Beschrijving

Vragen over manuscriptbeoordelingsbureaus, proeflezers, tekstscans en kritiek in het algemeen

Geloofwaardigheid van een passage.
menig gedicht
Proeflezers gezocht
Pluspunten en gebreken demonstreren
Gedichten schrijven
Allineas en vlotheid
Gedrukt, geleverd en nu fouten zien
Wanneer manuscript naar proef/meelezer?
boek redigeren
Wel of geen ondertitel bij autobiografie
Corrigeren boek
Verbeterd manuscript
Politiek tintje uit manuscript halen
Vraag over eerste persoon en derde persoon
Wat zegt de cover
Proeflezen en redigeren
Hoe feedback te verwerken
Paar gedichten.
Boek: The 7 games
Proeflezer en manuscriptbeoordeling...
Boek:Erg blij dat ik zo nog leef
Boek: Nog niet bekend
Werd je wel eens blij van een afwijzing?
Proeflezer(es) gezocht voor psychologische roman