Afbeelding

Beeld Pexels

Tien geboden voor schrijvers

Het begin van een nieuw jaar is een uitstekend moment om je te bezinnen op de zee van tijd die voor je ligt. Om het roer van je creatieve schrijftalent stevig in handen te houden hierbij tien geboden die je literaire ambities veilig door 2017 loodsen.

1. Heb je onderwerpen lief boven alles

Dat wil zeggen: heb ze lief óók boven die van trends, doelgroepen en uitgevers. Je onderwerpen zijn het waard om geschreven en gelezen te worden. Mogelijk worden ze zelf trendy en verzamelt er zich spontaan een doelgroep omheen. Daar sluit een uitgever zich meestal graag bij aan.

2. Heb je woordkeus lief als jezelf

Je woorden geven precies weer wat je uitdrukken wilt. Bovendien zijn ze het kenmerk van je puur persoonlijke stijl. Koester deze.

3. Gedenk je rustmomenten

Pas wanneer je vrij bent van invloeden, gedachten en ideeën van anderen kunnen er bij jou  nieuwe impulsen ontstaan. Leegte bestaat niet. Ergens huist een natuurwet die bepaalt dat het rust is die jou creativiteit bezorgt, en je  tot nieuwe scheppingen brengt. Gun jezelf die rust.

4. Eert hen die je voorgingen

Via je ouders heb je je schrijftalent en denkkracht geërfd; leerkrachten en coaches hebben  je leren schrijven, formuleren, structureren. Wees je ervan bewust dat hun talent, ervaring en kennis jou hebben gebracht tot het punt waar je nu bent. Zeg af en toe gewoon even een dankjewel, al is het maar in gedachten.

5. Vermorzel je inspiraties niet

Ook al ben je soms doodmoe en spuugzat van je werk, het hoort bij jou. Jouw inspiraties zijn een plaatsje onder de zon waardig. Dood ze niet, maar wek ze tot leven.

6. Wees je werk trouw

Breek je werk niet af. Niet in daden, maar ook niet in woorden (‘Het is maar een probeersel …’ ‘’t is eigenlijk nog niks …’). Doe dit niet in jezelf en ook niet tegen anderen. Het betekent dat het dan niet tot zijn voltooiing, zijn doel kan komen, terwijl je er misschien vele mensen een plezier mee doet - en achteraf ook jezelf.

7. Pleeg geen plagiaat

Voor een creatieve geest is plagiaat het ultieme zwaktebod. Je hebt je eigen bronnen om uit te putten, en heb je ze niet, ga er dan naar op zoek. Er is altijd iets nieuws onder de zon. Als jij de eerste bent die het vindt, heb je de enige echte basis voor een originele kunstuiting.

8. Schrijf de waarheid

Vooral wanneer je literaire non-fictie schrijft, is het een erecode om je aan de waarheid te houden, ook al beweerde Gerard Reve dat ‘echt gebeurd geen excuus is.’ Het betekent allerminst dat je de waarheid liegen moet. Wanneer je pertinente onwaarheid schrijft, zal men je zien als een fantast en je niet serieus nemen. Vertel je echter in plaats van een leugen jóuw waarheid, dan zal men erdoor geboeid en geroerd raken. Zeker als jouw waarheid een moeilijke is, zul je over haar triomferen door haar fair te behandelen.

9. Houd je aan je innerlijk kompas

Schrijf geen dingen die indruisen tegen je moraal, zelfs al komt deze wat moralistisch over. Publiceer zeker niets waar je niet voor 100% achter staat. Op een dag word je ermee geconfronteerd en dan moet je in staat zijn om vanuit je hart de waardigheid van je verhaal te beschermen.

10. Wees niet jaloers

Geloof niet dat andere schrijvers het gemakkelijker hebben met het schrijven van hun werken dan jij. Zij komen dezelfde problemen tegen, en zo niet, dan hebben ze andere problemen die misschien veel groter zijn dan de jouwe.

Veel stijl en pennenstreken gewenst voor 2017!

Door Thérèse Major 

Thérèse Major is auteur en schrijfcoach. Haar werk verscheen bij o.a. de uitgeverijen Querido en Nieuw Amsterdam. Bij Schrijven Online verzorgt zij de cursus Literair proza schrijven, kun je dat leren? en Ieder kind kan verhalen schrijven. In de Taalwerkplaats Drenthe organiseert zij o.a. elke eerste zondag van de maand een Schrijverscafé.

Techniek