Lid sinds

8 jaar 4 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker

Hoe uitgeverscontract interpreteren?

Ik heb een contract getekend met een uitgeverij en ik maak me ineens zorgen over iets wat daarin staat. Ik citeer: " De auteur verplicht zich om de aanwijzingen van de uitgever op te volgen en/of de gedane suggesties voor verbetering nauwgezet te bekijken." Nu er een meningsverschil begint op te doemen zie ik het eerste gedeelte van die zin ineens veel scherper. (Ja...ik ben blond...MET krullen :eek: ) Ik vind het ook een rare zin. Ben ik nu wel of niet verplicht? Of ben ik alleen verplicht om de aanwijzingen serieus te overdenken? Is dit normaal in een contract?

Lid sinds

10 jaar 3 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Even googlen geeft dit: http://www.vvl.nu/vvl/site/article/item/290 Deze zin staat daar niet in, maar wel dit:
3. Indien de uitgever de kopij niet accepteert omdat de kwaliteit van de inhoud niet aan redelijke verwachtingen voldoet, kan de uitgever besluiten om niet tot uitgave over te gaan. Indien de uitgever de kopij accepteert, behoort het tot de taak van de uitgever om zo nodig, op kosten van de uitgever, de kopij in overleg met de auteur te redigeren. Indien de uitgever echter bovenmatige kosten moet maken voor het redigeren van de kopij, zal eerst in overleg met de auteur worden bezien of de uitgever tot redigeren zal overgaan en of de kosten daarvan deels in mindering worden gebracht op het honorarium van de auteur.

Lid sinds

9 jaar 1 maand

Rol

 • Gewone gebruiker
Even off-topic: Ik denk dat Therese straks, vanuit haar functie als administrator, een off-topic opmerking gaat maken over de titel van de topic. Die is namelijk helemaal off-topic. On-topic: Bij welke uitgever zit je?

Lid sinds

14 jaar 7 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
 • Pluslid
Als je de aanwijzingen niet opvolgt, dan is het toch over en uit? Of wil je dat niet? Als ik naar de laatste zin van Likaiar, kijk, dan maak daaruit op dat je moet betalen als het redigeren veel tijd kost. Aanwijzingen en suggesties kunnen alleen maar goed zijn. Ik zou voorlopig afwachten.

Lid sinds

8 jaar 4 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Als je de aanwijzingen niet opvolgt, dan is het toch over en uit? Of wil je dat niet? Als ik naar de laatste zin van Likaiar, kijk, dan maak daaruit op dat je moet betalen als het redigeren veel tijd kost. Aanwijzingen en suggesties kunnen alleen maar goed zijn. Ik zou voorlopig afwachten.
Helemaal mee eens hoor. Natuurlijk zijn aanwijzingen en suggesties meer dan welkom. Ik zou me echter voor kunnen stellen dat ik het met een bepaalde aanwijzing niet eens ben. Heb ik me dan verplicht om de wijziging toch aan te brengen?

Lid sinds

15 jaar 3 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Nee, je bent niet verplicht aanwijzingen op te volgen. Er staat namelijk:
en/of
. Je bent verplicht de aanwijzingen nauwgezet te bekijken. Vervolgens zou je die aanwijzingen kunnen opvolgen. Dan wordt het: en. Vanuit een uitgeverij bezien is het logisch een bepaling als deze op te nemen. Met onwillige honden is het kwaad hazen vangen; als een auteur bij elke suggestie tot wijziging zijn poot stijf houdt, is er lastig met zo iemand samen te werken.

Lid sinds

9 jaar 1 maand

Rol

 • Gewone gebruiker
Ik zou me echter voor kunnen stellen dat ik het met een bepaalde aanwijzing niet eens ben. Heb ik me dan verplicht om de wijziging toch aan te brengen?
Volgens mij ziet de uitgever dan gewoon af van publicatie. ik neem niet aan dat ze tegen jouw zin een eindredacteur inhuren die herschrijvingen doet en jou daar de rekening van stuurt. Uiteindelijk ben jij de schrijver, en als jij en je uitgever recht tegenover elkaar komen te staan, lijkt mij dat het beste besluit uit elkaar gaan is. Jij wilt je naam toch niet op een boek hebben staan met daarin aanpassingen waar jij je niet in kunt vinden? Wil je kwijt wie de uitgever is?

Lid sinds

15 jaar 3 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Maar het is niet zo dat een uitgeverij direct afziet van publicatie zodra je het met een voorgestelde wijziging niet eens bent. Je kunt gewoon de discussie met elkaar aangaan, waarbij jullie je over en weer natuurlijk wel moeten openstellen voor de argumenten van de ander, maar dat lijkt me een logische basis voor een vruchtbare samenwerking.

Lid sinds

13 jaar 10 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Misschien kunnen we nog helpen met hetgeen waar het over gaat? Als je met een gegronde reden aangeeft waarom je het ergens niet mee eens bent, dan zullen ze heus niet ineens het contract ontbinden.

Lid sinds

19 jaar

Rol

 • Gewone gebruiker
Ik denk dat het sleutelwoord bij dit soort vragen vertrouwen is. Een uitgever die je boek in principe accepteert (ik ga er dan even van uit dat je daar als auteur níét voor betaalt) vertrouwt er op dat er met de auteur in redelijkheid te praten valt over de redactie. En andersom geldt hetzelfde. Als je geen vertrouwen hebt in een uitgeverij, moet je er niet mee in zee gaan. Nee, een reguliere uitgeverij zal alleen met een duidelijke reden tussentijds afhaken. Ze hebben immers al tijd en geld in je boek geïnvesteerd en ingeschat dat het de moeite waard is. In goed overleg kom je er dan best uit, lijkt mij zo.