Paul Mercken Aanmoedigingsprijs wedstrijd 2024 Tan-Renga: haiku-kettinggedicht.

Het thema voor de ‘Paul Mercken Aanmoedigingsprijs’ voor het jaar 2024 is ‘tan-renga‘. Een renga is een z.g. kettinggedicht, een gedicht dat door meerdere dichters geschreven wordt die verbonden zijn door associaties in het denken. De tan-renga (短連歌), vrij vertaald: ‘kort kettinggedicht’) is de kortste rengavorm. Hij is in zijn verschijningsvorm niet te onderscheiden van een tanka. De eerste dichter schrijft de eerste drie regels bestaande uit circa 5-7-5 lettergrepen, de tweede dichter sluit aan met twee regels van circa 7 lettergrepen in een poëtische dialoog. U moet dus allereerst een partner vinden om mee te kunnen doen. Per dichterskoppel mogen twee tan-renga’s worden ingezonden. Meer informatie op: https://haiku.nl/paul-mercken-aanmoedigingsprijs-2024%3A-tan-renga-voor…

De wedstrijd staat voor ieder dichters-koppel open. Zoek een collega haikudichter waar je een duo mee gaat vormen. Maak als duo een tan-renga. Jullie mogen zelf beslissen wie welke strofes gaat schrijven. Van belang is dat je op elkaar reageert en als duo inzendt. Maximaal twee tan-renga’s per duo. Een duo bestaat uit twee verschillende personen. Een persoon mag aan meerdere duo’s meedoen. De tan-renga is Nederlandstalig en mag niet eerder in het openbaar domein gepubliceerd zijn.

Deadline

Wie

Haiku King Nederland

Winnen

Voor de winnaars zijn mooie geldprijzen beschikbaar. Het winnende duo ontvangt 250 euro. Voor de tweede en derde prijs zijn respectievelijk 150 en 100 euro beschikbaar.

De prijsuitreiking is tijdens de Haiku-Ontmoetingsdag die in oktober 2024 georganiseerd wordt. Prijswinnaars ontvangen hiervoor tijdig een e-mailbericht. Als je geen bericht ontvangt, dan betekent dit dat jouw inzending helaas niet tot de prijswinnaars behoord.