Afbeelding

Schrijfoefening betere dialogen schrijven

Foto: Pexels

Schrijfoefening: dialogen als bouwstenen

Dialogen zijn een belangrijke bouwsteen van zo’n beetje elk verhaal. Wie goed is in dialogen schrijven heeft een heel krachtig instrument in handen om een levendig, spannend en overtuigend verhaal te schrijven. Een goede dialoog ontstaat niet spontaan en het bevat zelden overbodige informatie (in tegenstelling tot gesprekken in het echte leven). Dialogen zijn nauwkeurig vormgegeven en daarbij speelt de dubbele bodem of subtekst een belangrijke rol. Met deze oefeningen helpen we je een stapje op weg.


Oefening 1

Loop een stukje door het park of ga met de trein en luister goed naar een gesprek. Maak mentaal aantekeningen. Wat gebeurt er? Wat wil men werkelijk zeggen? Zijn er misverstanden? Hoe staan de gesprekspartners in verhouding tot elkaar? Probeer de volledige en niet alleen de oppervlakkige betekenis van het gesprek te doorgronden.

Oefening 2

Ga naar je boekenkast en pak een moderne roman. Blader erdoorheen en schat welk deel uit dialogen bestaat. Is dat een tiende? Een kwart? Een derde? Bestudeer dan een van de langere dialogen. Wat gebeurt er? Hoe heeft de schrijver de dialoog vormgegeven? Wat gebeurt er in de diepere laag?

Oefening 3

Schrijf een fragment met deze eerste zin: ‘Jullie zijn weer bij elkaar?’ Maak in de dialoog die volgt duidelijk dat degene die deze beginvraag stelt totaal niet had verwacht dat ze weer bij elkaar zouden komen. En dat hij/zij dat ook geen goed idee vindt. Maar doe dat zo impliciet mogelijk. 

Meer lezen over dialogen schrijven? Lees hier meer artikelen.