Wie kent?

Lid sinds

14 jaar 6 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker

Wie kent?

Is iemand bekend met de spellingcorrector van "van Dale" te koop voor 49,95 Euro. Is dit echt een verbetering die de moeite waard is?

Lid sinds

16 jaar 4 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Ik weet niet of dat hetzelfde is als wat ik heb. Ik heb de complete van Dale op een schijfje (gewonnen bij een wedstrijd en die hoort dus bij de drie dikke boeken die ik ook heb). Je kunt die koppelen aan Word, maar hij geeft niet van die kringels als je iets fout doet. Je gaat op het woord staan en klikt het icoontje van van Dale aan. Dan krijg je de juiste spelling en ook dubbelgangers (heel handig: ten slotte is bijvoorbeeld een dubbelganger van tenslotte, wanneer gebruik je het een en wanneer het ander) ook krijg je alle vervoegingen (hoe schrijf je sms'te, sms-te, smste,dat soort dilemma's) en je kunt zoeken op klank. Tik je bv turkwaze dan stelt hij turkoise voor) Ik gebruik het dagelijks, maar ik weet niet of het hetzelfde is.

Lid sinds

13 jaar 9 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
ik heb van Dale niet, krijg de schijf over ongeveer een maand vanuit NL. Kan ik jullie een vraag stellen i.v.m woordgebruik? Vinden jullie dat het woord "ongeremdheid" een bestaand woord is? Ik heb het gebruikt in een gedicht, maar geloof nu dat het niet bestaat als woord. Ongeremd en ongeremde zijn woorden, maar kan ongeremdheid ook?

Lid sinds

16 jaar 4 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Ongeremdheid staat gewoon als woord in mijn digitale van Dale. Maar of ik het een mooi poeziewoord vind.......

Lid sinds

13 jaar 9 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
kijk, vandaar dus...nu weet ik het nog niet... ik hoop dat het past in mijn poezie, maar als het niet bestaat dan kan het eigenlijk niet...

Lid sinds

14 jaar 4 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Als het in de digitale van Dale staat zal het woord wel bestaan hoor Sabarinde ;) Google vindt het ook, 1600 keer.

Lid sinds

13 jaar 9 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
dank je wel Aart, dat is een heel praktisch idee om het woord te googlen. Had ik even niet aangedacht. (nooit eerder gedaan ook, weer iets nieuws geleerd). En ik ben nu blij met het woord in mijn poezie.

Lid sinds

14 jaar 4 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
En als het niet zou bestaan? Dan heb je gewoon een heel nieuw Nederlands woord bedacht! Dat mag toch in poëzie? :)

Lid sinds

16 jaar 2 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Ik ben benieuwd hoe de dichtregel met daarin 'ongeremdheid' is? Ofschoon het een correct worod is, lijkt het me meer een woord om te omschrijven dan om op te schrijven.

Lid sinds

13 jaar 9 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
zal ik het onder boekpresentatie plaatsen (is dat waar het hoort?) en als ik dat doe kan ik het dan ooit weer voor iets anders gebruiken, of heb ik het dan al "gepubliceerd" en is het daarna nooit "nieuw" meer en kan ik het niet meer voor iets anders gebruiken?

Lid sinds

16 jaar 4 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
a als onbeklemtoond voorvoegsel in zn. met -heid die afgeleid zijn van bn. met on- (2) onaandoenlijkheid, onaangepastheid, onaanraakbaarheid, onaantastbaarheid, onaantrekkelijkheid, onafwendbaarheid, onafzetbaarheid, onbegrepenheid, onbehendigheid, onbeholpenheid, onbeleefdheid, onbereikbaarheid, onbeslisbaarheid, onbespeelbaarheid, onbestemdheid, onbetrouwbaarheid, onbevlektheid, onbeweeglijkheid, ondienstigheid, ondiepheid, ondoelmatigheid, ondoordachtheid, onduidelijkheid, oneerlijkheid, onervarenheid, onevenredigheid, ongecompliceerdheid, ongegeneerdheid, ongeïnteresseerdheid, ongekunsteldheid, ongelijkmatigheid, ongenaakbaarheid, ongeremdheid, ongereptheid, ongeschiktheid, ongeslachtelijkheid, ongezeglijkheid, ongezondheid, onherhaalbaarheid, onkreukbaarheid, onleesbaarheid, onmetelijkheid, onnatuurlijkheid, onoplettendheid, onopvoerbaarheid, onordelijkheid, onpartijdigheid, onrestitueerbaarheid, onrijpheid, onsterfelijkheid, onstuimigheid, ontelbaarheid, ontoelaatbaarheid, ontoereikendheid, ontoeschietelijkheid, onverbrekelijkheid, onverdedigbaarheid, onvermengbaarheid, onversaagdheid, onverstaanbaarheid, onverstoorbaarheid, onvervulbaarheid, onverzorgdheid, onvolgroeidheid, onvoorstelbaarheid, onvruchtbaarheid, onwaardigheid, onwaarheid, onwrikbaarheid, onzichtbaarheid, onzinnigheid Zie je? Hij staat erbij. Hij bestaat. Met nog tig andere onmogelijke mogelijkheden. De digitale van Dale kan veel meer opzoeken dan het boek.

Lid sinds

16 jaar 2 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Dit is een mooi gedicht. Zjors. En als je al die 'heid' weglaat, krijg je ook mooie dingen: onwaar! was zij onvoorstelbaar onvervulbaar? dus onvruchtbaar? neen. zij was herhaalbaar onaanraakbaar en bleef daaronder ontoelaatbaar ongenaakbaar want een vrucht van haar leek haar onopvoedbaar. de didactiek was voor haar onleesbaar en zo''n vrucht is onrestitueerbaar. dus bleef ze liever onkreukbaar en zo bleef het baren voor haar afwendbaar en het kind onzichtbaar.