Afbeelding

Nog plaatsen voor WvhS-workshop van Lex Jansen

Nog enkele plaatsen voor WvhS-workshops van Lex Jansen

Lex Jansen is uitgever, redacteur en auteursbegeleider. Zijn schrijfworkshop tijdens de WvhS zal gaan over de soms gespannen verhouding tussen schrijven en publiceren.

Schrijven vraagt een totaal andere energie en andere vaardigheden dan publiceren. Toch wordt van een succesvol auteur gevraagd om naast schrijver ook de promotor te zijn van zijn eigen werk. Hij moet om kunnen gaan met redacteuren, journalisten, boekhandelaren en lezers. Hij moet lezingen geven en optreden voor een nieuwsgierig publiek. Over welke vaardigheden moet je beschikken om ook die kant van het vak te ontwikkelen? Tijdens de lezing komen vragen aan de orde als:

  • Waarom schrijf je? Wat zijn je drijfveren?
  • Wat is de verhouding tussen schrijven en publiceren?
  • Wat zijn de consequenties van de keuze om te publiceren?
  • Hoe ziet de uitgeefwereld eruit?
  • Hoe presenteer je jezelf, als schrijver?

Ook al klopt het romantische beeld van een schrijver die op zijn onverwarmde zolderkamer de hele nacht doorploetert allang niet meer, toch is schrijven een solitaire bezigheid. Op het moment van publicatie treedt de schrijver naar buiten. Wat gebeurt er dan?

Tijdens zijn schrijfworkshop doorloopt Lex Jansen het hele proces van schrijven naar publiceren. De lezingen vindt plaats op donderdag 10 (meld je hier aan) en zaterdag 12 september 2015 (meld je hier aan). 

Techniek