Afbeelding

Bron Pixabay

Verkiezingen: wat zijn de interessante standpunten voor schrijvers?

De Tweede Kamer-verkiezingen zijn in aantocht. Misschien weet je al waar je op gaat stemmen, maar misschien twijfel je nog. Schrijven Online zocht uit welke standpunten van grote partijen relevant kunnen zijn voor schrijvers.

GroenLinks over auteursrecht

 ‘Het huidige auteursrecht sluit onvoldoende aan op de digitale samenleving. GroenLinks wil dat makers kunnen rekenen op een passende vergoeding voor hun creatieve werk, zonder dat dit ten koste gaat van digitale vrijheden van anderen. Schrijvers en musici bijvoorbeeld ontvangen momenteel nog geen tien procent van de totale opbrengsten van hun inspanningen, terwijl de overige negentig procent blijft steken bij uitgevers, producenten en belangenorganisaties. Makers verdienen bescherming tegen misbruik van hun werk, maar consumenten moeten ruime mogelijkheden hebben om van films, muziek e.d. te genieten.’

SP over btw

“Net als voor media en boeken op papier, rekenen we voor online journalistiek en e-boeken voortaan het lage btw-tarief.”

CDA over cultuurbehoud

‘Het behoud van cultureel erfgoed is voor ons van groot belang om waardevolle monumenten, kerken, maar ook kunstwerken, archieven, documenten en boeken voor komende generaties te bewaren.’

VVD over de toekomstige arbeidsmarkt

‘Onze kinderen moeten worden opgeleid voor een baan, niet voor een hobby.’

PvdA over bibliotheken

‘Bibliotheken zijn veel meer dan alleen een plek met boeken; het zijn ontmoetingsplekken en cultuurplaatsen. Wij willen bibliotheken stimuleren om samen te werken met anderen (scholen, zorginstellingen, cultuur) met als doel het lezen voor iedereen makkelijk toegankelijk te maken. We onderstrepen hiermee de sociale functie van de bibliotheek. We stimuleren verder digitaal leenverkeer als aanvulling van de fysieke bibliotheken en programma’s die leesplezier en taalbevordering bevorderen bij gezinnen waar lezen niet gewoon is.’

PVV over cultuur

‘Geen geld meer naar ontwikkelingshulp, windmolens, kunst, innovatie, omroep enz.’

SGP over bibliotheken

‘Het grote belang van de openbare bibliotheek staat voor de SGP buiten kijf. De bibliotheek moet de plaats zijn waar betrouwbaarheid en diversiteit van informatie gewaarborgd is. Juist in de digitale wereld biedt dat meerwaarde. Naast de grote kansen die de digitale bibliotheek biedt, zal ook de fysieke bibliotheek een belangrijke functie en waarde voor burgers blijven vertegenwoordigen.’

Piratenpartij over auteursrecht

'Om al onze kennis, cultuur en vaardigheden mee te kunnen geven aan de volgende generatie, is het nodig om het delen van informatie, ontwerpen en ideeën zo simpel mogelijk te maken. Auteursrecht moet zo beperkt mogelijk beschermend werken omdat met die bescherming ook uitsluiting ontstaat. Idealiter dient het auteursrecht om een investering (binnen redelijke termijn) terug te verdienen. Het gratis verspreiden van informatie voor niet-commercieel gebruik zou niet beperkt moeten worden.'

Bronnen:

Mustreads
CDA
VVD
PvdA
SGP
PVV 

Uitgeven