Afbeelding

Herkomst van ‘rijke stinkerd’

Foto: Pexel

Herkomst van ‘rijke stinkerd’

Een rijke stinkerd noem je iemand die veel geld in zijn zak heeft. Maar waar komt deze uitspraak eigenlijk vandaan?


Stinkende kerk

Veel beweringen zeggen dat de uitdrukking ‘rijke stinkerd’ afstamt van de tijd waar men nog in de kerk werd begraven. Hoe rijker je in die tijd was, hoe dichter je bij de kerk begraven kon worden. De mensen met het meeste geld, hadden zelfs het recht om in de kerk begraven te worden. Omdat het conserveren van het lichaam vóór het begraven niet altijd mogelijk was, begon het lijk na een tijdje te stinken. De kerk werd dan gevuld met de onaangename lucht. Echter is deze bewering niet helemaal waar. De uitspraak kwam namelijk pas tot leven aan het eind van de negentiende eeuw. Dit is een eeuw nadat er een verbod kwam op het begraven van doden dichtbij (of in) de kerk. 

Heel erg veel

Waarschijnlijker is dat ‘stinkerd’ een oude aanduiding is voor ‘heel erg veel’. Zo schreef Justus van Effen, een schrijver uit de achttiende-eeuw, dat een personage in zijn verhaal ‘stinkend’ veel van zijn vrouw hield. Hij hield dus erg veel van deze dame. Tegenwoordig kennen we het woord ook in een andere vorm. Denk bijvoorbeeld aan ‘je stinkende best doen’.
Stinkend rijk zijn betekent dus simpelweg, heel erg rijk zijn.

Dit is een bewerking van een artikel dat eerder verscheen op IsGeschiedenis, lees hier het artikel.