Afbeelding

Stijl - Homoeoteleuton

Ongemerkt sluipen er in veel van onze teksten fouten die we ondanks aandachtig redigeren over het hoofd zien, bijvoorbeeld leenwoorden en leenvertalingen. Sommige leenwoorden raken ingeburgerd, terwijl andere onopgemerkt verdwijnen. In samenwerking met het Groot retorisch woordenboek komt er wekelijks een stijlfiguur aan bod. Deze keer Homoeoteleuton:

In het schrijven van slogans wordt er vaak gezocht naar een kreet die blijft hangen. Het woord  Homoeoteleuton blijft misschien niet hangen maar met een gelijk klank einde worden veel slogans gemaakt die je niet meer uit je hoofd krijgt.

Homoeoteleuton

Homoioteleuton ‘met gelijk einde’ Fonische figuur, herhaling van de eindklank van woorden in corresponderende taaleenheden (verzen, zinnen, zinsdelen, woorden): rijm, binnenrijm, prozarijm.
In klassieke poezie werd homoeoteleuton over het algemeen vermeden (een uitzondering is Horatius
in zijn eerste ode), in kunstproza werd deze klankfiguur soms gecultiveerd.
voorbeelden: ‘o krinklende winklende waterding’ (G. Gezelle); ‘Liever dood dan rood’ (rechtse slogan); ‘Weer meer leer’ (reclame van C&A) ‘I must aim at lucidity, simplicity and euphony’ (Somerset Maugham); Kill Bill (film van Q. Tarantino). Homofone vertaling klankvertaling

Het Groot Retorisch Woordenboek is verkrijgbaar voor €22,50. Meer informatie vind je hier.

Uitgeven

Techniek