Afbeelding

Krant met recensies

Gül Işık (via Pexels)

Het verschil tussen column en recensie

Bij zowel de column als de recensie geef je je mening over iets. Vaak worden zowel columns als recensies in de vorm van artikelen geschreven, maar er zijn verschillen tussen beiden soorten teksten. Zo heeft een recensent vaak oog voor andere onderwerpen dan een columnist. Wat precies de verschillen tussen recensies en columns zijn, lees je in dit artikel.

Wat is een recensie?

Een recensie is vrijwel altijd een bespreking van een boek, films, televisieprogramma, videospel of theatervoorstelling. Vaak richten recensies zich op culturele uitingen in de breedste zin van het woord. Naast cultuur kunnen artikelen binnen dit genre ook gaan over producten of diensten. Als een recensent iets gaat beoordelen, een boek bijvoorbeeld, leest hij/zij eerst het boek en vormt daarover een mening. Als recensent is het cruciaal om je meningen goed te onderbouwen met argumenten. De artikelen die een recensent schrijft zijn namelijk per definitie subjectief. Vaak kiest een recensent iets uit wat ook enigszins journalistieke waarde heeft. Artikelen van recensenten zijn bijvoorbeeld te vinden in bepaalde rubrieken van een krant of tijdschrift. Als lezer mag je verwachten dat de recensent achter de artikelen verstand heeft over hetgeen waarover hij/zij schrijft. Er zijn ook vele voorbeelden van recensies die niet door recensenten zijn geschreven. Denk aan boekenrecensies door consumenten op websites als Goodreads, Hebban of op Amazon. Maar ook op Google zijn talloze recensies (ook wel ‘reviews’ genoemd) te vinden van consumenten. Vaak ontbreekt het echter aan onderbouwing en de reviews zijn vaak niet meer dan één tot een paar zinnen.

Hoe schrijf je een goede boekrecensie?

Wat is een column?

Een column is net als een recensie een subjectief stuk. Vaak betreft het een stukje proza dat regelmatig (meestal dagelijks of wekelijks) verschijnt in een krant of een ander medium. Columns zijn kort en nemen ongeveer een kolom in beslag. Vandaar ook de naam column, die eigenlijk ‘kolom’ betekent. In een column wordt vaak een mening weergegeven van de columnist. Dit kan betrekking hebben op het nieuws, een maatschappelijke ontwikkeling of iets uit persoonlijke sferen. Waar een recensent vaak een bepaald expertisegebied kiest, is een columnist doorgaans vrijer in het onderwerp die hij/zij aanhaalt. Anders dan bij recensies heeft een column vaak als doel om een lezers te informeren of te amuseren. Bij recensies spelen aanbevelingen of waarschuwingen een belangrijkere rol.

Hoe schrijf je een goede column?