in Nederland en Vlaanderen ruimte is voor een universitaire schrijfopleiding creatief schrijven, ondanks dat het beroepsperspectief van schrijver niet al te positief is.

Wat wilden we weten?

Dit onderzoek binnen Schrijven Online richtte zich op de verschillen tussen Amerikaanse schrijfopleidingen creatief schrijven en dergelijke Nederlandse en Vlaamse opleidingen.

Het grote verschil tussen beide soorten schrijfopleidingen is dat er aan de Amerikaanse opleiding een universitaire graad verbonden zit en een bijbehorende langere opleidingsduur. Schrijven Online onderzocht of de Nederlandse en Vlaamse schrijvers interesse hebben in een dergelijke schrijfopleiding in Nederland of Vlaanderen.

Binnen Amerika wordt schrijver als volwaardig beroep gezien. Dit lijkt in Nederland en Vlaanderen niet het geval te zijn. Binnen het onderzoek werd dus ook gekeken of er een relatie is tussen het beroepsperspectief van schrijver en de interesse in een universitaire schrijfopleiding.

Wat kwamen we te weten?

Allereerst bevestigt de enquête de aanname dat Nederlandse en Vlaamse schrijfopleidingen creatief schrijven grotendeels gelijk zijn aan het Amerikaanse model, met uitzondering van de universitaire graad en duur. Een klein verschil wat daar nog bij komt is dat bij Nederlandse en Vlaamse schrijfopleidingen meer persoonlijke aandacht gegeven mag worden aan de studenten.

Ook bevestigt de enquête dat het beroepsperspectief van schrijver in Nederland en Vlaanderen vrij negatief is. Slechts 19% van de respondenten schrijft beroepsmatig en 7% verwachtte daadwerkelijk te gaan schrijven als beroep voordat aan de schrijfopleiding begonnen werd. Toch lijkt dit beroepsperspectief geen invloed te hebben op de keuze voor een schrijfopleiding, aangezien 70% van de respondenten dit aangaf.   

Er is een opvallende verdeling binnen de respondenten wat betreft de interesse voor een universitaire schrijfopleiding. Ongeveer de helft geeft aan wel interesse te hebben in een dergelijke opleiding, terwijl de andere helft dat absoluut niet heeft. Wat bij deze uitkomst meespeelt is de leeftijd van de respondenten. Deze lag bij vrijwel allemaal boven de 30, wat betekent dat veel van de respondenten, naast schrijven, een ander beroep uitoefenen. Eenzelfde enquête kan bij (aankomende) studenten tussen de 18 en 20 jaar een totaal andere uitkomst opleveren.

En nu...

Er lijkt in Nederland en Vlaanderen zeker ruimte te zijn voor een universitaire schrijfopleiding creatief schrijven naar het Amerikaanse model, ondanks het beroepsperspectief van schrijvers. Een dergelijke opleiding zou vooral relevant zijn voor schrijvers die geen ander beroep uitoefenen, of studenten.

Schrijven Online wil alle deelnemers bedanken voor hun antwoorden en tijd. Onder de inzendingen werd het boek Schrijver van Karl Ove Knausgard verloot. 

Uitgeven