Afbeelding

Typmachine met rewrite.... edit...

Suzy Hazelwood

Tips voor als je verhaal te weinig woorden heeft

Is de eerste versie van jouw verhaal een beetje karig? Zit je niet rond het gemiddelde van 80.000 woorden voor een boek? Voor een eerste versie is dat helemaal niet erg. Met het herschrijven kan je veel toevoegen en ervoor zorgen dat je verhaal meer af voelt. Wij hebben een lijst met tips om woorden toe te voegen aan je manuscript. 

1.    Voeg zintuigen toe

Schrijvers focussen zich veelal op twee zintuigen: zien en horen. Maar met ruiken, proeven en aanraking kan je zoveel meer diepte toevoegen. Het helpt om je lezers volledig onder te dompelen in de wereld die je wil schilderen. Hoe ruiken bepaalde personages of steden? Hoe voelt de kleding die ze aan hebben? Zoek naar de scènes waar je dat kan toevoegen.  

2.    Voeg emoties en gedachtes toe 

Wissel dialoog of actie af met interne reacties van je personages. Dit voegt niet alleen extra woorden toe aan je verhaal, maar zorgt er ook voor dat je lezer meer betrokken is bij de personages. Hoe beter we iemand begrijpen en meevoelen met hun gevoelens, hoe meer we geven om wat er met hen gebeurt. Laat je personage reageren op de actie of dialoog met gedachtes en lichaamstaal

3.    Ga na of je lezer het verhaal snapt

Een probleem dat zuinige schrijvers hebben, is dat ze belangrijke informatie voor de lezer achterwege laten. Dit kan bijvoorbeeld voortkomen uit een angst voor infodumpen. Vaak gaat het hier om achtergrondinformatie over personages, een land, politieke situaties etc. Als schrijver heb je alle informatie al in je hoofd, maar dit geldt niet voor de lezer. Zoek in je verhaal naar de plekken waar je te veel belangrijke informatie achterwege laat. Vind je dit lastig, laat iemand anders het dan lezen.

4.    Voeg intern conflict toe 

Vaak hebben schrijvers een groot extern conflict dat het verhaal voortduwt. De draak verslaan, de droombaan proberen te krijgen of de moordenaar vinden. Maar als je alleen hierop focust, kan je verhaal oppervlakkig en kort worden. Bij interne conflicten gaat het vaak om gevoelens: angst, schuldgevoel, twijfel, onzekerheid, dat soort dingen. Iets waar de hoofdpersoon mee te maken krijgt en wat hem triggert om de dingen te doen die hij doet in het verhaal.  Bedenk waarom je personages het externe conflict willen oplossen. Misschien is je personage wel een falende detective en is deze moordzaak zijn laatste kans. Laat zien hoe de tegenslagen en overwinningen je personage beïnvloeden. Dit voegt meer diepte en woorden toe aan je verhaal.