Afbeelding

Sint Maarten snijdt zijn mantel in stukken

Anthony van Dyck, Public domain, via Wikimedia Commons

Wekelijkse schrijfopdracht: Sint Maarten ligt op schema

Iedere week kun je aan de slag met een nieuwe inspirerende schrijfopdracht. De opdrachten worden om en om uitgeschreven door schrijfcoaches Frank Noë, Yvette Hazebroek, Lizette van Geene, Johanna Müller, Nadine van de Sande, Rachel Kabelaar, Odile Schmidt, Marc Kerkhofs en Mili van Veegh, Anna Strijbos en Martijn Breeman. Iedereen kan meedoen!

Lees hieronder de 479e opdracht, ga naar het forum van Schrijven Online en plaats je verhaal om gratis feedback te ontvangen.

Opdracht #479 - Sint Maarten ligt op schema

Door Martijn Breeman

Sintmaartenliedjes schrijven

Elf november is de dag
Dat mijn lichtje branden mag 

Het is zaterdag  Sint Maarten. 11 november is een dag waarop flink gezongen kan worden. Door volwassenen bij de Sint-Maartensdronk en door kinderen die langs de deuren trekken, bedelend om geld, snoep , voor de optocht of voor bij het Sint-Maartensvuur.
Je kunt sint-maartenliedjes onderverdelen in de volgende categorieën: 

lofliedjes op Sint-Maarten
Laet ons van herten danckbaer sijn 
met waerden loff, sinte Martijn

welkomstliedjes
Sint Martines Bisschop
Met z'n hoge hoed op
Met z'n lange slipjas an
Daar komt Sint Martinus an

bedelliedjes voor kinderen om mee langs de huizen te trekken en vragen om snoep, geld of of hout en turf (voor Sint-Maartensvuren)
Sinte Maarten is zo koud
Geeft een stukkien turf of hout

scheldliedjes op een vrek om te zingen bij mensen die niets geven of de deur gesloten houden
Hier woont juffrouw Kikkerbil
Die ons nooit wat geven wil
Had ik het geweten
Dan had ik op haar stoep gescheten

drinkliedjes voor bij de Sint-Maartensdronk (Sint Maarten is de beschermheilige van wijnbouwers en een nieuw wijnjaar wordt ingeluid)
Sint Martijn, Sint Martijn,
T' avond most en morgen wijn

liedjes voor bij het Sint-Maartensvuur, bij het aansteken of om er rond te dansen
Stookt nu vier, maakt nu vier!
Sinte Maarten komt nu hier,
Al met zijn bloote armen,
Hij zou 'm gaarne warmen,

Onzinliedjes, ook wel gezongen om er mee langs de deuren te gaan
Sint Maarten, Sint Maarten
De koeien hebben staarten

Deze week gaan we nieuwe sint-maartenliedjes schrijven. Nou ja, alleen de tekst dan. Schrijf vier liedjes die bestaan uit vier tot twaalf regels, al dan niet verdeeld in strofen. Maak hierbij een keuze uit vier verschillende categorieën, maar kies ook voor verschillende rijmschema's.

Rijmschema's
Een rijmschema is een schematische weergave van de opbouw van een gedicht met eindrijm, waarbij overeenkomstige rijmklanken worden weergegeven met dezelfde letter.
Mogelijke rijmschema's en hun namen:

aaaa = slagrijm
aabb = gepaard rijm
abab = gekruist rijm
abcb = gebroken rijm
abba = omarmend rijm
abcabc of abcd abcd = verspringend rijm

Voor meer uitleg: https://teamtalento.nl/download/363

Gebruikte literatuur:
Nederlandse jaarfeesten en hun liederen door de eeuwen heen
Wikipedia
Sint Maarten zingen

Veel plezier en moge de muze met je zijn!

Publiceren en feedback

Je kunt jouw verhaal publiceren op een speciaal onderdeel van het forum. Daar kunnen de schrijfcoaches en andere deelnemers feedback geven op het verhaal. Dat gaat zo:

  • Klik op deze link en voer jouw verhaal in (vergeet niet het nummer en de titel van de opdracht te vermelden in de onderwerpregel). Klik vervolgens op 'Bewaren'. Jouw verhaal is nu hier te vinden. 
  • Wacht op feedback of geef alvast feedback op andere verhalen.
  • Feedback geven op verhalen van voorgaande opdrachten mag natuurlijk ook! Andere verhalen zijn hier te vinden. 

Let op: je moet een profiel op Schrijven Online hebben om verhalen op het forum te kunnen plaatsen. Klik hier om een nieuw profiel aan te maken.

Over de schrijfcoach

Martijn Breeman is dichter-zanger en (vormvast) dichter. Hij treedt op met eigen werk onder de artiestennaam Musonius, schrijft liederen en gedichten op maat en geeft cursussen vormvast dichten en liedteksten schrijven.

Banner Schrijven Magazine