Afbeelding

Bron Pixabay

Je manuscript is afgewezen. En nu?

manuscript afgewezenJij vindt je manuscript goed, maar een uitgever denkt er anders over: het plot rammelt en de dialogen zijn onnatuurlijk. Je trekt bleek weg of je wordt boos, al naar gelang jouw temperament. De vraag is: wat doe je met de kritiek?

Het is belangrijk om na afwijzing van een manuscript de volgende punten te onthouden:

1) Een uitgever is er niet op uit om je pijn te doen;

2) Het verwerken van kritiek door het redigeren van je manuscript is geen garantie dat een uitgever alsnog enthousiast wordt over je verhaal.

Aanpassen of niet aanpassen?

Mogelijk denk je gelet het tweede punt dat je jouw manuscript dan net zo goed ongewijzigd naar een andere uitgever kunt sturen. Misschien was de eerste uitgever gewoonweg niet klaar voor je verhaal en/of je stijl. George Orwell, J.K. Rowling en Stephen King hebben immers ook boeken geschreven die keer op keer werden afgewezen? Zij bleven in hun verhaal geloven en stuurden het steeds weer op tot er een uitgever was die brood zag in hun manuscript. Maar pasten zij hun tekst ook aan? Daarover zeggen de opsommingen van “auteurs die veelvuldig werden afgewezen” niets. Wat de genoemde schrijvers deden doet er eigenlijk niet toe. Het gaat nu om jouw verhaal.

Wuif kritiek niet weg

Zoals gezegd is het niet de intentie van een uitgever om schrijvers te kwetsen. Een uitgever leest de hem toegestuurde manuscripten in de hoop een goed verhaal te ontdekken. Als hij de moeite neemt om niet zonder meer af te wijzen maar kritiek te leveren, is het verstandig die niet weg te wuiven. Wacht tot je het gegeven commentaar zonder versnelde hartslag kunt herlezen en neem dan jouw manuscript door. Ook wanneer de uitgever zijn afwijzing niet heeft toegelicht, is het raadzaam je verhaal kritisch te herlezen. Is het zo goed als jij dacht dat het was? Als het antwoord op deze vraag “ja” is, zoek dan het adres van een andere uitgever op. Vind je het commentaar van de uitgever (deels) terecht en/of merk je zelf verbeterpunten op, ga dan redigeren (al dan niet met hulp). 


Schrijf niet voor de uitgever

Nu denk je allicht weer aan punt twee: redigeren leidt niet noodzakelijkerwijs tot acceptatie van je manuscript. Wat in jouw ogen een verbetering is, hoeft dat in de ogen van de uitgever niet te zijn en een volgende uitgever heeft mogelijk andere punten van kritiek dan de eerste. Stel dat het manuscript weer wordt afgewezen: zijn de uren die je aan redigeren hebt besteed dan achteraf zonde van jouw tijd? Nee, dat zijn ze niet: een verhaal aanpassen om het beter te maken is een leerzame oefening.
Onthoud naast de al genoemde twee punten dus zeker het volgende:

3) Als je kritiek gebruikt om een manuscript naar een hoger plan te tillen, word je een betere schrijver, of het verhaal nu ooit wordt uitgegeven of niet.

Over de auteur

Sandra Broertjes schrijft naast blogs ook fanfiction (onder andere voor The Walking Dead en Princess Diaries). Wat haar in haar werk als zelfstandig redacteur met name aanspreekt is dat zij mag helpen bij het verbeteren van door auteurs gekoesterde teksten. Meer weten? Zie www.tekstbureaubroertjes.nl.

Comments