Afbeelding

Beeld: Shutterstock

Hoger Beroep De Doofpotgeneraal

Verslag over het hoger beroep van De Doofpotgeneraal op Schrijven OnlineEdwin Giltay’s boek De Doofpotgeneraal, dat uitkwam op 26 november 2014, mag niet meer herdrukt of verspreid worden in Nederland. Dit omdat een van de personages in het boek onjuist neergezet zou zijn. Het is opmerkelijk dat een boek in zijn totaliteit wordt verboden op grond van één personage. Giltay heeft bezwaar aangetekend en het hoger beroep dient op 25 februari 2016. Schrijven Online zal hierbij aanwezig zijn.

Giltay: ‘mijn boek is gebaseerd op harde feiten. Met mijn advocaat heb ik 24 bewijsstukken ingebracht; de oud-spionne slechts één. Ik verwacht […] dat de vrijheid van drukpers hier gaat winnen en hoop […] dat de Srebrenica-doofpot helemaal opengaat!’

De Doofpotgeneraal is een (deels) autobiografisch werk wat vertelt over de procedures bij de MID (Militaire Inlichtingen Dienst) eind jaren negentig, waarbij het beruchte fotorolletje van Srebrenica een grote rol speelt. Dit fotorolletje bevat bewijsmateriaal van oorlogsmisdaden gepleegd tijdens de moslimenclave in Srebrenica in 1995. Het fotorolletje zou door een menselijke fout mislukt zijn, maar in De Doofpotgeneraal wordt beweerd dat het zich nog steeds in het archief van de MID bevindt. De auteur speelt zelf een hoofdrol in het boek en vertelt zijn ervaringen met medewerkers van de MID. Hij onthult uiteindelijk, zoals hij zelf zegt, wie de generaal is die het deksel op de doofpot houdt.

Eén van de personages in het boek, een zogenoemde spionne van de MID, heeft een aanklacht ingediend tegen De Doofpotgeneraal. Zij stelt dat ze onjuist is neergezet door Giltay en dat dit haar persoonlijke schade heeft toegebracht. Haar naam zou niet kloppen evenals uitspraken die ze gedaan zou hebben en acties die ze zou hebben ondernomen. Deze uitspraken en acties zouden haar in een kwaad daglicht stellen waardoor haar eer en veiligheid in het geding is.

De aanklacht werd gezien als een botsing van twee fundamentele rechten: het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op bescherming van eer en goede naam. Uiteindelijk heeft de rechter op 13 december 2015 besloten de aanklager in haar gelijk te stellen. Dit heeft tot gevolg dat Giltay zijn boek niet mag herdrukken en ook niet mag verspreiden via boekhandels danwel internet. Verder moet hij, voor zover dat in zijn macht ligt, het boek verwijderen van het internet. Giltay heeft bezwaar aangetekend tegen dit vonnis. Hij vecht naar eigen zeggen voor persvrijheid en het optillen van het deksel van de doofpot rondom het verdwenen fotorolletje.