Essay over klimaatrechtvaardigheid

Wij vragen studenten en promovendi om een essay te schrijven over een onderwerp dat past binnen het onderwerp 'de rol van het bestuur, de wetgever en/of de rechter bij het komen tot of borgen van rechtvaardig klimaatbeleid.' Het thema kan vanuit verschillende invalshoeken worden bekeken, zoals ethisch, bestuurskundig, sociologisch of juridisch.

Hierbij kan je denken aan de verdeling van kosten tussen huidige en toekomstige generaties of de Global North en Global South, het meenemen van de stem van burgers bij het vaststellen van klimaatbeleid of het toekennen van rechten aan de natuur.

Het essay is bedoeld voor een breed publiek dat geïnteresseerd is in het onderwerp en bevat een persoonlijke visie hierop. De winnende essays van vorig jaar zijn hier te lezen: https://acwet.nl/files/2023-06/winnende-essays.pdf.

Deze essaywedstrijd is bedoeld voor studenten en promovendi aan Nederlandse hogescholen en universiteiten. Een achtergrond in de rechtsgeleerdheid is niet nodig.

Kijk op onze website voor meer informatie en voor de spelregels: acwet.nl/newsitem/essaywedstrijd-klimaatrechtvaardigheid.

Deadline

Wie

Academie voor Wetgeving

Winnen

De beste essays worden geselecteerd voor publicatie in een bundel.

De winnaar mag het werk bij ons voordragen voor een breed publiek.

Ook mag de winnaar een cursus naar keuze uit het open-inschrijvingsprogramma van de Academies voor Wetgeving en Overheidsjuristen volgen. Zie voor het cursusoverzicht: https://acwet.nl/cursusoverzicht.