Lid sinds

11 jaar 8 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker

Mindervalide vs Minder valide

Lijd ik aan de Engelse ziekte? Zojuist schreef ik het volgende tekstje, het is bestemd voor de bewonerscommise van mijn flat.
Sowieso moeten de bewoners gebruik kunnen blijven maken van de lift. In deze flat wonen veel mensen die minder valide zijn en echt afhankelijk zijn van de lift om naar buiten te kunnen.
Een vriendin van mij zag deze tekst en begon ineens te lachen. 'Ja, nu heb ik jou betrapt op een fout!', gierde ze uit van het lachen, 'mindervalide moet aan elkaar worden geschreven!' Ik keek even goed naar de tekst en dacht meteen, 'yep, ze heeft me beet!' Maar nu begin ik te twijfelen! Ik zal uitleggen waarom ik twijfel! Volgens mij zit het zo: Indien los geschreven functioneert 'minder' als een graadaanduidend bijwoord voor het bijvoeglijk naamwoord 'valide'. Indien aan elkaar geschreven functioneert de constructie in zijn geheel als zelfstandig naamwoord. Twee voorbeelden om dit te illustreren: 1. Jan is een minder valide sporter 2. Een mindervalide zou hier niet door kunnen met zijn scootmobiel. In zin 1. is 'minder' het graadaanduidend bijwoord voor het bijvoeglijk naamwoord 'valide', wat weer iets zegt over het zelfstandig naamwoord 'sporter'. In zin 2. wordt 'mindervalide' als een eigennaam gebruikt, een samengesteld zelfstandig naamwoord. Indien je wilt zou je het zinsdeel geheel kunnen vervangen door bijvoorbeeld een naam van iemand. 'Jan zou hier niet door kunnen met zijn scootmobiel.' In zin 1. kan dit niet. Persoonlijk denk ik dat ik een sterke zaak heb en dat mijn pleidooi geen kreuken vertoont. Maar wat denken jullie hierover mijn waarde medeforumleden?

Lid sinds

11 jaar 8 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Voor mij de moeilijkste vragen om te beantwoorden. Er zijn minder mindervaliden in dit huis. Wij hebben meer mindervaliden in ons huis. Zij is minder valide dan hij. Zij is mindervalide, hij niet. In deze flat wonen veel mensen die minder valide zijn en echt afhankelijk zijn van de lift om naar buiten te kunnen. Ik kies voor mindervalide in deze zin. Ik heb een vermoeden dat je vriendin nog even blijft lachen.

Lid sinds

13 jaar 7 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
In deze flat wonen veel mensen die dokter zijn... In deze flat wonen veel mensen die meer weten... Waarom gebruik je niet gewoon Nederlands? Natuurlijk moeten de bewoners gebruik kunnen blijven maken van de lift. In deze flat wonen veel mensen die slecht ter been zijn. Die zijn afhankelijk van de lift om naar buiten te gaan.

Lid sinds

11 jaar 9 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Ik vind de zin niet echt uitnodigen tot het gebruik van het woord "mindervalide". Een alternatief als "slecht ter been" lijkt me logischer (en duidelijker, want een mindervalide kan ook een arm missen...) Of de zin omgooien naar "In deze flat wonen veel mindervaliden die echt afhankelijk zijn..." Maar je vriendin heeft wel degelijk gelijk; het gaat hier om een samenstelling en die schrijf je in het Nederlands nu eenmaal aan elkaar. Als je "minder valide" gebruikt, verandert de betekenis van die twee woorden; minder valide dan wat? "Jan is een minder valide sporter" -- daarmee zeg je in feite dat Jan niet zo "goed" of niet zo "gezond" is. Je zegt iets over de staat van zijn validiteit. Kan die staat nog veranderen? En waarmee vergelijk je? - zoals gezegd, minder dan wat? Maar "mindervalide" heeft de betekenis van "gehandicapt/invalide". Er zit dus wel degelijk verschil in.

Lid sinds

19 jaar 3 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Van Dale zegt dan mindervalide (aan elkaar) zowel een zelfstandig naamwoord als een bijvoeglijk naamwoord is. Zo heb je dan dus ook een mindervalide medeflatbewoner. Als je het hier wilt gebruiken als 'iemand die niet goed kan lopen' schrijf dat dan, zou ik zeggen. Zeker omdat het woord 'valide' dat je hier gebruikt volgens Van Dale betekent: 1 · tot werken in staat synoniem: gezond, krachtig antoniem: invalide 2· (verouderd) rechtsgeldig, valabel, geldig Dus oftewel de mensen die je noemt zijn 'minder tot werken in staat' (kan ook door een gebroken arm zijn of een geestelijk probleem) oftewel de mensen zijn 'minder rechtsgeldig' :D Keep it simple als je bedoeld dat ze niet goed kunnen lopen. Zeg dat dan.

Lid sinds

12 jaar 3 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Mindervaliden hebben het al moeilijk genoeg, waarom ze hier mee lastig vallen.
Waarmee?

Lid sinds

14 jaar 3 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Voor mij de moeilijkste vragen om te beantwoorden. Er zijn minder mindervaliden in dit huis. Wij hebben meer mindervaliden in ons huis. Zij is minder valide dan hij. Zij is mindervalide, hij niet. In deze flat wonen veel mensen die minder valide zijn en echt afhankelijk zijn van de lift om naar buiten te kunnen. Ik kies voor mindervalide in deze zin. Ik heb een vermoeden dat je vriendin nog even blijft lachen.
Ik geef jou gelijk. Een mindervalide is mindervalide. Maar een mindervalide is minder valide dan ik.

Lid sinds

14 jaar 3 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Een mindervalide is minder valide.
Dat vind ik niet.
Ik bij nader inzien ook niet. Daarom gaf ik Yrret gelijk.

Lid sinds

11 jaar 8 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
In deze flat wonen veel mensen die dokter zijn... In deze flat wonen veel mensen die meer weten... Waarom gebruik je niet gewoon Nederlands? Natuurlijk moeten de bewoners gebruik kunnen blijven maken van de lift. In deze flat wonen veel mensen die slecht ter been zijn. Die zijn afhankelijk van de lift om naar buiten te gaan.
Heel leuk dat polderpurisme, maar het is geen antwoord op mijn vraag.
Je vriendin heeft gelijk http://woordenlijst.org/zoek/?q=Mindervalide&w=w
Die had ik zelf ook al gevonden. Dank je voor je antwoord, maar ik zoek antwoorden waar men zelf nadenkt en redeneert.
Als je "minder valide" gebruikt, verandert de betekenis van die twee woorden; minder valide dan wat? "Jan is een minder valide sporter" -- daarmee zeg je in feite dat Jan niet zo "goed" of niet zo "gezond" is. Je zegt iets over de staat van zijn validiteit. Kan die staat nog veranderen? En waarmee vergelijk je? - zoals gezegd, minder dan wat? Maar "mindervalide" heeft de betekenis van "gehandicapt/invalide". Er zit dus wel degelijk verschil in.
Iemand die invalide is, noemt men invalide of gehandicapt. Iemand die minder valide is, is dus niet zo valide als anderen. Exact wat ik probeer uit te drukken.
Van Dale zegt dan mindervalide (aan elkaar) zowel een zelfstandig naamwoord als een bijvoeglijk naamwoord is. Zo heb je dan dus ook een mindervalide medeflatbewoner. Als je het hier wilt gebruiken als 'iemand die niet goed kan lopen' schrijf dat dan, zou ik zeggen. Zeker omdat het woord 'valide' dat je hier gebruikt volgens Van Dale betekent: 1 · tot werken in staat synoniem: gezond, krachtig antoniem: invalide 2· (verouderd) rechtsgeldig, valabel, geldig Dus oftewel de mensen die je noemt zijn 'minder tot werken in staat' (kan ook door een gebroken arm zijn of een geestelijk probleem) oftewel de mensen zijn 'minder rechtsgeldig' :D Keep it simple als je bedoeld dat ze niet goed kunnen lopen. Zeg dat dan.
Hoezeer ik je mening ook respecteer was het niet je mening die ik vroeg. Sowieso geloof ik niet in taalkundig vluchtgedrag. Ik ben bekend met de definitie van 'valide'. In mijn flat wonen dan ook veel middelbare en oudere mensen die niet meer een al te beste gezondheid hebben, ook niet heel erg krachtig meer zijn en slechts beperkt in staat tot werken. Dat is wat wij bij mij thuis mindervalide noemen. In dit geval dus het bijvoeglijk naamwoord. Doch mijn vraag ging over de constructie: graadaanduidend bijwoord + bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord. Hier zou ik heel graag je mening over horen.

Lid sinds

11 jaar 8 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Kamers voor mindervaliden lijkt me dan beter, in plaats van mindervalide kamers. Je zegt toch ook niet gehandicapte kamers?

Lid sinds

11 jaar 8 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Via en Yrret lijken mijn vraag te hebben begrepen. Hun antwoorden staan mij aan, maar Yrret heeft haar antwoord ook middels voorbeelden onderbouwd. Wat mij betreft kan er een slotje op deze discussie. Dank allen voor uw antwoord!

Lid sinds

19 jaar 3 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Hoezeer ik je mening ook respecteer was het niet je mening die ik vroeg. Doch mijn vraag ging over de constructie: graadaanduidend bijwoord + bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord. Hier zou ik heel graag je mening over horen.
Nou, sorry hoor, dat ik je lastigviel met mijn mening. Ik dacht dat je daarom vroeg :\\ Maar deze hernieuwde vraag naar mijn mening begrijp ik dus niet. Je hebt hier naar mijn idee geen 'graadaanduidend bijwoord + bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord' in je zin. Dan zou er staan 'minder valide mensen' en dan zou het kunnen kloppen,afhankelijk van wat je bedoelt. Maar je hebt het over 'mensen die mindervalide zijn' en dan is het naar mijn idee gewoon een bijvoeglijk naamwoord dat aan elkaar hoort. Omdat je de zinsvolgorde omdraait. Maar dat zei ik geloof ik al en toen wilde je mijn mening niet weten. Nou, forget it dan maar.

Lid sinds

11 jaar 9 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Dat zijn kamers die gehandicapt zijn... :D Feitelijk zou er "mindervalidekamers" moeten staan, maar dat leest raar, dus hadden ze beter "kamers voor mindervaliden" ervan kunnen maken. Of iets in die richting. (Sorry als ik voor m'n beurt spreek, ik moest er wel even heel hard om lachen :P )

Lid sinds

14 jaar 11 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
 • Pluslid
Dan mag Van der Valk wel gauw gaan renoveren. Ik begrijp niet waar jij je zo druk om maakt, Leviwosc. En dan zeg je ook nog dat je niet naar de mening van iemand vraagt. Er wonen nogal wat mensen die de marathon niet meer kunnen lopen, is ook duidelijk.

Lid sinds

11 jaar 6 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Minder valide : dit woord is een scheldwoord voor personen met een handicap. Het werd door de Duitse bezetters terug geïntroduceerd: voor Joden ,Personen met een handicap, als zijnde minderwaardige wezens die moesten worden uitgeroeid. (minder valide : minder waarde van valideren of valuta ). Aan alle mongolen hier op dit forum...Oeps! Voelen jullie je ook beledigd? Wij ook en we hebben meer reden voor dan jullie. We kennen toevallig iemand met downsyndroom. en die is puur Belgisch ,heerlijke lieve jongen , komt niet uit Mongolië ,neen hoor...hier geboren niet in een mongolenkamer maar in een echt ziekenhuis. Sorry hoor, maar blijkbaar gebruiken jullie nog dergelijke scheldnamen op jullie websites in jullie zinnen en bewoordingen en in de 21e eeuw.?? Het is sinds 1996 bij wet verboden het is een scheldnaam en alle wetteksten zijn zelfs aangepast en toch willen de mensen hier kost wat kost het woord mindervalide koesteren. Soms denk ik wie zijn nu die personen met een handicap. Art. 1-9 BIJLAGEN.Art. N1-N2 van de wettekst Tekst Inhoudstafel Artikel 1. In het opschrift van het koninklijk besluit van 2 juli 1973 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van dagcentra voor meerderjarige niet-werkende gehandicapten wordt het woord " gehandicapten, mindervalide " vervangen door de woorden " personen met een handicap ". Art. 2. In artikel 1 en artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 juni 1994 en 24 juli 1996, wordt telkens het woord " gehandicapten " vervangen door de woorden " personen met een handicap ". Ik begrijp dat jullie nu verontwaardigd zijn. Woorden duiden niet alleen zaken in de werkelijkheid aan, maar hebben ook een gevoelswaarde. En die kan heel persoonlijk zijn. Wat de een heel neutraal of zelfs goedbedoeld vindt, kan voor de ander kwetsend of regelrecht beledigend zijn. Sommige ouders noemen hun kind met downsyndroom zelf een mongooltje, andere willen dat absoluut niet: voor hen is hun kind een mens die een syndroom heeft. Hou rekening met die gevoelens. personen met een geestelijke handicap, of personen met een lichamelijke handicap zijn we allemaal, iedereen heeft wel een kwaaltje, de één wat minder als de andere. De nuance tussen zijn en hebben speelt ook bij sommige gehandicapten mee. Zij hameren erop dat ze mensen zijn die een handicap hebben en willen dan ook zo benoemd worden: mensen met een handicap. Noem de deelnemers aan de Paralympisch nooit andersvalide of mindervalide atleten. Ze zijn niet anders, ze zijn niet minder: het zijn atleten met een handicap. Ze zijn rolstoelgebruikers, geen patiënten, want ze zijn niet ziek.Noem een zwarte niet neger. Al vind je dat woord in antropologische teksten, voor sommigen is het te geladen, te denigrerend. Blijf neutraal. Hoe goed het ook bedoeld is, En het is niet omdat je negers nu beter zwarten kunt noemen, dat blanken ineens witten zijn.

Lid sinds

11 jaar 8 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Minder valide : dit woord is een scheldwoord voor personen met een handicap.
Kletskoek 1.
Het werd door de Duitse bezetters terug geïntroduceerd: voor Joden
Kletskoek 2.
Aan alle mongolen hier op dit forum...Oeps! Voelen jullie je ook beledigd?
Nee hoor.
We kennen toevallig iemand met downsyndroom.
Ik ook. Nou en?
en die is puur Belgisch
Ah ha. Heel interessant.
Soms denk ik wie zijn nu die personen met een handicap.
Dat denk ik ook wel eens.
voor de erkenning van dagcentra voor meerderjarige niet-werkende gehandicapten wordt het woord " gehandicapten, mindervalide " vervangen door de woorden " personen met een handicap ".
En de minderjarige-mindervalide dan? Dit riekt naar leeftijdsdiscriminatie.
wordt telkens het woord " gehandicapten " vervangen door de woorden " personen met een handicap ".
So what! Het gaat over mindervalide.
Ik begrijp dat jullie nu verontwaardigd zijn.
Valt wel mee.
Blijf neutraal.
Zoals Nederland tijdens de 1e WO ?
En het is niet omdat je negers nu beter zwarten kunt noemen, dat blanken ineens witten zijn.
Domme redeneringen van jou.

Lid sinds

14 jaar 11 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
 • Pluslid
Ik begrijp je 'aanval' niet zo goed, Chriskaert. Eigenlijk begrijp ik die helemaal niet. Je komt wel van heel serieuze huize.

Lid sinds

11 jaar 10 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Welke straf staat er in België op het gebruik van de term 'minder valide' ? Jij zegt dat het gebruik van die term verboden is. Dan zal er vast een sanctie op staan.