Afbeelding

Iakov Filimonov / Shutterstock

‘Auteurs moeten meer betrokken worden bij uitgeefproces’

‘Auteurs moeten meer betrokken worden bij uitgeefproces’Kinderboekenschrijver, vormgever en digitaal uitgever Rian Visser pleit voor een nauwere samenwerking tussen auteur en uitgeverij. Volgens haar profiteren beiden ervan, niet alleen bij huidige projecten, maar ook toekomstige.

‘Meer dan nu gebeurt zouden uitgevers kunnen profiteren van auteurs die zelf hun boeken promoten, via lezingen, sociale media, eigen website, een nieuwsbrief of er producten bij maken, zoals lesbrieven en apps. Niemand is immers zo betrokken bij het boek als de auteur,’ stelt Visser.

Ze merkt dat, als de auteur wordt betrokken door de uitgeverij bij alle aspecten van het boek, dat de auteur veel bereidwilliger is om het boek te promoten. ‘Als de auteur meer zeggenschap krijgt dan ontstaat er ook ruimte voor zijn creativiteit.’

Meer dan een boek

Visser spreekt uit ervaring. Nadat ze de rechten van Het lettercircus had teruggevraagd van uitgeverij Clavis, maakte ze er met haar eigen uitgeverij Books2Download een succesvolle app van. Daarna vroeg ze educatieve uitgeverij Delubas of ze het boek opnieuw wilden uitgeven. Ze waren enthousiast en hebben het boek vernieuwd en gepubliceerd.

De rechten voor de app bleven bij Visser. ‘Voor de update van de app mocht ik de audio gebruiken die Delubas voor de digibordles liet maken.’ Beide partijen helpen elkaar ook door allebei de producten te noemen bij de promotie. ‘Voordeel is ook dat ik 5.000 abonnees heb. Mails die via mij verstuurd worden, komen minder commercieel over bij scholen.’

Groot potentieel

‘Er is onder auteurs een groot potentieel,’ stelt Visser. ‘Het zou goed zijn als uitgeverijen dat stimuleren en faciliteren. Niet iedere auteur kan een app maken, maar er zijn genoeg die boektrailers maken en hun boek actief promoten op sociale media. En de uitgeverij kan hierbij helpen.’

Bron

www.boekblad.nl/rian-visser-%28books2download%29-benut-het.235812.lynkx

Uitgeven