Afbeelding

Kind aan het lezen

Foto: Pexels

Op AVI-niveau schrijven, hoe doe je dat?

Ieder kind leest op zijn eigen niveau. Ze krijgen dan ook allemaal hun eigen AVI-niveau toegewezen door hun docent. Maar wat houden die niveaus nu precies in en hoe kan jij ervoor zorgen dat jouw boek op het juiste AVI-niveau geschreven is?

Wat betekenen de AVI-niveaus?

Eigenlijk is het heel simpel. De niveaus staan voor de groep waar de kinderen in zitten. Alleen wordt dit nog onderverdeeld in begin, midden en eind. M4 staat bijvoorbeeld voor midden groep 4. En E6 voor eind groep 6.

Hoe schrijf je op hun niveau?

Maar alleen weten wat de AVI-niveaus betekenen is natuurlijk niet genoeg. Als je iets voor M4 wil schrijven, moet je je goed inlezen in wat een kind op dat moment al kan begrijpen. Dit kan je baseren op de leeftijd, levenservaring en leefwereld van een kind.
Als je dit weet kan je hierop voortborduren door je woordgebruik en formuleringen daarop aan te passen. Ook de hoeveelheid uitleg dat je geeft over de situatie in het boek moet aangepast zijn op het niveau.
Elke keer dat een kind een groep omhoog gaat, heeft hij of zij veel nieuwe dingen geleerd. Hierdoor kunnen er tussen de verschillende AVI-niveaus grote stappen zitten. Goed inlezen waar een kind op een bepaald niveau aan toe is, is dus echt een must.

Meer leren?

Maar welke woorden horen dan bij E5 en welke bij M3? En hoe plaats je dat in een verhaal dat de kinderen dan ook nog leuk vinden om te lezen?
Als je meer wil leren over op AVI-niveau schrijven, dan kan je de cursus AVI-kinderboeken schrijven van Schrijven Online Academie volgen. Hiermee leer je van ervaren AVI-schrijfsters Netty van Kaathoven en Bianca Mastenbroek hoe je dit goed kan doen. Naast de AVI boeken komen ook de samenleesboeken en makkelijklezenboeken aan bod. Aan het eind van de cursus krijg je advies over je sterke en zwakke kanten en kijken ze met je mee wat je vervolgstappen kunnen zijn om je talent nog verder aan te scherpen.
Kijk hier voor meer informatie voor de cursus.